Events

 

Tulevat tapahtumat – Forthcoming Events

 

 

Menneet tapahtumat – Past Events

Towards Resilient Nordic Welfare States – The Nordic Welfare Research Conference
Helsinki, 14.–15.3.2019

The conference aims at shedding light in the challenges and opportunities of the Nordic welfare states in the broader European and global context. It is a kick-off for a Nordic welfare research network.

Sosiologipäivät 2019
Turku, 28.–29.3.2019

Vuoden 2019 Sosiologipäivien teemana on eriarvoisuuden monet kasvot. Päivillä tarkastellaan yhteiskunnan jakojen ja kerrostumien ilmentymistä ja niiden moninaisuutta. Ehdota työryhmää Sosiologipäiville 15.11.2018 mennessä.

Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarja
Helsinki, 30.1.–8.2.2019

Tule hakemaan eväitä strategisesta tutkimuksesta vaalikevääseen 2019! Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät neljä temaattista keskustelutilaisuutta, jotka rikastavat vaalikevään 2019 teemoja tutkitun tiedon näkökulmasta.

Ratkaisuja tieteestä
Finlandia-talo, Helsinki, 14.2.2019

Strategisen tutkimuksen Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma  tuo yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tapahtuma huipentuu Ratkaisukortti-sessioon, jossa etsitään pelikorttien avulla ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lue lisää Suomalainen sosiaaliturva kaipaa uudistamista -ratkaisukortin teemoista.

Voisiko Suomi oppia muiden maiden sosiaaliturvauudistuksista?
Helsinki, 10.1.2019
Sosiaaliturva 2030 -valmisteluun saatiin lisää kansainvälistä näkökulmaa, kun professorit Jon Kvist ja Thomas Bredgaard avasivat Tanskassa tehtyjä uudistuksia. Seminaari järjestettiin yhteistyössä TOIMI-hankkeen kanssa.

Tieteiden yö: Eriarvoisuuden monet kasvot
Tieteiden talo, Helsinki, 10.1.2019
Tieteiden yössä pohdimme eriarvoisuuden kysymyksiä tanssin, tieteen ja pelien avulla.

Tuki-Jaska – tutkimuksellinen peliautomaatti
Tiedekeskus Heureka, Vantaa, 17.11.2017–13.1.2019
Tuki-Jaska on tutkimuksellinen peliautomaatti, jolla pelaaja voi pohtia suhtautumistaan eri tilanteessa olevien ihmisten avuntarpeeseen. Peliautomaatti on osa Heurekan ja Sitran Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttelyä, ja se on toteutettu yhteistyössä TITA-hankkeen tutkijoiden kanssa. Peliautomaatti perustuu empiirisiin tutkimustuloksiin siitä, miten ihmiset suhtautuvat eri väestöryhmien taloudellisen tuen tarpeeseen.

Sosiaalipolitiikan päivät 2018
Tampere, 25.–26.10.2018
Köyhille, kunnollisille vai kaikille? Vuoden 2018 Sosiaalipolitiikan päivien teema kutsuu tarkastelemaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion murrosta tulevaisuuden näkökulmasta.

Me-säätiön ja THL:n tulolaskurin julkistustilaisuus
Helsinki, 19.6.2018 klo 9–12
Kotitalouksien tulonmuodostus on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat monet tekijät. Tulot, verotus ja saadut tulonsiirrot määrittävät sen, kuinka paljon erilaisilla kotitalouksilla on rahaa käytettävissä. Uudella Me-säätiön , THL:n ja TITAn rakentamalla laskurilla voi tarkastella kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muodostumista erilaisilla perhetyypeillä, eri elämäntilanteissa, sekä erisuuruisille tuloilla ja asumiskuluilla.

Voiko sosiaaliturva yksilöllistyä ja yksinkertaistua?
Helsinki, 26.4.2018
Seminaarissa keskustellaan sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen lähtökohdista ja mahdollisuuksista. Katso seminaarin videotallenteet.

Sosiologipäivät
Joensuu, 15.–16.3.2018

Samalle viivalle – kuvakilpailu nuorille
1.9.–31.10.
Olemmeko me kaikki suomalaiset samalla viivalla? Miltä tämän päivän eriarvoisuus näyttää nuorten silmin? Haastamme nuoret pohtimaan eriarvoisuutta kuvakilpailulla. Tutustu kilpailun tuloksiin!

Vuoropuhelua kestävästä kasvusta ja työllisyydestä – strategisen tutkimuksen äärellä
Työ- ja elinkeinoministeriö, 24.10.2017

So­si­aa­li­poli­tii­kan päi­vät
Jyväskylä, 26.–27.10.
Tänä vuonna vietetään Sosiaalipolitiikan päivien 40. juhlavuotta teemalla Uudet riskit, vanhat vakuudet.

Terveydenhuoltotutkimuksen päivät
Tampere, 23.–24.11.
Perinteisten Terveydenhuoltotutkimuksen päivien teemana on tällä kertaa Uudet osaamistarpeet ja johtaminen muuttuvissa sote-rakenteissa.

Tutkijatapaaminen: Toimeentulotukiuudistus
Helsinki, 24.8. klo 9.30–16.00
Päivän tavoitteena on saada kokonaiskuva toimeentulotukiuudistukseen liittyvästä tutkimuksesta, selvittää mahdollisuuksia aineistojen keräämiseen ja hyödyntämiseen yhteistyössä sekä lisätä ymmärrystä toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista asiakkaille, sosiaalityöhön ja muihin palveluihin sekä sosiaaliturvajärjestelmälle. Tapaaminen on suunnattu toimeentulotukiuudistuksen ja sosiaaliturvan tutkijoille sekä asiantuntijoille.

Advances in research on life chances and inequality of opportunity in Finland: Life course, comparative, and intersectional approaches
Turku, 13.6.2017

The 20th Nordic Demographic Symposium
Turku, 14.–16.6.2017
The symposium biennially brings together researchers, students and other experts especially from the Nordic and Baltic countries.

Asuntokysymys
Helsinki, 1.6.2017 klo 12.15.–16
Seminaarissa tarkastellaan asumista ja asuntokysymystä sekä niiden ongelmakohtia ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Millaisia reunaehtoja asuminen ja asuntomarkkinat asettavat sosiaali- ja työllisyyspolitiikalle ja sosiaaliturvan uudistamiselle?
Katso seminaarin videotallenne
Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi
Helsinki, 28.3.–18.4.2017
Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssilla kuulet, opit, ymmärrät ja pääset keskustelemaan ratkaisuista  Suomen johtavien tasa-arvotutkijoiden johdolla. Voit osallistua myös verkossa. Seminaarisarjan järjestää yhteistyössä kolme STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena
Helsinki, 26.4.2017 klo 12–16

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi. Seminaarissa pohditaan toimeentulotukijärjestelmän toimivuutta ja Kela-siirtoa tutkimus- ja tilastotiedon näkökulmasta. Lisäksi esitellään 2017 Sosiaalibarometrin ja Kelan toimihenkilökyselyn Kela-siirtoa koskevat tulokset.

Sosiologipäivät 2017
Tampereen yliopisto, 23.–24.3.2017
TITA- ja INDIRECT-hankkeet vetävät konferenssissa työryhmää nro 3: “Sosiaalinen eriarvoisuus / Social Inequality”. Tervetuloa mukaan!

Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön
Helsinki, 2.2.2017 klo 12.15–16.00

Sairauspoissaolot lyhyemmiksi – millä keinoin?
Helsinki, 1.12.2016

Workshop: Experimenting with Basic Income – Finland and Netherlands
Helsinki, 8.11.2016 (also online)

WP 2.3 Workshop: Challenges in contemporary migration research
Stockholm, 4.11.2016

Mistä kannustinongelmat johtuvat ja miten vähentää niitä? Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 1.11.2016

Sosiaalipolitiikan päivät
Turku, 27.–28.10.2016

Puclic Seminar on Tackling Inequalities with Social Investment Policies
Turku, 15.9.2016

TITA Annual Research Meeting
Turku, 15.–16.9.2016

WP 1 Meeting
Turku, 23.5.2016

WP 2 Meeting
Stockholm, 21.4.2016

The Westermarck Society Annual conference – The future of the sociological imagination
Jyväskylä, 17.-18.3.2016
The Annual Conference is a traditional ‘get together’ of Finnish sociologists.

TITA’s Kick-off seminar in Helsinki, 18.1.2016