3 syytä miksi investoida laaja-alaiseen johtajuusosaamisen kehittämiseen

3 syytä, miksi investoida laaja-alaiseen johtajuusosaamisen kehittämiseen

Johtajuusosaamisen kehittäminen on yritykselle, saati yksilölle, investointi, joka etenkin laajempien johtajuusohjelmien ollessa kyseessä vaatii hankintana tarkkaa harkintaa ja sen pohtimista, milloin on oikea aika panostaa koulutukseen. Jos resurssit vaan antavat myöden, on kuitenkin perusteita, jotka huomioiden johtajuusosaamisen kehittämiseen kannattaa satsata – jos ei heti tänään, niin mielellään huomenissa.

Ajankohtaisten tutkimustulosten pohjalta on ilmeisen selvää, että huomisen maailmaa ei  rakenneta eilisen työkaluilla. Seuraavaan yhteenvetoon on koottu kolme keskeistä syytä, miksi johtajuusosaamisen kehittäminen on hyvä sijoitus nimenomaan tulevaisuutta ajatellen:

  1. Työn muutos ja muuttuvat odotukset vaativat uudenlaista johtajuutta

Väestön ikääntymisen ja yhä kiihtyvän työmarkkinoilta katoamisen aiheuttaman työvoimapulan myötä myös kilpailu parhaista työntekijöistä on lisääntynyt, ja lisääntyy jatkossa yhä enemmän. Yritysten ja organisaatioiden on löydettävä valttikortit, joiden avulla kannustaa ja sitouttaa henkilöstöä. Keskeisiä valttikortteja tässä ovat hyvä johtaminen ja johtamiskulttuuri.

Odotukset työtä ja myös johtajuutta kohtaan ovat uusilla sukupolvilla erilaisia kuin ennen. Ajankohtaisia työelämätrendejä ovat mm. työn merkityksellisyys, työyhteisön hyvinvointi ja yhteisöllisyys, jatkuvan oppimisen mahdollisuus, digitalisaation mahdollistama ajasta ja paikasta riippumattomuus, sekä itseohjautuvuus ja yksilöllisten työkäytänteiden salliminen. Tulevaisuuden johtajuudessa olisi pystyttävä kohtaamaan ja huomioimaan nämä odotukset. Parannettavaa todella on, sillä tuoreen johtamisbarometrin mukaan jopa 93 prosenttia alle 40-vuotiaista työntekijöistä on kokenut huonoa johtamista. Lisäksi yli puolilla (64 %) nuorista aikuisista on kokemusta huonosta johtamisesta ja siitä aiheutuvista negatiivisista työhyvinvointivaikutuksista.

  1. Johtajuusosaamisen kehittäminen tukee liiketoiminnan uudistumista, kehittämistä ja kasvua

Maailman muuttuessa mm. digitalisaation seurauksena, uudistuminen on liiketoiminnalle elinehto. Laaja-alaisissa johtajuusohjelmissa hyödynnetään uusimpia tutkimustuloksia ja monialaista tietoa, joka tukee liiketoiminnan kehittämistä. Koulutuksissa saadut valmiudet tarkastella oman yrityksen tai organisaation muutostarpeita muuttuvan liike-elämän vaatimuksien näkökulmasta antavat sysäyksen innovaatioihin, uudistumiseen ja kasvuun.

  1. Johtajuusosaamisen kehittäminen antaa käytännön työkaluja hallita muuttuvaa liiketoimintaympäristöä

Laaja-alaisten johtajuusohjelmien kautta yritys tai organisaatio saa konkreettisia, tutkittuja ratkaisumalleja ja työkaluja tarttua muuttuvan liiketoimintaympäristön ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin. Tällaisia työkaluja ovat mm. tulevaisuusajattelun ja ennakointi-ja strategiatyöskentelyn hyödyntäminen osana toiminnan strategista suunnittelua ja päätöksentekoa, sekä osallistavien kehittämisprosessien johtaminen.

Johtajuusosaamisen kehittämiseen yrityksissä ja organisaatioissa on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja. TSE exen tarjoamista johtajuusohjelmista löydät lisätietoja verkkosivuiltamme: https://sites.utu.fi/exe/

Syksyllä alkavia ohjelmia ovat EMBA, JOKO ja Strateginen ennakoinnin johtaminen. Ilmoittautuminen infoihin osoitteessa: https://sites.utu.fi/exe/info/

Lähteet: