Ennakointiohjelmiin osallistuneiden kokemuksia

Kysyimme TSE exen ennakointiohjelmiin osallistuneiden kokemuksia ja kommentteja ja keräsimme niitä ohjelmaan osallistumista harkitsevien iloksi.

”Keskellä korona-aikaa kaipasin oppeja siihen, miten voisimme hyödyntää ennakoinnin tuloksia tavoitteellisemmin organisaatiossamme.”

”Tärkeintä opinnoissa oli tavata muita samasta aiheesta kiinnostuneita, kuulla miten muissa organisaatioissa lähestytään ennakointia ja millaisia haasteita ennakoinnin ja strategiatyön tiimoilta on. Kunnon ahaa-elämyksen koin ohjelmassa, kun yhdistin opintojen edetessä ennakoinnin osallistavaan ja rullaavaan strategiatyöhön.

”Työssäni on aina painottunut strategisen toimintaympäristön ennakointi, mutta ei niinkään ennakoinnin ulottaminen omaan organisaatioon. Ohjelma toi ainutlaatuisen mahdollisuuden hahmottaa organisaatiomme sekä valtavirtaista ajattelua että vakiintuneita työskentelyn tapoja. Lisäksi se mahdollisti keskustelun käynnistämisen siitä, miten meidän tulisi lähestyä muutosta, jonka tekijät voivat tulla aiemmin tunnistamattomasta suunnasta.”

”Ennakointiajattelu auttaa tunnistamaan muutoksen tekijöitä sekä hahmottamaan, miten lukuisat eri tekijät voivat jäsentyä ratkaiseviksi eri vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa.”

”Ohjelman tärkein anti oli lopputyö: tuli käytyä läpi julkishallinnon ennakointitoiminnan vaiheita ja sain laadittua mallin, miten ennakointi voidaan kytkeä viraston suunnittelutyöhön. Oli myös tärkeää oppia ennakointimenetelmiä.”

*Organisaatioden kehitysvastuussa oleville henkilöille. Erityisesti niille, jotka tunnistavat toimialan ja liiketoiminnan olevan muutoksessa, mutta selkeää kuvaa muutoksesta ja omista reagointitarpeista siihen ei ole vielä muodostunut. Kurssia voi suositella kaikille niille, jotka aikovat menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Osaaminen toimialaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa, muutosten ennakoinnissa ja oman aktiivisuuden merkitys tulevaisuuden rakentamisessa saivat paljon vahvistusta.”

”Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet ennakoijana sekä valmistaa sekä itseä että organisaatiota kohtaamaan paremmin vaihtoehtoiset tulevaisuudet.”

Koulutuksen vetäjiltä ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute haastoi meidät lisäksi monesti pois mukavuusalueiltamme ja miettimään vaihtoehtoisia tapoja totuttuja malleja täydentämään.”