People in skyscraper, Global Strategic Management banner image

Mitä hyötyä on ennakointiosaamisesta? TSE exe osallistujakokemuksia

 

TSE exen ennakointiohjelmiin osallistuneet kertovat ennakointiin liittyvien TSE exe johtamiskoulutusten hyödyistä.

Jyrki Aakkula
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
”Lähdin koulutukseen hiukan varovaisin odotuksin, sillä minulla on vanhastaan ennakointitaustaa. Ajattelin, että iso osa sisällöstä olisi ainakin jollain tasolla ennestään tuttua. Toisaalta olin kiinnostunut näkemään, mikä on ennakoinnin state-of-the-art tällä hetkellä. Vaikka erityisesti koulutuksen alkujaksoilla vastaan tuli paljon jo osaamaani, pystyin kuitenkin asiantuntevien kouluttajien johdolla sekä täydentämään että syventämään tietämystäni ennakoinnista. Suuri merkitys oppimisessa oli ennakoinnin keskeisiä lähestymistapoja konkretisoivilla ryhmätöillä. Eikä pidä unohtaa vertaisoppimistakaan, sillä tutustuminen muiden organisaatioiden ennakointihaasteisiin ja -käytäntöihin tuotti monia oivalluksia.  
Suhteellisen välittömästi pystyin omassa työssäni hyödyntämään koulutuksessa läpikäytyä Causal Layered Analysis -menetelmää. Olin etsiskellyt keinoa jäsentää ja analysoida skenaarioiden sisältöjä uudella tavalla, ja huomasin CLA:n sopivan siihen hyvin. Suuri apu koulutuksesta oli myös ennakointinäkökulman esillä pitämisessä oman organisaationi käynnissä olleessa strategiatyössä. ”

Anne Kokkonen ja Hanna Kautiainen
Ennakointiasiantuntijat
Etelä-Savon maakuntaliitto
”Ennakointi kuului työnkuvaamme jo ennen koulutusta ja olemme tehneet alueella pitkäjänteistä työtä sen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. Koulutuksen anti auttoi meitä jäsentämään entistä paremmin alueella tehtävää ennakointityötä, sen eri toimijoita ja osallistujia, käytettyjä menetelmiä sekä ennakoinnilla saavutettuja tuloksia. Nykytilan perusteellisen kartoituksen pohjalta oli luontevaa lähteä miettimään kehittämisen paikkoja ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Koulutuksen pohjalta laadimmekin alueelliselle ennakoinnille uuden toimintamallin, jota jalkautamme aktiivisesti toimijoiden käyttöön osana työtämme. Koulutuksen vetäjiltä ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute haastoi meidät lisäksi monesti pois mukavuusalueiltamme ja miettimään vaihtoehtoisia tapoja totuttuja malleja täydentämään. Koulutuksesta saadun palautteen innoittamana olemme esimerkiksi ottaneet luovuuteen ja taidelähtöisyyteen pohjaavat menetelmät osaksi toimintaamme ja palaute siitä on ollut hyvää. Koulutuksen pohjalta laaditun toimintamallin tuloksena ennakoinnin ja sen toimijoiden ja eri prosessien koordinointi on myös entistä jäsentyneempää ja toiminta dynaamisempaa.”

Sirpa Kirjonen
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja
Sanomalehtien liitto
”Eteenpäin katsominen on luonnollinen osa työtäni. Tunnistin kuitenkin tarvitsevani siihen lisää työkaluja ja ajatusten vaihtoa muiden asiasta kiinnostuneiden, mielellään jopa muita toimialoja edustavien kanssa. 
Osaaminen toimialaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa, muutosten ennakoinnissa ja oman aktiivisuuden merkitys tulevaisuuden rakentamisessa saivat kurssilla paljon vahvistusta.  Koulutus suorastaan pakotti käyttämään aikaa uuden oppimiseen, sekä viemään opin suoraan käytännön tekemiseen. Ennakointityön edistämisessä käytin luonnollisesti hyväkseni työyhteisöäni, jonka myötä opit laajenivat koko työyhteisöön. Ennakointi ei ole jotain, jota tehdään jossain muualla kerran vuodessa. Se on tapamme tehdä työtä jäsenyritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.”

Jari Karjalainen
tietoasiantuntija/strategiatoiminto
LähiTapiola-ryhmä
”Finanssitoimiala muuttuu lähivuosina huomattavasti – ennakoinnin avulla haluamme lisätä ja ylläpitää jatkuvaa tulevaisuutta ja strategiaa koskevaa keskustelua. Koulutus antaa työkaluja ennakointimenetelmiin ja -malleihin eri kokoisille organisaatiolle sekä valmistaa niin itseä kuin organisaatiota kohtaamaan paremmin vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Ohjelma antoi myös valmiuksia ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet ennakoijana ja auttoi rakentamaan ennakointijärjestelmän, mitä ei olisi tullut tehtyä ilman selkeärajaista ohjelmaa.”

Jari Pitkänen
Toimitusjohtaja
Tuurin Tili Oy
”Valmennus on antanut eväitä tulevaisuuden systemaattisen tarkasteluun. On selvää, että pelkästään ympärilleen katselu ja ympäristön tapahtumien tiedostaminen ei riitä. Systemaattisiin malleihin tutustuminen on tuonut kolme kirkasta näkyä: Tulevaisuudentutkimus voi olla voimaannuttavaa, tieto on tulevaisuudentutkimuksen polttoainetta ja iso osa työstä sujuu tuttuja menetelmiä hyödyntämällä. 
Lähijaksojen alustukset ja syventävät keskustelut valmennusryhmässä ovat huippua. Tämän lisäksi sähköisen oppimisalustan hyväksikäyttö tehtävien teossa ja yhteydenpidossa ryhmään luo mahdollisuuden osallistua joustavasti valmennukseen. Olen myös oivaltanut, että tulevaisuudentutkimus ja ennustaminen eivät ole sama asia.”

Kaj Paavola
Toimitusjohtaja
Favorit-Tuote Oy/Biolan Group

”Biolan Oy on jo reilu nelikymppinen perheyhtiö, jolle on vuosien mittaan kehittynyt vahva kulttuuri ja omat keinonsa, joiden avulla se pyrkii ennakoimaan tulevaa.  Missään vaiheessa em. keinoja ei ole kuitenkaan nivottu systemaattiseksi menetelmäksi, joten vankka kokemus ja monet pitkäaikaiset työsuhteet aiheuttavat tunnustetusti myös ”putkinäköä”, niin itseeni kuin organisaatioon laajemminkin.  Näiden asioiden vaivaamana alun perin kiinnostuin ennakointiin liittyvästä valmennuksesta. 
Alkuvaiheen valmennus on toiminut toivotusti – herättänyt ajatuksia itsellä ja keskustelua organisaatiossa. Erityisesti lähijaksojen anti vertaisryhmässä on aina erinomaisen voimaannuttavaa. Kun ryhmä on taitavasti kasattu riittävän erilaisista lähtökohdista tulleista ihmisistä, takaa se laaja-alaisia näkökulmia ennakointiin niin julkisen sektorin, suur- kuin pienyritystenkin näkökulmasta.”

Vesa Auvinen 
Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, strateginen uudistaja
Dazzle Oy

”Innostuin osallistumaan koulutukseen muun muassa sen mielenkiintoisten teemojen takia. Teen organisaatioiden uudistumiseen ja kasvuun liittyvää strategia-, ennakointi- ja innovaatiotyötä ja valmennus on mielestäni ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa osaamistani yrityksemme ja asiakkaittemme hyödyksi.”