Mitä tiedämme tulevaisuudesta ja miten organisaation tulisi varautua siihen?

Kirjoittanut: Sari Söderlund, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut

Voiko tulevaisuutta ennustaa? Voiko tulevaisuudesta tietää varmasti? Olemmeko avuttomia tulevaisuuden edessä?

Niin organisaation kuin sen jäsentenkin toimintaympäristö on kompleksinen, häilyvä, tulkinnanvarainen ja monimutkainen. Riippumatta siitä, mitä tulevaisuudesta ajattelemme, moniäänisyys ja hajottavat voimat tunkeutuvat olohuoneeseen iltauutisten katseluaikaan ja yhä useammin jatkuvakestoisena verkkotykityksenä. Työmatkalla ikkunasta näkyvän maiseman korvaavat kännykän ja tabletin vangitsevat äänet ja liikkuvat kuvat. Perille päästyämme hukumme sähköpostiin ja mukaansatempaavat käyttöliittymät imaisevat meidät uusiin maailmoihin. Olemme vaikuttuneita – mutta tarkalleen ottaen mistä?

Miten nykyisyyteen ja tulevaisuuteen tulisi suhtautua? Miten viehättyä virikkeiden tulvasta ja voittaa mitäänsanomaton ”kohina”?

Tulevaisuudentutkimuksen emeritus Professori Pentti Malaska jaksoi painottaa, että tulevaisuuden merkit ovat olemassa tässä päivässä. Emme vain pääse käsiksi tulevaisuuden näkökulmasta relevanttiin tietoon, jos aika kuluu epäolennaisuuksia sulatellessa. Ennakointiosaaminen on mielen virittymistä merkkeihin mahdollisista tulevaisuuksista, paikalleen jymähtämättä, ”kohinaan” hukkumatta.

Epävarmuus liittyy ihmisen toiminnan arvaamattomaan luonteeseen. Nykyhetki tarjoaa viitteitä tulevaisuudesta, mutta emme voi varmasti tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voimme kuitenkin ennakoida mahdollisia tulevaisuuksia ja varautua niihin. Ennakoiva organisaatio varmistaa pitkän aikavälin menestyksen kehittämällä dynaamisen ennakoinnin osaamista. Tämä tarkoittaa merkityksellisten kokonaisuuksien hahmottamista tuomalla näkyväksi myös vähemmän ilmeinen.

Trendien lisäksi tulevaisuuteen vaikuttavat vastatrendit ja heikot signaalit tulevista muutoksista ja kehityksen käännekohdista. Ennakoinnin moniäänisyyttä jäsentävät metodit suodattavat sen, mikä on tärkeää ja mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Miten kehittää organisaation tulevaisuustyöskentelyä ja luoda organisaation oma ennakointimalli?

Marraskuun lopussa 2018 alkaa neljäs Certified Foresight Professional -valmennusohjelma (CFP)

TSE exe ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut ovat luoneet ohjelman vahvistamaan osallistuvien organisaatioiden tulevaisuusosaamista ja kehittämään osallistujien omiin tarpeisiin räätälöityä ennakointijärjestelmää.

Valmennuksen keskeinen ydin koostuu lähikoulutuspäivistä (yhteensä 9) ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä. Valmennusohjelma koostuu keskusteluista ja tehtävistä ja se antaa vapautta ja vastuuta omien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen omassa organisaatiossa. Osallistujat saavat käyttöön työelämään sovellettavia fasilitoivia työkaluja ja kehittävät muutosvalmiuttaan. Sari Söderlund toimii ohjelman vastuuvetäjänä ja Kati Kekäläinen fasilitoivana koulutuspäällikkönä.

Konkreettinen tekeminen ja omaan organisaatioon vaikuttaminen ovat läsnä koko ohjelman ajan. Tätä tekemistä inspiroivat välähdykset mahdollisista tulevaisuuksista – uuden ammentaminen katsomalla kauas ja syvälle. Useimpien muutosinnovaatioiden ja trendin taitekohtien takana on käytäntö ja ihmisten arki. Miten organisaatio havaitsee ja ottaa huomioon arjessa tapahtuvat muutokset, joilla on laajamittaiset seuraukset? Mitkä globaalit ilmiöt selättävät vastatrendin ja jalkautuvat organisaation tulevaisuuteen?

Mikä perustehtävä oikeuttaa organisaation olemassaoloon myös tulevaisuudessa? Minkälaisessa toiminnassa olemme mukana 10-15 vuoden kuluttua?

Valmennusohjelma alkaa perehtymisellä moderniin ennakointiparadigmaan ja heittäytymällä innostavien tulevaisuuksien ja fasilitoivien työkalujen maailmaan. Tutustumme ihmisten erilaisuuteen MBTI-analyysin kautta ja tutkimme, miten erilaiset ihmistyypit reagoivat toimintaympäristön muutoksiin ja epävarmuuteen. Tästä ohjelma jatkuu ohjattuna ja tuettuna prosessina kohti oman organisaation ennakointijärjestelmän hahmottamista. Yksi koulutuksen kohokohdista on osallistuminen kesäkuussa 2018 järjestettävään tulevaisuudentukijoiden kansainväliseen konferenssiin, jossa ennakoinnin tarjoamien uusien mahdollisuuksien rikkaus yllättää.

Osallistujat jakavat keskenään tietoa siitä, miten ennakointijärjestelmä toimii heidän omassa organisaatiossaan ja yhdessä mietimme miten ennakointitietoa ja työkaluja voi hyödyntää uudella tavalla. Verkostoituminen muiden osallistujien sekä aihepiirin asiantuntijoiden kanssa on tärkeä osa oppimista ja ohjelman antia.

CFP-ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa ja oman organisaationsa tulevaisuusosaamista ja kehittää oman organisaation ennakointijärjestelmää.

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle!

www.utu.fi/cfp