Nousukäänne pakenee aina vaan?

Kirjoittaja: emeritusprofessori Paavo Okko,
Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen laitos

Suomen kokonaistuotannon heikko kehitys on johtunut viime vuosina viennin heikosta kehityksestä ja investointien vielä selvemmästä alenemisesta. Yksityinen kulutus on ainoana kysyntätekijänä pitänyt pintansa ja se on nyt 55 % BKT:sta, joka on historiallisesti korkea lukema. Ehkä osin sen takia, että kulutus on säilyttänyt tasonsa, ihmisten mielessä ei ole syntynyt vahvaa kriisitietoisuutta.

Näihin saakka on näyttänyt siltä, että tämän vuoden viimeisen neljänneksen ei olisi tarvinnut olla paljoakaan positiivisella puolella, kun jo tälle vuodelle olisi kirjattu pieni nousu. Uusin kokonaistuotannon tieto (lokakuussa -1,8%) viittaa kuitenkin siihen, että selvää käännettä ei ole tapahtumassa vielä, vaikka ennusteiden yleinen linja onkin, että ensi vuonna nousu alkaa.

tuotannon volyymi

Tilastokeskus: Tuotannon volyymi 2005–2015, trendi ja kausitasoitettu sarja

Uuteen nousuun voidaan päästä vain siinä järjestyksessä, että vienti kääntyy ensin nousuun. Siitä seuraisi myös investointiuskoa ja paranevaa työllisyyttä. Suomen tuottavuuskehitys on ollut heikkoa elektroniikan ja puunjalostuksen – parhaan tuottavuuden alojen – supistumisen takia ja samalla hintakilpailukyky on heikentynyt. Rakenteellinen uudistuminen ottaa aikaa, mutta hintakilpailukyvyn korjaaminen auttaisi nyt kovasti sekä olemassa olevia aloja kasvua että uusien alojen löytämistä. Siksi nollatasoinen palkkaratkaisu ja välillisten työvoimakustannusten kevennys olisi nyt hyvä ratkaisu. Jos vielä paikallinen sopiminen lisääntyisi jatkossa, yritysten mahdollisuudet kannattavaan tuotantoon kotimaassa paranisivat.

Nyt olisi tärkeää saada joitakin konkreettisia positiivisia merkkejä nousukäänteestä, koska näin herkässä tilanteessa myös psykologialla on roolinsa. Euron ja öljyn hinnan pysyminen alhaalla ovat hyviä merkkejä, samoin tieto siitä, että korkotaso pysyy pitkään alhaalla. Suuren avun toisi järkevä työmarkkinaratkaisu ja talouspoliittisen päätöksentekokyvyn jämäkkä osoittaminen. Monet investointiratkaisut ovat varmaan odottaneet selkeämpää kuvaa tulevasta. Kyllä tämäkin tilanne on siis ihmisistä kiinni jasiksi ratkaistavissa oleva ongelma.

 

Paavo OkkoPaavo Okko
Turun Seudun Ekonomien aamiaisseminaari 15.12.2015 Turun kauppakorkeakoululla