TSE exe on Turun yliopiston johtamiskouluttaja

Kukaan ei ole välttynyt kuulemasta puheita työelämän murroksesta. Lisäksi yhä useampi kohtaa työelämään siirtyvät uuden sukupolven uranluojat, joilla työ merkitykseltään on osittain erilainen kuin esimerkiksi jo uransa puolivälissä olevilla.

Uudet sukupolvet ja työelämän muuttuminen ovat asettaneet vaatimuksia myös esimiesten ja johtajien kouluttamiselle ja tätä kautta koko TSE exen toiminnalle.

Viime keväänä aloitimme laajan ohjelmauudistuksen, jonka ensimmäinen lanseeraus on käsillä juuri nyt. Olemme kuunnelleet koulutuksemme osallistujia, keskustelleet asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet näiden tapaamisten ja asiakaspalautteidemme pohjalta uudenlaisen tavan opiskella ja suorittaa laajojakin johtamiskoulutusohjelmia. Uudistuksen ytimessä on entistä enemmän opintojen joustavuus sekä henkilökohtaisuus.

Uusi toimintatapa haastaa myös meitä yliopiston henkilökuntana. Kouluttajien täytyy menetelmissään ja opetusprosesseissaan huomioida monialaiset oppijoiden yhteisöt sekä uusien menetelmien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Johtaminen perustuu luottamukseen, tulevaisuuteen katsomiseen ja tässä hetkessä olemiseen eli vahvaan läsnäoloon. TSE exen jo pitkäaikainen asiakaslupaus on: ”Inspiroimme ja haastamme tulevaisuuden johtamiseen”, joten: ajattele, kyseenalaista, inspiroidu!

Aikuisilla, työelämässä olevilla on usein haasteena työn ja koulutuksen yhteensovittaminen. Kun henkilö ja henkilön edustama organisaatio kokee tarpeen koulutukselle, on haasteellista sovittaa aikaa. Kun päätös on tehty, ongelmaa ei enää ole. Opiskelu sujuu saumattomasti joustavia opintomenetelmiä hyödyntäen. Tarjontaa on paljon, siksi on tärkeää löytää juuri oikea koulutus vastaamaan oman ammatillisen kehittymisen, oman työn ja organisaation tarpeista. Pitää tietää mitä todella tarvitaan, sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla. Meillä on kaikissa ohjelmissa huomioitu ammatillisen kehittymisen ydin, oman ammattitaidon, oman työn ja organisaation kehittymisen vahvistaminen samanaikaisesti.  Johtamisen kehittyminen on aina prosessi, jota pitää seurata ja evaluoida.

TSE exen koulutuksien lähtökohtana on aina ollut, yhdistää monialaisissa koulutuksissamme viimeisin tieteellinen tieto ja osallistujan organisaation /yrityksen käytännön työelämän vaatimukset. Huomioimme yrityksen strategian, organisaation kehittämiskohteet sekä opitun taidon soveltamisen omaan toimintaympäristöön. Nyt entistä voimakkaammin vahvistamme ja varmistamme johtajuuden ja asiantuntijuuden kehittymistä joustavilla, monialaisilla sekä henkilölähtöisillä valintamahdollisuuksilla. Ohjelmissamme ravistelemme tulevaisuuden ennakointitaitoja, avarramme näkökulmia uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, vahvistamme ammatillista identiteettiä sekä henkilökohtaista ammatillista kasvua, siis johtajuutta. Tämä tekee meistä ketterän ja luotettavan sillanrakentajan työelämän jatkuvassa muutoksessa niin yliopiston eri yksikköjen kuin yritysten ja organisaatioiden välillä. Osallistujamme ja kouluttajaverkostomme muodostavat osaajien yhteisön. Jäsenet näissä verkostoissa jatkavat luontevasti elinikäistä oppimista. Tämän verkoston merkitys ja voima kasvavat.

Älä siis seuraa, vaan johda!

Ulla Heinonen, TSE exe johtaja