Vuoden johtaja 2024: ”Olen panostanut johtajuuden kehittämiseen.”

Osana TSE exe – Executive Education Top Management Forum -tapahtumaa valitaan perinteisesti vuoden johtamiskouluttaja ja vuoden johtaja. Nimitys perustuu johtamisesta saatuun palautteeseen sekä ansiokkaaseen ja arvostettuun toimintaan johtajan roolissa. Tänä vuonna vuoden johtajaksi nimitettiin Sandvikin Load & Haul divisioonan strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Saija Kuusisto-Lancaster, jonka haastatteluun tämä artikkeli pohjautuu.

Q:
Saija Kuusisto-Lancaster, sinut on TSE exen vuoden 2024 Top Management Forum -tapahtumassa juuri nimetty vuoden johtajaksi. Mitä tämä nimitys sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? Mitä se merkitsee sinun organisaatiollesi Sandvikille?

A:
Harvoin aikuisiällä hihkuu ääneen ilosta. Uutinen tästä palkinnoista sai minut kuitenkin hihkaisemaan – kertoo siitä, miten paljon palkinto minulle merkitsee. Tunnustus tuntuu erityisen hienolta, sillä olen vuosien mittaan aktiivisesti panostanut oman johtajuuteni kehittämiseen.

Myös Sandvikilla palkintoni on noteerattu upeasti. Sandvik Groupin HR-johtajalta sain onnittelut henkilökohtaisesti, ja omassa divisioonassani, maanalaiseen kaivostoimintaan lastaus- ja kuljetuslaitteita valmistavassa Load & Haulissa, viestintämme on tehnyt hyvää työtä varmistaakseen, että koko organisaatiomme kuulee tästä upeasta uutisesta.

Sandvik on Turun seudulla merkittävä työnantaja, mutta koska lähes koko tuotantomme menee vientiin, olemme ehkä monelle turkulaiselle vähän vieras. Toivottavasti palkintoni vaikuttaa myönteisesti myös työnantajakuvaamme: Sandvikilla kasvaa hyviä johtajia! 

Q:
Millaiset johtajat ovat esikuviasi ja mikä sinulle itsellesi johtajuudessa on tärkeää?

A:
Minua puhuttelevat vahvat, karismaattisetkin johtajat. Kunnianhimoiset tavoitteet, selkeä suunta, vahva viesti organisaatiolle. Saa suorittaa! Malliesimerkki minua miellyttävästä johtajasta on Sandvikin CPO (hankintajohtaja) vuosien takaa. Hän oli energinen, aktiivinen ja teki rohkeita avauksia. Odotti vahvaa panostusta kaikilta, vaati paljon, antoi palautetta.

Perusoivallukseni johtajuutta pohtiessani ollee se, ettei kannata yrittää muuttaa sitä, kuka olen. Innostun helposti ja useimmiten muutoskäyrällä olen se, joka liikkuu eteenpäin nopeasti ja sitoutuu uusiin tavoitteisiin pikaisesti. Uskon, että vahvuuteni johtajana on levittää tätä tunnelmaa ja saada ihmiset mukaan, liikkumaan kanssani kohti toivottavasti inspiroivaa uutta päämäärää.

Minulle tärkeä osa omaa johtajuuttani on roolimallina oleminen. Kaivosteollisuus on perinteisesti kovin miehinen ala, ja myös Sandvikilla organisaation enemmistö on yhä miehiä. Yritän omalla esimerkilläni viestittää naisille niin meidän talon sisällä kuin sen ulkopuolella, että nainen pärjää tälläkin teollisuudenalalla yhtä hyvin kuin mieskin. Sukupuolella ei ole väliä, vaan vain se, miten suoriutuu tehtävistään, merkitsee. 

Q:
Miten olet kehittänyt omaa johtajuuttasi ja miksi?

A:
Kokemukseni mukaan yksi tehokkaista keinoista kehittää omia johtamistaitojani on ollut se, että liityin Sandvikin sisäiseen johtamisen kouluttajien ryhmään kymmenisen vuotta sitten. Kun fasilitoi johtajuuskoulutuksia, oppii koko ajan uutta itsekin! Nautin coachaamisesta ja mentoroinnista, mutta nautin myös oppimisesta.

Toinen, merkittävä oman johtajuuteni kehittymiseen vaikuttanut asia on vastata uusiin haasteisiin, tehtävänantoihin tai projekteihin useammin “kyllä” kuin “ei”. Vajaat kymmenen vuotta sitten pakkasimme perheen ja kotimme valtamerikonttiin ja lähdimme työkomennukselle Australiaan. Johdin siellä monikulttuurista tiimiä – jäseniä Kiinasta, Japanista, Kaakkois-Aasian maista ja Australiasta – ja oppikokemuksena tämä oli valtava. Minä pärjäsin, perhe pärjäsi. Lähtisinkö uudelleen maailmalle? Todellakin!

Maailma muuttuu – se on tärkein syy sille, että pyrin koko ajan omaa johtajuuttani kehittämään. Nykynuoret odottavat työelämältä ja esihenkilöltään ehkä eri asioita kuin mitkä itselleni ovat tärkeitä. Jotta saisin kannustettua tiimini parhaaseen suoritukseen, on tärkeää ymmärtää, miten johtaa eri-ikäisiä ja eritaustaisia henkilöitä – nykyään usein virtuaalisesti. Olemme lähityö – etätyö – hybridityö -asiassakin vielä aika uuden äärellä, ja myös johtajuuden pitää tämän takia uudistua.

Q:
Mitkä ovat mielestäsi tulevaisuuden johtajan kolme tärkeintä ominaisuutta?

A:
Resilienssistä puhutaan paljon. Minulle resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista. Viimeisten viiden vuoden kokemuksen perusteella – on meillä maailmassa muutoksia riittänyt! – uskon, että resilienssiä tarvitaan jatkossa, ehkä entistäkin enemmän.

Toiseksi tärkeäksi ominaisuudeksi nostaisin itsetuntemuksen (englannin self-awareness). On mahdotonta johtaa toisia, vaikuttaa muihin, jos ei tunne itseään. Mistä itse saan energiaa? Milloin olen parhaimmillani? Mikä minua ärsyttää, ja miten silloin reagoin? Näitä kysymyksiä pohdin säännöllisesti, ja pyydän muilta palautetta. Sokeita pisteitä voi olla viiskymppiselläkin!

Yhteistyökyky on kolmas tärkeimpien johtajuusominaisuuksien listallani. Datan määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana, ja päätöksenteon tueksi sitä tarvitaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeassa muodossa. Tieto voi olla valtaakin. Yhteistyökykyä ja -halua tarvitaan, jotta kaikki tekevät parhaansa varmistaakseen, että tieto kulkee ja että se saavuttaa sitä tarvitsevat osastosta tai roolista riippumatta. Toinen yhteistyökykyä edellyttävä nykytyöelämän piirre on erityisosaaminen: meillä Sandvikilla on asiantuntijatiimejä joka lähtöön: hydrauliikkaa, akkuteknologiaa, sähköistä voimansiirtoa, hankintaa ja markkinointia. Yhteistyökykyinen johtaja tunnistaa eri henkilöiden taidot ja kompetenssin ja onnistuu, yli organisaatiorajojen, saamaan tiimityöstä tehokasta. “Ei kuulu minulle” -asenne on mielestäni menneen talven lumia. Nykyjohtaja kannustaa yhteistyöhön omalla esimerkillään, on aidosti kiinnostunut muiden projekteista ja tavoitteista ja tekee parhaansa tukeakseen myös niiden täyttymistä.