Hiuksia halkomassa Portugalissa

Olemme kaksi FinnBrain-tutkimuksessa mukana olevaa väitöskirjatutkijaa. Me molemmat tutkimme stressihormoni kortisolia, vaikkakin hieman eri näkökulmista. Susannan pääasiallisena tutkimusaiheena on stressireaktion tutkiminen vauvoilta sylkinäytteiden avulla. Paula tutkii niin vanhempien kuin lastenkin pitkäaikaista stressihormonitasoa hiusnäytteistä. Koska Paula on tutkijanuransa lisäksi lastenpsykiatriaan erikoistumassa oleva lääkäri, hän on erityisen kiinnostunut selvittämään kortisolipitoisuuksien yhteyksiä lasten kehitykseen. Olemme kertoneet tarkemmin omista tutkimusaiheistamme aikaisemmissa blogikirjoituksissamme (8.2.2016 ja 18.2.2016). Terveyden biotieteilijänä Susannalla on kokemusta monenlaisten laboratorioanalyysien tekemisestä erilaisista biologisista näytteistä. Yhdessä muodostamme toisiamme täydentävän kortisolitiimin, jonka työtehtävät ovat tämän kesän aikana osoittautuneet monipuolisemmiksi kuin olisimme ennalta osanneet arvatakaan!

Pitkäaikaisen stressihormonitason mittaaminen FinnBrain-tutkimuksen hiusnäytteistä tapahtuu konkreettisesti Pohjois-Portugalissa, Bragan kaupungissa, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Portosta koilliseen. Siellä sijaitsee Minhon yliopiston neurotieteiden yksikkö, jossa tehdään kansainvälisesti arvioituna erittäin korkeatasoista tutkimusta muun muassa eläinmallien avulla aivojen toiminnan valaisemiseksi – jopa ihan konkreettisesti, sillä yksikössä käytetään yhtenä tutkimusmenetelmänä niin kutsuttua optogenetiikkaa, jossa yksittäisiä aivosoluja voidaan aktivoida laservalon avulla ja saada siten niiden toiminnasta täysin uutta tietoa.

portugali_1

 

 

Minhon yliopisto, neurotieteiden yksikkö

 

 

 

Minhon yliopisto on yksi FinnBrain-tutkimuksen tärkeistä tutkimusyhteistyökumppaneista. Portugalissa siis mitataan hiusnäytteistä kuinka paljon kortisolia niihin on kertynyt. Tutkimusmenetelmä on varsin uusi, sillä aivan ensimmäiset artikkelit hiuskortisoliin liittyen julkaistiin vuonna 2000 ja menetelmä on alkanut hiljalleen yleistyä vasta aivan viime vuosina. Koska menetelmä on niin uusi, me kortisolitiimiläiset olemme päässeet tutkimusvierailuille Portugaliin perehtymään analyysien suoritukseen ja harjoittelemaan niiden tekemistä.

Ennen kuin hiusnäytteen kortisolitaso saadaan numeroina paperille, on suoritettava  monenlaisia valmisteluita ja vaiheita. Osa raskaudenaikaisista hiusnäytteistä on kerätty jo portugali_2muutamia vuosia sitten ja lukkojen takana onkin ollut melkoinen rivi foliokuoreen paketoituja hiusnäytteitä sisältäviä kansioita. Huhtikuussa pakattiin tiiviiseen pakettiin kymmenen kansiota sisältäen 1244 hiusnäytettä ja lennätettiin Portugaliin.

Koska hiussuortuvien pituus vaihtelee runsaasti, jokaisesta näytteestä mitattiin tarkasti viiden senttimetrin pätkä kuvastamaan näytteen ottoa edeltävien viiden kuukauden aikana kasvanutta uutta hiusta. Tämän varsinaisen näytteen paino punnittiin milligramman sadasosan tarkkuudella analyysivaa’alla ja jokainen näyte pestiin kolmeen kertaan alkoholilla hiuksen pinnalla mahdollisesti olevien epäpuhtauksien poistamiseksi.

portugali_3portugali_4

Tämän jälkeen kaikki näytteet silputtiin jauhemaiseksi pienillä saksilla, jotta hiuksiin kertynyt kortisoli saadaan mitattua kaikista näytteistä yhtä hyvin. Tämä olikin työvaiheista pisin ja raskain, sillä jokaisen hiusnäytteen huolelliseen pilkkomiseen meni aikaa kauemmin kuin olimme aavistaneetkaan. Tämän jälkeen analyysin loppuvaiheet sujuivatkin vauhdikkaasti ja lähes kokonaan laitteiden avulla.

portugali_5portugali_6

portugali_7portugali_8

Viikot Portugalissa olivat varsin työntäyteisiä, sillä emme malttaneet olla tekemättä portugalilaisten tutkijoiden mallin mukaisesti töitä lähes kellon ympäri. Hyvällä onnella satuimme kuitenkin ajoittamaan tutkimusvierailumme Lissabonin suojeluspyhimyksen Santo Antonion juhlariehan ajalle, joten viikonloppumatka pääkaupunkiin ihmettelemään koristeltuja katuja, värikkäitä kaakeleita, savuavia sardiinikojuja ja ihmisvilinää kruunasi matkamme.

portugali_9

portugali_10

Susanna Kortesluoma, terveyden biotieteilijä, väitöskirjatutkija
Paula Mustonen, lääkäri, väitöskirjatutkija

 

I Portugal för att klyva hårstrån

Vi är två doktorander som är med i FinnBrain-undersökningen. Båda två undersöker vi stresshormonet kortisol, fastän ur lite olika synvinklar. Det huvudsakliga forskningsområdet för Susanna är att med hjälp av spottprov undersöka stressreaktioner hos småbarn. Paula undersöker från hårprov såväl föräldrarnas som även barnens långvariga stresshormonnivåer. Våra arbetsuppgifter har under denna sommar visat sig vara mera varierande än vad vi från början kunde ana!

Mätningen av den långvariga stresshormonnivån i FinnBrain-undersökningens hårprov sker i norra Portugal, i staden Braga. Där är enheten för neurovetenskap vid Minho universitet belägen, den bedriver enligt internationell bedömning en forskning av mycket hög standard. Minho universitet är en viktig forskningssamarbetspartner för FinnBrain, och där mäter man från våra hårprov hur mycket kortisol som har lagrats i dem. Då undersökningsmetoden är ganska ny, har vi i kortisolteamet fått göra forskningsbesök till Portugal för att bekanta oss med utförandet av analyserna och för att träna på att göra dem.

Innan man får hårprovens kortisolnivå som siffror på papper måste man göra många olika förberedelser. I april packades tio pärmar, innehållande 1244 i folie paketerade hårprov, i ett tätt paket och skickades till Portugal.

Då hårstråets längd varierar mycket mätte man noga från varje prov en fem centimeters bit för att få en bild av de senaste, före provtagning, fem månadernas nya tillväxt i hårstrået. Det här egentliga provets vikt vägdes på en analysvåg med hundradels milligrams noggrannhet och varje prov tvättades tre gånger med alkohol för att få bort eventuella orenheter på hårets yta.

Därefter strimlades alla prov med en liten sax till pulver, så att man får det i håret lagrade kortisolet lika bra mätt från alla prov. Det här var det längsta och tyngsta arbetsmomentet, då det tog längre tid än vi kunnat ana att noggrant finfördela varje hårprov. Efter det här fortsatte analysens slutmoment i snabb takt och nästan helt med hjälp av apparatur.

Veckorna i Portugal var arbetsdryga, men en weekendresa till huvudstaden Lissabon krönte vår resa.

Susanna Kortesluoma, hälsobiovetare, doktorand
Paula Mustonen, läkare, doktorand