Hiusnäyte – stressihormonitason mittari

Kortisolipitoisuuden mittaaminen hiusnäytteestä on uusi tapa arvioida ihmisen pitkäaikaista stressihormonitasoa. Stressihormoni kortisolia erittyy verenkierrosta karvatupen kautta kasvavaan hiukseen. Sen vuoksi päänahan läheltä leikattu hiusnäyte toimii kalenterina, josta voidaan mitata edeltävien kuukausien hormonipitoisuuksia. Aikaisemmin ollaan voitu mitata vain hetkellisiä kortisolitasoja esimerkiksi sylkinäytteiden avulla. Kortisolitaso kuitenkin vaihtelee normaalistikin päivän aikana hyvin paljon, joten uusi menetelmä tarvittiin, jotta kortisolin vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä voidaan tarkemmin tutkia.

Koska hiusnäytteen ottaminen on helppo ja kivuton toimenpide, on tutkimuksessa tarkoitus selvittää, voidaanko hiusnäytteitä jatkossa käyttää stressitilanteiden tunnistamiseen. Tällöin ennaltaehkäisevää tukea ja hoitoa olisi mahdollista kohdentaa niitä eniten tarvitseville.

FinnBrain-tutkimuksessa hiuskortisolitasoja mitataan niin äideiltä, isiltä kuin taaperoikäisiltä lapsiltakin. Äitien hiusnäytteitä on kerätty raskausaikana erillisellä tutkimuskäynnillä sekä synnytyksen jälkeen äitien ollessa vielä synnytysvuodeosastolla. Raskausajan näytteet on nyt kerätty ja yhteensä niitä kertyi 1 160, mikä on merkittävästi enemmän kuin yhdessäkään aiemmin julkaistussa raskausaikaan liittyvässä hiuskortisolitutkimuksessa. Näytteiden analyysivaihe on nyt meneillään ja ensimmäiset artikkelit toivottavasti julkaistaan vielä tämän vuoden kuluessa.

Uuden menetelmän kyseessä ollessa näytteenottotekniikkaa on harjoiteltu tutkimusryhmän kesken erityisesti työntekijän vaihtuessa. Hiusnäytteiden ottajat olisikin mahdollista tunnistaa muiden tutkijoiden joukosta tarkalla päänahan tutkimisella: kaikilta kun löytyy takaraivolta pieni läikkä, jonka kohdalla hiukset ovat lyhyempiä!

Paula Mustonen

Väitöskirjatutkija, lääkäri Paula Mustonen

Blogikuva_hiuskortisoli

Hårprov – indikator för stresshormonnivå

Att mäta halten av kortisol från ett hårprov är ett nytt sätt att bedöma nivån på långvarigt stresshormon hos människan. Stresshormonet kortisol avsöndras från blodcirkulationen via hårsäcken till det växande hårstrået. Därför fungerar ett hårprov, som är avklippt nära hårbotten, som en kalender varifrån man kan mäta de föregående månadernas hormonhalter. Tidigare har man enbart kunnat mäta tillfälliga halter av kortisol t.ex. med salivprov. Även normalt varierar halten av kortisol mycket under dygnet, vilket gjorde att man behövde en ny metod för att undersöka mera noggrant kortisolets verkan på lång sikt.

Då det är både lätt och smärtfritt att ta ett hårprov ämnar man i undersökningen klargöra om man i fortsättningen kan använda hårprov för att identifiera stressituationer. Profylaktiskt stöd och vård skulle då vara möjligt att rikta till dem som mest behöver det.

I FinnBrain-undersökningen mäter man nivåerna av kortisol i håret hos såväl mödrar, fäder som hos småbarn. Hårprov av mödrar har insamlats både under graviditeten med särskilda undersökningsbesök och efter förlossningen medan modern ännu varit kvar på BB. Proverna under graviditeten är nu insamlade och inalles blev det 1 160, vilket är betydligt mera än i någon annan publicerad undersökning som gäller undersökning av kortisol i hårstrå under graviditet. Nu pågår analys av proverna och vi hoppas att de första artiklarna kan publiceras ännu under detta år.

Då det handlar om en ny metod har man inom undersökningsteamet övat på provtagningsteknik, speciellt vid byte av arbetstagare. Man skulle kunna urskilja de som tar hårprover bland de andra forskarna genom att noggrant undersöka deras hårbotten: ty hos dem alla kan man hitta en liten fläck på bakhuvudet där håret är kortare!

Doktorand, läkare Paula Mustonen