Viisivuotiaiden lasten kehityspsykologisista tutkimuskäynneistä yhdeksänvuotiaiden käynteihin

FinnBrainin kehityspsykologisessa osatutkimuksessa tutkitaan lapsen psykologista kehitystä ja tähän kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä biologisia prosesseja. Osatutkimuksen raameissa olemme aiemmin kutsuneet osan FinnBrain-lapsista tutkimuskäynneille 8 kuukauden ja 2,5 vuoden iässä, ja nyt viimeisimpänä meillä on valmistunut 5-vuotiaiden lasten tutkimuskäynnit. Vuosien 2017-2020 välillä kehityspsykologisen osatutkimuksen käynneillä kävi 537 viisivuotiasta lasta yhdessä vanhempiensa kanssa – suurkiitos kaikille reippaille apureille, jotka ovat olleet mukana luomassa tätä ainutlaatuista tieteellistä aineistoa!

Kahden tunnin mittaisilla kehityspsykologisilla käynneillä viisivuotiaat lapset tekivät psykologian opiskelijoiden ohjauksella erilaisia tehtäviä, joilla arvioitiin kognitiivisia taitoja, toiminnanohjausta, emotionaalista tarkkaavaisuutta, temperamenttia ja vuorovaikutustapaa vanhemman kanssa. Käynnin aikana lapset mm. rakensivat palikoilla, etsivät piilotettuja tarroja, valitsivat erityyppisten palkintojen välillä, pelasivat tietokonepelejä ja leikkivät vanhempiensa kanssa. Iloksemme lasten antama palaute käynneistä viittasi siihen, että pyrkimyksemme tehdä tutkimuskäynneistä lapsille miellyttäviä, onnistui. Noin 80 prosenttia lapsista kuvaili käynnin olleen todella kiva.

Tutkimuskäynnin osallistuja työskentelee tehtävien parissa psykologian opiskelija Marika Otrasen ohjeistuksella.

 

FinnBrain-lasten kasvaessa me tutkijat pysymme vauhdissa mukana, ja olemmekin jo käynnistämässä kehityspsykologisen osatutkimuksen seuraavaa tutkimuskäyntiä lasten ollessa 9 vuoden ikäisiä. 9-vuotiaiden lasten käynnit päästään aloittamaan FinnBrainin uusissa hienoissa tutkimustiloissa Medisiinassa. Koska FinnBrainissä kerätään kansainvälisessä vertailussakin ainutlaatuista pitkittäisdataa lasten kehityksestä, käynnillä mitataan osittain samoja kykyjä ja toimintatapoja kuin aiemmilla käynneillä, kuten kognitiivisia taitoja, toiminnanohjausta, emotionaalista tarkkaavaisuutta, temperamenttia ja vuorovaikutustapaa vanhemman kanssa. Uusien tutkimusmenetelmien joukosta löytyy esimerkiksi virtuaalitodellisuuspeli, joka on osoittautunut lasten suosikkitestiksi ainakin nyt aineiston keruun alkuvaiheessa.

Lasten 9v-kehityspsykologisten tutkimuskäyntien vastuututkijat Venla Huovinen, Aino Luotola ja Pauliina Juntunen.

Yhdeksänvuotiaiden lasten tutkimuskäynnin toteutuksesta vastaavat meidän uudet väitöskirjatutkijamme Venla Huovinen, Pauliina Juntunen ja Aino Luotola. Me muut tutkijat kehityspsykologisessa tiimissä olemme iloisia, että olemme saaneet nämä osaavat ja innokkaat uudet tutkijat joukkoomme jatkamaan ryhmän työtä uuden tutkimuskäynnin merkeissä.

Meillä on koossa upea kehitysneuropsykologinen aineisto vauvavaiheesta leikki-ikään saakka ja jatkamme tutkimustyötä edelleen kouluikäisten lasten parissa. Tämä ainutlaatuinen pitkittäisaineisto mahdollistaa sen, että voimme tutkia lapsen itsesäätelyn, kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen sekä erilaisten ympäristötekijöiden kehityskulkuja vauvaiästä kouluikään asti. Tarkoituksena on tutkia, miten lapsen yksilölliset kehitykselliset tekijät ja toisaalta erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat lapsen toimintakykyyn ja hyvinvointiin myöhemmällä iällä. Tulemme yhdistämään tätä kehityspsykologista aineistoa myös FinnBrain-aineistoon laajemmin. Näin pääsemme tutkimaan mm. lapsen psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn taustalla olevia biologisia tekijöitä.

Tutkimuksemme tarkoituksena on löytää uutta tietoa lapsen erilaisista kehityspoluista, jotta osaisimme tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen hyvinvointia ja toimintakykyä heikentäviä tekijöitä. Tämä tieto auttaa myös kehittämään oikein kohdennettuja tuki- ja hoitomenetelmiä.

Tämä tutkimus ei olisi mahdollista ilman meidän sitoutuneita tutkimusperheitämme. Haluammekin lämpimästi kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita perheitä aktiivisuudesta ja sitoutuneisuudesta. Arvostamme sitä valtavasti.

 

Elisabeth Nordenswan, PsT, 5-vuotistutkimuksen aineiston keruun vastuututkija

 

Eeva Holmberg, PsM, 5-vuotistutkimuksen aineiston keruun vastuututkija

 

Riikka Korja, professori, psykoterapeutti, Lapsen kehitys ja vanhemmuus -osatutkimuksen vetäjä