Kulttuuriperintöä arjessa ja poliittisissa prosesseissa

Kulttuuriperinnön tutkimuksella on keskeinen merkitys nykyajan yhteiskunnassa käynnissä olevien prosessien ymmärtämisessä. Identiteettiä, nykyisyyden ja menneisyyden välistä suhdetta sekä kysymystä kulttuuripiirteiden…

Siirtyykö kulttuuriperinnön viestikapula?

Suomen kulttuuriympäristöpäiviä vietettiin syyskuun loppupuolella eri puolilla Suomea. Tapahtumiin kuului myös Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran järjestämä Kulttuurivelka-seminaari. Seminaarissa pohdittiin kulttuuriperinnön…

Tutkimuskohteena yrityksen kulttuuriperintö

Yritykset käyttävät kulttuuriperintöään rakentaakseen ja vahvistaakseen identiteettiään ja yrityskuvaansa. Tietoisuus ja ymmärrys historiasta voivat ohjata myös yrityksen paikallistason toimintaa. Tammikuussa…

Tunteellinen tutkija ja Raija Siekkinen

Rakkaus-sana esiintyy usein kirjailija Raija Siekkisen (1953–2004) proosateksteissä. Silti ne eivät kerro suoraan mitä se tarkoittaa. Kuitenkin lukijana tunnen ymmärtäväni…

Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman Ruotsinkieliset Porissa -tutkimushanke sai päätöksensä, kun artikkelikokoelma Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä julkaistiin maaliskuun puolivälissä. Samalla avattiin teokseen perustuva,…