Uutisia luovan kirjoittamisen oppiaineesta

Tauko – luovan kirjoittamisen podcast Luovan kirjoittamisen opiskelijoiden Tauko-podcastin ensimmäinen osa on ilmestynyt. Kyseessä on kirjoittajille, kirjailijoille sekä kirjallisuudesta kiinnostuneille…

Kohti luovaa, mutta kurinalaista kirjoittamista

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaine tarjoaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden harjoittaa kirjoittamisen taitoa. Opintojen aikana opiskelijat jäsentävät ajatuksiaan erilaisiksi teksteiksi, fiktioksi…

Kammio – kuritonta poetiikkaa

Kammio ry on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opiskelijoiden yhdistys, joka perustettiin vuonna 2004, kun oppiaineeseen saatiin myös aineopinnot. Turun yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa voi suorittaa luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot.