Föreläsning till minne av professor Marketta Sundman 22/3 kl. 14

Professor emerita Marketta Sundman avled i april 2022. För att hedra hennes minne arrangerar nordiska språk vid Åbo universitet en minnesföreläsning. Föreläsningen ges den 22 mars 2023 kl. 14–16 online av docent Taina Juurakko-Paavola under rubriken ”Utmaningar i svenskundervisningen: hur ska vi lösa dem?” Presentationen är interaktiv och publiken önskas aktivt delta i diskussionen.

Vänligen anmäl dig till föreläsningen senast måndagen den 20 mars 2023: https://link.webropolsurveys.com/S/5D167D2DD9316721

Zoom-länken skickas till de anmälda tisdagen den 21 mars 2023.

Mer information: https://sites.utu.fi/nordiska-forskarseminariet/marketta-sundman-forelasningar/

Sprid gärna denna information i era nätverk.

Varmt välkommen!

Nordiska språk vid Åbo universitet