Minna Sandelin bloggar om medeltida tänkeböcker

Minna Sandelin kartlägger med kollegan Kirsi Salonen (Universitet i Bergen) och studenter i nordiska språk och historia vilka protokoll i Stockholms stads tänkeböcker som är intressanta ur finländskt perspektiv. Läs om detta spännande projekt i Minnas och Kirsis inlägg i Glossae-bloggen:

Finländare och Finland i Stockholms stads tänkeböcker