Två nya projekt från Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden i Finland har beviljat finansiering för två nya forskningsprojekt i läroämnet nordiska språk.

  • Sinikka Lahtinen, pohjoismaiset kielet, Finansiering för åren 2023–25 för att undersöka språkögymnasisters metaspråkliga kunskap och dess utveckling i svenska och finska genom skriftliga test samt samtal i samband med språkliga aktiviteter, 75 000 e
  • Camilla Wide, pohjoismaiset kielet, Forskningsprojekt vid Åbo universitet 2023–26 som jämför kommunikativa mönster i finlandssvenska och finska för att utreda hur de avspeglar kulturella preferenser typiska för Finland, 150 000 e

Läs nyhet på Åbo universitets webbsidor:
Svenska kulturfondenilta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille