Veijo Vaakanainen – forskare med stipendium från SLS

Veijo Vaakanainen är doktorand och lärare hos oss. Han forskar i hur skrivfärdigheter utvecklas hos andraspråkstalare och har finansiering från Svenska litteratursällskapet i Finland. Läs om hans forskning på Instagram: