Näe, kuule, tunne, koe

Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa -monitieteinen ja taidehanke toimi aktiivisesti Koneen säätiön rahoittamana vuodet 2015–2019.

Hankkeessa tarkasteltiin Tuomas Akvinolaisesta keskiajalla elänyttä muistoa hänen juhlapäivissään (Dies natalis ja Translatio) ja toisinti muistoa uudelleen koettavana moniaistisena, monitieteiseen tutkimukseen perustuvana konserttisarjana Felix Thomas lumen mundi. Kyseessä on uudenlainen kulttuurihistorian alan hanke, jonka tärkeänä työskentelyalustana toimi Laulun laboratorio.

Hanke osallistui keskusteluun aistimellisuudesta ja emotionaalisuudesta osana keskiajan liturgiaa kolmen eri tieteenalan, historian, filologian ja musiikintutkimuksen, vahvuuksista käsin. Projektin tutkijat yhdessä analysoivat myöhäiskeskiaikaista käsikirjoitustraditiota, notaatiota, kielen affektivisuutta sekä liturgian merkitystä osana myöhäiskeskiajan länsieurooppalaista kulttuurihistoriaa.

Tuomas Akvinolaisen muistojuhlien kohdalla puhutaan myös suomalaista kulttuuriperinnöstä ajalta ennen reformaatiota: säilyneiden kalenterimerkintöjen mukaan Tuomaan juhla 7. maaliskuuta oli yleinen vapaapäivä Turun hiippakunnassa, mikä tarkoitti sitä, että juhlahuuma ylsi eri muodoissaan kirkosta kylänraitille.

Tutkimusteemasta hankkeen tutkijat julkaisivat yhdessä useita tieteellisiä artikkeleita suomeksi ja englanniksi sekä yhteismonografian The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas.

Hankkeen jäsenet

Marika Räsänen, FT, dosentti (Kulttuurihistoria, Turun yliopisto), on hankkeen vastuullinen johtaja. Hän on tutkinut pyhimyskultteja ja pyhäinjäänteitä, ennen kaikkea Tuomas Akvinolaista mutta myös Franciscus Assisilaista, keskiajan Italiassa sekä Turun hiippakunnassa.

Hilkka-Liisa Vuori, MuT, on musiikkipedagogi ja musiikin tohtori (vastuu Laulun laboratoriosta ja taiteellisesta esityksestä, sekä käsikirjoitusten laulujen transkriptioista ja musiikkianalyysistä). Vuoren erikoisalaa on myöhäiskeskiaikaisen gregoriaanisen kirkkomusiikin tutkimus sekä hetkipalvelusten että messun osalta. Hän on ohjannut Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin opiskelijoita toteuttamaan mm. keskiaikaisia pyhimysten vespereitä. Musiikkipedagogina Vuorella on pitkä kokemus laulun työpajojen järjestämisestä.

Seppo Heikkinen, FT, dosentti, on latinan kielen tutkija, joka on erikoistunut myöhäisantiikin ja keskiajan latinankieliseen runouteen ja runomittaoppiin sekä antiikin esikuvien käyttöön keskiajan kirjallisuudessa. Projektin ”virallisena” latinistina Sepon tehtäviin kuuluu mm. Tuomas Akvinolaisen kulttiin liittyvien tekstien editointia, kääntämistä ja ääntämistä. Voit kuunnella Sepon ääntämisohjeita täältä!

 

Antti Lampinen, FT, on erikoistunut latinan ja kreikan kieleen. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat tunteiden ja emotionaalisuuden ilmaiseminen latinan- ja kreikankielisissä teksteissä, antiikin kulttuuri-identiteetteihin liittyvät kysymykset, sekä klassisen kirjallisuuden jälkivaikutus eurooppalaisessa kulttuurissa.

Johanna Korhonen, kirkkolaulaja, on Vox Silentii –lauluyhtyeen jäsen yhdessä Hilkka-Liisa Vuoren kanssa. Vox Silentii vastasi Tuomaan juhlapäivien musiikin sovittamisesta konserttisarjaksi ja sen esittämisestä.

Projektin jäsenet Marika, Seppo, Hilkka-Liisa, and Johanna Aboagorassa Turussa 2015

 

Sivun kuvat: Otto Väätäinen

pinkki-Koneensaatio-logo