Tuomas Akvinolaisen reliikkien tekstit

Tutkimme TArt-hankkeessa Tuomas Akvinolaisen (k. 1274) reliikkien siirroista kertovia 1300- ja 1400-lukujen vaihteen käsikirjoituksia. Näistä teksteistä suurin osa on syntynyt Ranskan Toulousessa ylistämään kaupungin ja sen yliopiston uutta suojeluspyhimystä, Tuomas Akvinolaista. Tuomaan reliikit saapuivat kaupunkiin tammikuussa 1369.

Tapahtumat tekstien takana

Heti kun reliikit oli sijoitettu Toulousen dominikaanikirkkoon, uudella hautapaikalla alkoi tapahtua silminnäkijäraporttien mukaan erilaisia parantamisihmeitä. Yliopiston lukuvuoden aloitusjuhlallisuudet ja muita akateemisia riittejä ryhdyttiin järjestämään haudalla. Samoin haudasta huolehtimiseen perustettiin kaupunkilaisista muodostunut maallikkoyhteisö, eräänlainen kilta. Varainkeruuseen uuden reliikkialttarin tekemiseksi osallistuivat dominikaanit yli maakuntarajojen.

Toulousen lisäksi Tuomaan arvokkaita reliikkejä lahjoitettiin 1300-luvun lopulta 1400-luvun alkuun mm. Ranskan ja Aragonian kuninkaille sekä Montpellierin ja Napolin dominikaaneille.

Teksteistä

Kulttiin liittynyt tekstuaalinen kertomatraditio on harvinaisen värikäs. Sen silmiin pistävimpiä kohtia ovat syytökset ruumiin keittämisestä ja reliikkien varastamisesta. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyen on käsikirjoituksiin taltioitu pitkiä paavi Urbanus V:n ja tuolloisen dominikaanisääntökunnan johtajan Elias Toulouselaisen välisiä vuoropuheluja.

Reliikkikultin tiedetään teksteinä ja lauluina (liturgiset nuottikäsikirjoitukset) levinneen koko Eurooppaan; keskeisimmät tekstit saivat ranskan, italian ja saksankieliset käännökset 1300-luvun lopun ja 1400-luvun aikana.

Myöhäiskeskiaikaa on tutkimuksessa totuttu pitämään erityisen synkkänä reliikkikulttien näkökulmasta siksi, että pyhäinjäänteiden merkityksen ajatellaan vähentyneen ja menettäen uusiutumiskykynsä. Tuomaan reliikkikultin tarkastelu pöllyttää käsityksiämme reliikkien merkityksettömyydestä, kulttien kaavamaisuudesta sekä Tuomaan jälkimaineen puhtaasta akateemisuudesta myöhäiskeskiajan yhteiskunnassa.

Hanke käytännössä

Hankkeessa toteutetaan tekstieditiot aikaisemmin julkaisemattomista Tuomas Akvinolaisen reliikkeihin liittyvistä teksteistä tai teksteistä, joita on aikaisemmin vain osin editoitu. Esimerkkinä tällaisesta tekstistä on Tuomaan haudalla Toulousessa kerätty Miracula. Blogista löytyy ihmeistä muutamia esimerkkejä suomeksi:

Hanketta johtaa Marika Räsänen (Turun yliopisto) ja työryhmän muodostavat hänen lisäkseen dosentti Seppo Heikkinen (Helsingin Yliopisto) ja professori Constant Mews (Monash University, Australia)

Hankkeen julkaisut:

Constant Mews & Marika Räsänen: ”The Translation of The Holy Body of Thomas Aquinas from Fossanova to Toulouse: The Original Narrative by Raymundus Hugonis”, in Archivum Fratrum Praedicatorum, (2021), 5–64.

Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto

Sivun kuva nk. Cividale-käsikirjoitus, Bolognan dominikaaniarkisto
Photo credits: Marika Räsänen