Rauhaton ruumis

Rauhaton ruumis viittaa Marika Räsäsen vuonna 2013 valmistuneeseen väitöskirjaan The Restless Corpse. Thomas Aquinas’ Remains as the Centre of Conflict and Cult in Late Medieval Southern Italy. Väitöskirjan fokuksessa oli Tuomaan reliikkien varhainen kultti Etelä-Italiassa ja reliikkien herättämät intohimot eri tahoilla kuten Fossanovan sisterssiläisluostarissa, Tuomaan aatelisen suvun piirissä ja dominikaanisääntökunnan piirissä.

Tuomas Akvinolainen (1224/5–1274) on yksi parhaiten tunnettuja keskiajan filosofeja. Tuomaan valtava kirjallinen tuotanto ja sen vaikutukset ovat olleet tutkimuksen kohteena vuosisatoja. Tuomas pyhimyksenä on sitä vastoin tuntemattomampi hahmo. Paavi Johannes XXII kanonisoi hänet viralliseksi katolisen kirkon pyhimykseksi vuonna 1323.

Elinaikanaan Tuomas oli dominikaanisääntökunnan jäsen. Hän kuitenkin kuoli Fossanovan sisterssiläisluostarissa Etelä-Italiassa matkalla Napolista Lyonin kirkolliskokoukseen Ranskaan alkuvuodesta 1274. Kuolema dominikaanien ulottumattomissa oli sääntökunnan näkökulmasta tragedia ja erityisen haastavaksi tilanne muodostui kanonisaation jälkeen: dominikaaneilla oli uusi pyhimys mutta ruumis, joka edusti pyhimystä maanpäällä, oli haudattuna sisterssiläisluostariin. Yhtäältä tilanteen epämieluisuus dominikaaneille ja toisaalta heidän innovatiivinen ratkasumallinsa onnettomaan tilanteeseen näkyvät selkeästi 1300-luvulla Tuomaalle omistetuissa sävelmissä ja hänen ruumiinsa, pyhien reliikkien, muistoa vaalivissa teksteissä.

Dominikaanien Tuomaalle omistama Dies natalis -liturgia valmistui muutama vuosi kansonisaation jälkeen. Dies natalis -juhlaa juhlittiin Tuomaan kuolinpäivänä – taivaalliseen elämään syntymän päivänä – vuosittain 7. maaliskuuta. Se elävöittää menetetyn ruumiin muistoa värikkäillä ja tunteisiin vetoavilla, ruumiin jäänteiden konkreettista läsnäoloa luovilla kuvauksilla.

Toinen keskiaikainen juhla on Tuomaalle vuoden 1370 kieppeillä omistettu translaatiojuhla. Juhla perustettiin sen kunniaksi, että dominikaanit vihdoin vuonna 1368 saivat haltuunsa kauan kaivatun Tuomaan ruumiin. Ruumis siirrettiin salaa Italiasta Toulouseen Ranskaan. Siirto julkistettiin Toulousen porteilla. Ruumis asetettiin suurten kunniansoitusten saattelemina dominikaanikirkkoon 28. tammikuuta 1369. Siirron kunniaksi kootuissa teksteissä ja musiikissa menetetyn ruumiin trategia elää yllättävän vahvasti. Sanat ja sävel kertovat ruumista, jonka dominikaanit olivat vihdoinkin, lähes satavuotta heidän kuuluisan opettajansa kuoleman jälkeen, saaneet haltuunsa.

Täältä löytyy Fossanovassa kuvattu video, jolla kerron (n. 15 minuutin kohdalta) lyhyesti siitä taustasta, joka vei minut tutkimaan Tuomasta.

Sivun kuva Fossanovan luostarikirkon fasadista
Photo credits: Gaetano Bucciarelli