OVET (Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä) -hanke

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeen aikana (1.8.2017 – 30.4.2020) olemme kehittäneet opettajankoulutuksen valintoja tutkimusperustaisesti laajassa yhteistyöverkostossa. Hankkeen tavoitteena oli laatia esitys kansallisesti yhtenäiseksi soveltuvuuskokeeksi. Hankkeen tavoitteet kuitenkin ylitettiin, sillä yhteinen soveltuvuuskoe saatiin käyttöön jo keväällä 2020.

OVET-hanke

Kesto: 1.8.2017 - 30.4.2020
Budjetti: 1 300 000 €
Koordinaatiovastuu: Turun yliopisto

OVET-hankkeessa on:

  1. laadittu Moniulotteinen opettajan prosessimalli (MAP)
  2. luotu yhteinen soveltuvuuskoe ja yhteisvalinta suomalaiseen opettajankoulutukseen
  3. luotu ja vakiinnutettu opettajankoulutuksen valintojen vaikuttavuusmalli

Lisätietoja: Anu Warinowski; tiedekuntapäällikkö, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto: anu.warinowski@utu.fi

                    

OVET-hankkeen yhteistyössä mukana

Mukana yhteistyössä ovat olleet kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto sekä Åbo Akademi. OVET-hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Hankkeen kansainväliseen tutkijaverkostoon kuuluvat University of York (Iso-Britannia), University of Melbourne (Australia), Michigan State University (USA), University of Nebraska-Lincoln (USA), University of Hong Kong (Hong Kong) sekä University of Oslo (Norja).