Yhteisvalinta ja yhteinen soveltuvuuskoe

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat ovat vuonna 2020 uudistumassa koko Suomessa. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen.

Opettajankoulutuksen hakijoiden soveltuvuusarviointia kehitetään ja yhtenäistetään. Yhteisen soveltuvuuskokeen kehittämisessä ovat mukana kaikki maan suomen- ja ruotsinkieliset yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö. Opettajankoulutukseen hakeutumisen sujuvoittamiseksi yliopistot toteuttavat vuonna 2020 yhteisvalinnan. Osallistumalla yhteen soveltuvuuskokeeseen hakija voi vuodesta 2020 lähtien hakea useampiin opettajankoulutuksiin ja yliopistoihin, mikä ei ennen ole ollut mahdollista.

Vuonna 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan, kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset.

Opettajankoulutuksen valinnat uudistuvat myös haun ensimmäisen vaiheen osalta vuonna 2020, kun kasvatustieteissä otetaan käyttöön todistusvalinta. Tämän ohella säilyy valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA)​ yhtenä reittinä opettajankoulutuksen soveltuvuuskoevaiheeseen. OVET-hankkeen alulle panema työ jatkuu juuri perustetussa Kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa, joka hallinnoi jatkossa sekä VAKAVA-koetta että opettajankoulutuksen yhteistä soveltuvuuskoetta.

> Yhteisvalintaa koskeva mediatiedote