Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP)

Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP) on OVET-hankkeessa kehitetty, tutkimusperustainen opettajan osaamisen malli. Hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa opettajan työssä tarvittava laaja osaaminen: keskeiset tiedot, taidot ja osaamisalueet. Näin voidaan määrittää opiskelijavalintavaiheessa edellytettävä osaaminen. Kokonaisnäkemys tukee myös opettajankoulutuksen (esim. OPS-työ) ja täydennyskoulutuksen järjestämistä.

Malli on laadittu valtakunnallisessa yhteistyössä kaikkien Suomen yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden kanssa (pj. Riitta-Leena Metsäpelto, JY). Mukana on ollut opetusalan asiantuntijoita kaikista hankkeen yliopistoista, useista koulutuksista ja harjoittelukouluista sekä kansainvälisiä asiantuntijoita. Mallilla on vahva perusta opettamisen ja oppimisen tutkimuksessa.

Tutustu Moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin tästä:

Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (MAP):
Metsäpelto, R-L., Poikkeus, A-M., Heikkilä, M., Heikkinen-Jokilahti, K., Husu, J., Laine, A., Lappalainen, K., Lähteenmäki, M., Mikkilä-Erdmann, M., & Warinowski, A. (2020, 21. helmikuuta). Conceptual framework of teaching quality: A Multidimensional Adapted Process Model of Teaching. Verkossa: psyarxiv.com/52tcv
doi: 10.31234/osf.io/52tcv

Leikkimieliset osaamisalueiden esittelyt löydät OVET-hankkeen Youtube-tililtä, esittelijänä Ansa Kynttilä.