Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

2020

Mirva Heikkilä, Nina Haltia, Mervi Lahtomaa & Anu Warinowski (2020). Monenlaiset polut opettajaksi: Miten kehittää opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja? Tiedepolitiikka 45(2), 36–41.

Mirva Heikkilä, Helge Hermansen, Tuike Iiskala, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Anu Warinowski (2020). Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills. Teaching in Higher Education.
doi: https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1821638

Mirva Heikkilä, Tuike Iiskala & Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (2020). Voices of student teachers’ professional agency at the intersection of theory and practice. Learning, Culture and Social Interaction 25,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100405

Riitta-Leena Metsäpelto, Anna-Maija Poikkeus, Mirva Heikkilä, Kirsi Heikkinen-Jokilahti, Jukka Husu, Anu Laine, Lappalainen, K., Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (2020) Conceptual Framework for Initial Teacher Education and Student Selection: A Multidimensional Adapted Process Model of Teaching Educational Assessment, Evaluation & Accountability

Riitta-Leena Metsäpelto, Jukka Utriainen; Anna-Maija Poikkeus; Joona Muotka; Asko Tolvanen; Anu Warinowski Multiple Mini-Interview as a Selection Tool for Initial Teacher Education Admissions. Teaching and Teacher Education. Verkossa: https://psyarxiv.com/ph5t8/
Preprint DOI:10.31234/osf.io/ph5t8.

Riitta-Leena Metsäpelto, Mirva Heikkilä, Sanna Hangelin, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Anna-Maija Poikkeus & Anu Warinowski
(2020) ”Osaamistavoitteet luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa: Näkökulmana Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli”
Kasvatus (accepted)

Riitta-Leena Metsäpelto, Anna-Maija Poikkeus, Mirva Heikkilä, Kirsi Heikkinen-Jokilahti, Jukka Husu, Anu Laine, Kristiina Lappalainen, Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (2020). Conceptual framework of teaching quality: A Multidimensional Adapted Process Model of Teaching. Verkossa: psyarxiv.com/52tcv
doi: 10.31234/osf.io/52tcv

2019

Riitta-Leena Metsäpelto, Jaana Viljaranta, Heta Tuominen, Kaisa Aunola, Anna-Maija Poikkeus & Sari Mullola (2019). Ylioppilastutkinnon, tavoiteorientaatioiden ja muiden motivaatiotekijöiden yhteys luokanopettajakoulutukseen hakeneiden menestymiseen VAKAVA-valintakokeessa. Kasvatus-lehti 2/2019.

Marko Lähteenmäki, Anni Holmström, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Eero Laakkonen & Anu Warinowski Valinnat suomalaisessa opettajankoulutuksessa – opintomenestys ylioppilastutkinnosta luokanopettajaopintoihin. Tiedepolitiikka 3/2019.

Ville Mankki & Pekka Räihä (2019). Valintakriteerien ydin ja opettajankouluttajien väliset erot luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (1), 47-63

Ville Mankki, Marita Mäkinen & Pekka Räihä (2019). Teacher educators’ predictability and student selection  paradigms in entrance examinations for the Finnish Primary School Teacher Education programme. European Journal of Teacher Education.  https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1672653

Ville Mankki (2019). Opettajankouluttajat portinvartijoina opettajankoulutuksen opiskelijavalinnassa. Tampere University; Tampereen yliopisto.

2018

Robert M. Klassen, Tracy L. Durksen, Waleed Al Hashmi, Lisa E. Kim, Ken Longden, Riitta-Leena Metsäpelto & Anna-Maija Poikkeus, János G. Györi (2018). National context and teacher characteristics: Exploring the critical non-cognitive attributes of novice teachers in four countries. Teaching and Teacher Education, 72, 64- 74.

Ville Mankki, Pekka Räihä & Jorma Joutsenlahti (2018). Todistusvalinnan ennustevaliditeetti korkeakoulujen opiskelijavalinnassa – esimerkkinä luokan-opettajakoulutus. Tiedepolitiikka, 43(2), 7–15

Ville Mankki, Marita Mäkinen & Pekka Räihä (2018). Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintakriteerit – köydenvetoa soveltuvasta hakijasta. Kasvatus, 49 (1), 33–46.

Konferenssiesitykset

2020

Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (5.3.2020) A longitudinal approach to Finnish teacher education – lessons learnt from pre-service teachers’ profiles. NERA 2020; Turku, Suomi.

Mirva Heikkilä, Hege Hermansen, Tuike Iiskala, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (6.3.2020)
Tools for the Age of Post-Truth: Making Research Skills Visible in Promoting Student Teachers’ Epistemic Agency. NERA 2020; Turku, Suomi.

Päivi Virtanen (4.3.2020) Why student teachers drop out from TE programs and qualified teachers move into other professions? NERA 2020; Turku, Suomi.

2019

Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (2.12.2019) Looking for Potential: How does student selection predict student teachers’ achievement? symposiumissa: Who really wants to be a teacher? The role of selection procedure for a socially just world. AARE 2019; Brisbane, Australia.

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Tuike Iiskala, Anu Warninowski (3.12.2019) Understanding the quality of prospective teachers – the perspective from Finland. symposiumissa: Understanding classroom readiness from a global perspective. AARE 2019; Brisbane, Australia. 

Eija Yli-Panula, Jeronen Eila, Vesterkvist Sofia & Tolonen Pekka (3.12.2019) Finnish subject student teachers’ views on their social competencies at the end of their educational studies. AARE 2019; Brisbane, Australia.

Outi Kyrö-Ämmälä. (13.11.2019) Inclusive teachers’ competence in the Finnish school context, in session Professional Development of Language Teachers. ICERI 2019; Sevilla, Espanja.

Anni Holmström, Sanna Hangelin & Anu Warinowski (21.11.2019) Opettajankoulutuksen uudistuva soveltuvuuskoe hakijoiden ja arvioitsijoiden kokemana. Kasvatustieteen päivät 2019; Joensuu, Suomi.

Päivi Virtanen (21.11.2019) ”Opettaminen on se työ, mihin on koulutuksen saanut, mutta ne muut sosiaalityöntekijätyyppiset tehtävät on rankkoja ja sitä on aika paljon viikkotyöstäkin.” Kasvatustieteen päivät 2019; Joensuu, Suomi.

Marko Lähteenmäki, Mirmamaija Mikkilä-Erdmann, Anni Holmström & Anu Warinowski (4.9.2019)
Following Student Teachers’ Achievement from Selection to Graduation – What Kind of Profiles Can Be Found?
ECER 2019; Hampuri, Saksa.

Mirva Heikkilä, Tuike Iiskala, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (3.9.2019)
Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills
. ECER 2019; Hampuri, Saksa.

Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkila-Erdmann, Anni Holmström & Anu Warinowski (14.8.2019)
Looking for potential: How student selection predicts student teachers’ achievement? 
EARLI 2019; Aachen, Saksa.

Riitta-Leena Metsapelto, Jukka Utriainen, Joona Muotka & Anna-Maija Poikkeus (13.8.2019) Measuring Prospective Teachers’ Non-Cognitive Characteristics Using Multiple Mini Interviews. EARLI 2019; Aachen, Saksa.

Mirva Heikkilä, Tuike Iiskala,  Mirjamaija Mikkila-Erdmann & Anu Warinowski (12.8.2019) Research skills in action: Voices of Finnish pre-service teachers’ professional agency. EARLI 2019; Aachen, Saksa.

Outi Kyrö-Ämmälä & Lauri Lantela (4.7.2019) ”I was relaxed and I was just myself” – An aptitude test experienced by the applicants” in session Initial teacher training: experiences and challenges. ISATT 2019.

Anu Warinowski, Sanna Hangelin & Anni Holmström (6.6.2019) Opettajan osaamisen kartta ohjaa kohti yhtenäistä opettajankoulutuksen soveltuvuuskoetta. Pedaforum 2019.

Marko Lähteenmäki & Anni Holmström (28.3.2019) Looking for potential student teachers: How two-phase selection predicts achievement in Finland? EduGrow 2019.

Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Anni Holmström & Anu Warinowski (6.3.2019) Looking for potential student teachers: How two-phase selection predicts achievement in Finland? NERA 2019.

2018

Riitta-Leena Metsäpelto Anna-Maija Poikkeus, Jukka Husu, Anu Laine, Kristiina Lappalinen, Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann & Anu Warinowski (16.11.2018) Millaisesta osaamisesta opettajuus rakentuu? Opettajan osaamisen malli rakentaa kokonaiskäsitystä opettajuudesta. Kasvatustieteen päivät; Tampere, Suomi.

Marko Lähteenmäki, Anni Holmström, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Riitta-Leena Metsäpelto, Anna-Maija Poikkeus & Anu Warinowski (15.11.2018) Luokanopettajien opiskelijavalintojen tutkimusperustainen kehittäminen: Miten ylioppilastutkinto ja valintakoe ovat yhteydessä opiskelijoiden opintomenestykseen?​ Kasvatustieteen päivät; Tampere, Suomi.

Lauri Lantela, Outi Kyrö-Ämmälä (15.11.2018) Olin rento ja sain oltua oma itseni – Soveltuvuuskoe hakijan kokemana. Kasvatustieteen päivät; Tampere, Suomi.

Anna-Maija Poikkeus, Riitta-Leena Metsäpelto, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Marko Lähteenmäki & Anu Warinowski (14.6.2018) A Model of Teacher Professional Competences: Basis for Development of Student Selections in Initial Teacher Education in Finland. EARLI SIG 11 Conference; Kristiansand, Norja.

Marko Lähteenmäki, MirjaMaija Mikkilä-Erdmann, Mirva Heikkilä, Anu Warinowski, Anna-Maija Poikkeus & Riitta-Leena Metsäpelto (13.6.2018) Developing Selection for Teacher Students in Finland. EARLI SIG 11 Conference; Kristiansand, Norja.

2017

Jyväskylän yliopiston hankeryhmä: Multiple Mini Interview in teacher education selections: Applicant reactions and feasibility. 17th Biennial EARLI Conference; Suomi, Tampere.

OVET mediassa

Uutinen väitöskirjatutkija Ville Mankin tuoreesta väitöstutkimuksesta sekä valtakunnallisesta yhteisvalinnasta Helsingin Sanomissa 4.12.2019

Pääkirjoitus Turun yliopiston sidosryhmille tarkoitetussa Aurora-lehdessä 1/2019

Aliokirjoitus opettajan osaamisalueista Turun Sanomissa 26.1.2019:
https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/4458347/Opettajan+ammatti+on+monipuolinen+asiantuntijatehtava

Opettaja-lehden artikkeli opettajan osaamisesta:
Taitava saa paikan. Opettaja 1/2019, 38 – 40.

Mediatiedote yhteisvalinnasta ja yhteisestä soveltuvuuskokeesta:
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/yliopistojen-opettajankoulutukset-siirtyvat-yhteisvalintaan-vuonna-2020​

Blogikirjoitus Turun yliopiston blogissa:
https://blogit.utu.fi/utu/2018/06/05/onko-soveltuvuudella-sijaa-opiskelijavalinnoissa/

Blogikirjoitus opetus- ja kulttuuriministeriön Oppiminen uudistuu -blogissa:
https://oppiminenuudistuu.wordpress.com/2018/03/22/opettajankoulutuksen-valinnat/ ​​