Hanke

Hanke muodostuu kolmesta osahankkeesta, joissa on kehitetty Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli (OH1), kansallisesti yhtenäinen opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe (OH2) sekä opettajankoulutuksen valintojen vaikuttavuusmalli (OH3).

Osahanke 1
Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli

​Osahankkeessa 1 on kehitetty kattavan kansallisen ja kansainvälisen tutkimustiedon pohjalta opettajan osaamisen malli. Malli muodostaa tulevaisuudessa perustan opettajankoulutuksen valinnoille sekä perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutuksen sisällöille.

Opettajan osaamisen mallin kehittämistyötä johti Jyväskylän yliopisto. Mallin kehittämisen parissa on työskennelty workshopeissa, joihin on osallistunut väkeä Jyväskylän yliopiston lisäksi Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista. Lisäksi mallia varten on kerätty kommentteja kaikkien Suomen opettajankoulutusyksiköiden henkilöstöiltä, harjoittelukoulujen rehtoreilta, opettajilta ja eri osaamisalueiden tutkijoilta.

Osahanke 2
Valintamalli ja valtakunnallisesti yhteinen soveltuvuuskoe

Osahankkeessa 2 kehitettiin opettajan osaamisen malliin perustuvia, tutkimusperustaisia valintamalleja, jotka mahdollistavat hakijoiden yhdenvertaisen arvioinnin. Yliopistojen yhteistyön pohjalta tuotettiin kansallinen malli, joka voidaan sovittaa eri opettajankoulutusten tarpeisiin.

Osahanke 2 sisälsi kymmenen alahanketta:

  • kuusi luokanopettajavalinnan alahanketta
  • kaksi aineenopettajavalinnan alahanketta
  • kaksi eri koulutuksia yhdistävää alahanketta

Kehittämistyötä tehtiin yhteistyöpiloteissa:

  • Turun yliopiston Turun ja Rauman kampukset & Jyväskylän yliopisto
  • Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto & Åbo Akademi
  • ​Oulun yliopisto, Lapin yliopisto & Tampereen yliopisto 

 

Osahanke 3
Opettajankoulutuksen valintojen vaikuttavuusmalli

Osahankeessa 3 luotiin tutkimusperustainen opettajankoulutuksen valintojen vaikuttavuusmalli, joka mahdollistaa opettajankoulutuksen kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin runsaasti olemassaolevaa aineistoa: rekisteritietoja hakijoiden ylioppilastutkinto- ja valintakoemenestyksestä, opiskelijoiden koulutuksenaikaisesta opintomenestyksestä, kandipalautetta sekä ura- ja sijoittumisseurantakyselyjen vastauksia.

Osahanketta 3 koordinoi Turun yliopisto, ja sen vastuullisena johtajana toimi professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. Hankkeessa työskentelivät lisäksi projektitutkijat Marko Lähteenmäki ja Anni Holmström.

 

OVET-hankkeessa hyödynnettäviä hekilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Hankkeen rekisterinpitäjänä toimii Turun yliopisto ja yhteyshenkilönä projektitutkija Marko Lähteenmäki.

Marko Lähteenmäki
Projektitutkija
matlaht@utu.fi

OVET-hankkeen tietosuojaseloste, Turku (OH3): OVET_tietosuojaseloste_TY
OVET-hankkeen tietosuojaseloste, Helsinki (OH3): OVET_tietosuojailmoitus_HY