Sokerin syönti lisääntyy taantuman aikana

Tuloluokkien väliset erot elintarvikkeiden kulutuksessa ovat kaventuneet, mutta eivät poistuneet.

Talouden suhdanne vaikuttaa elintarvikkeiden kulutukseen. Suomalaiset syövät erityisesti sokerisia tuotteita taantuman aikaan enemmän kuin muulloin. Näin tapahtuu kaikissa tuloluokissa.

– Esimerkiksi vuonna 1995, jolloin Suomen talous oli toipumassa lamasta, kotitaloudet kuluttivat merkittävästi enemmän rahaa sokerituotteisiin kuin hedelmiin, sanoo tutkijatohtori Taru Lindblom Turun yliopistosta.

– Tutkimustuloksen perusteella kuluttaja-kansalaisia kannattaa tukea ruokakorin tasapainoisessa rakentamisessa erityisesti silloin, kun yleinen taloustilanne on huono.

 

Suurituloiset syövät muita enemmän lihaa

Tuloluokkien elintarvikekulutuksen erot ovat kaventuneet Suomessa viimeisten 30 vuoden aikana. Pienituloisten elintarvikekulutus on lähentynyt muiden tuloluokkien kulutusta. Erot eivät kuitenkaan ole täysin poistuneet.

Suurituloiset kotitaloudet syövät enemmän lihaa kuin muut. Viime vuosina lihan osuus korkeatuloisten kulutuksesta on kuitenkin pienentynyt ja lähentynyt muita tuloluokkia. Pienituloisimmat puolestaan kuluttavat muita suuremman osuuden elintarvikemenoistaan sokereihin.

– Huono-osaisuus on usein yhteydessä epäedullisiin ruokavalintoihin. Pienituloiset ryhmät suosivat usein ”edullisia kaloreita” eli energiatiheitä elintarvikkeita, jotka ovat usein hinnaltaan edullisia, Lindblom sanoo.

– Kuitenkin 2010-luvulla pienituloisimmissakin luokissa kasvisten, hedelmien ja lihan kulutusosuudet ovat aiempaa lähempänä väestön keskiarvoa. Silti tuloluokka selittää yhä elintarvikekulutusta jonkin verran.

 

Tutkimushanke pureutuu eriarvoisuuteen

Lindblom tarkasteli tutkimuksessaan kotitalouksien elintarvikekulutuksen rakennetta Tilastokeskuksen aineiston perusteella lähes 30 vuoden ajanjaksolla, vuosina 1985–2012.

Tutkimus julkaistiin Research on Finnish Society -lehden teemanumerossa, joka käsittelee eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Numeron muita aiheita ovat mm. lapsiperheiden köyhyys, lääkekorvausmuutosten vaikutukset, ruoka-avun saajien kokemukset häpeästä sekä vanhempien työttömyyden vaikutukset lapsen tulevaisuuteen.

Teemanumero on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -tutkimushanketta. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, THL ja Kela.

 

 

Lisätietoja

tutkijatohtori Taru Lindblom, Tampereen yliopisto, puh. 041 440 7876, etunimi.sukunimi@uta.fi

TITA Policy Brief 10/2017: Tulotaso ja talouden suhdanne näkyvät ruokavalinnoissa 

Taru Lindblom: Does sugar sweeten the pill of low income? Inequalities in the consumption of various foods between Finnish income groups from 1985 to 2012. Research on Finnish Society Vol. 10 (2017), pp. 61-71.

Research on Finnish Society -lehden eriarvoisuus-teemanumero

 

8.11.2017