Opettajaksi valmistuminen on juhlaa!

Opettajankoulutus

Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussa suorittavat opetusharjoitteluaan sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. Normaalikoulun opettajat järjestävät myös aikuisopettaja- ja täydennyskoulutusta sekä osallistuvat Finland Universityn koulutusvientiprojekteihin.

Luokanopettajaharjoittelijat osallistuvat opintojensa eri vaiheissa orientoivaan harjoitteluun, kokonaisharjoitteluun ja päättöharjoitteluun harjoittelukoulussa. Valinnaisissa opinnoissa on tarjolla myös pitkäkestoinen teemaharjoittelu.

Aineenopettajaharjoittelijoiden harjoittelujaksot ovat Orientoituminen opettajan ammattiin, Oppimisen ja kasvun ohjaaminen, Laaja-alainen opettajuus kouluyhteisössä sekä Opettaja kasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. ​

» eNorssi – Opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyöverkosto

Luokanopettajaharjoittelu

Luokanopettajaharjoittelijat osallistuvat opintojensa eri vaiheissa kolmeen ohjattuun harjoittelujaksoon normaalikoulussa: Opettajana ja kasvattajana (I), Opettajana ja kasvattajana (II) sekä  Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu (III). Valinnaisissa opinnoissa on tarjolla  pitkäkestoinen teemaharjoittelu, jonka voi myös suorittaa normaalikoulussa.

Opetusharjoittelun tavoitteena on tukea opettajaksi opiskelevan kasvua opettajuuteen auttamalla häntä yhdistämään opetuksen teoriaa luokkaopetukseen ja kehittämään persoonallista kasvatusnäkemystään käytännön opetustilanteissa.
Opetusharjoittelusta Norssissa saat tietoa Kasvatustieteiden tiedekunnan sivustolta ja Moodlesta sen jälkeen kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi opetusharjoitteluun.

Itse opetusharjoittelu tapahtuu lomittain yliopisto-opintojesi ohessa useassa eri vaiheessa. Ensin opiskelet teoriaa, tutustut Norssissa modernin koulun toimintaan ja loppuvaiheessa suunnittelet ja pidät itse oppitunteja, saat palautetta ja ohjaat pidempiäkin projekteja. Tukenasi on koko ajan normaalikoulun ohjaava opettaja, joka ohjaa suunnitteluasi ja antaa palautetta työstäsi.

Aineenopettajaharjoittelu

Aineenopettajaharjoittelun sisäänpääsyhaastattelut ovat huhti-toukokuussa ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen. Valintaprosessista tiedottaa Kasvatustieteiden tiedekunta.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti koko vuoden ja sen aikana on opintoja sekä yliopistolla että varsinaista harjoittelua Norssissa.

Harjoittelujaksot:

 • AION1014 Ohjattu harjoittelu I: Orientoituminen opettajan ammattiin 5 op
  OH1
 • AION1015 Ohjattu harjoittelu II: Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5 op
  OH2
 • AION1016 Ohjattu harjoittelu III: Opettajana kouluyhteisössä, 6 op
  OH3
 • AION1017 Ohjattu harjoittelu IV: Opettaja tulevaisuuden tekijänä
  OH4

Aineopettajaharjoittelussa käytämme Moodlea.  AO-harjoittelu 2020-2021 -kurssialustalla on täsmällistä tietoa harjoittelun kulusta ja sisällöistä. Pääset katsomaan näitä sivustoja sen jälkeen kun sinut on hyväksytty vuoden kestävään harjoitteluun.

Aikuisopetukseen suuntautuvat

Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot

Harjoittelu suoritetaan syyslukukauden aikana. Lisätietoa löytyy koulun alkaessa Moodlesta.

Täydennyskoulutus

Turun normaalikoulun järjestämä täydennyskoulutus

Vuoden 2018 – 2019 aikana Turun normaalikoulussa koulutettiin useita eri ryhmiä Kiinasta ja Venäjältä. Täydennyskoulutusta järjestetään tietysti myös suomalaisille opettajille, jotka haluavat päivittää ammattitaitoaan.

Koulutusvienti

Mikä on Finland University?

Finland University  on koulutusvientiyhtiö, joka on yhdistänyt 4 yliopiston voimavarat: Itä-Suomen yliopisto, Tampereen ja Turun yliopistot ja Åbo Akademi. Jokainen näistä yliopistoista on 2 %:n sisällä maailman parhaimpien yliopistojen joukossa. Yhteensä niissä on 78 500 kokopäiväistä opiskelijaa, tuhansia opettajia ja 900 professoria.

Turun normaalikoulu työskentelee läheisessä yhteistyössä Finland Universtyn kanssa järjestäen kouluvierailuja ja eripituisia ja -sisältöisiä kursseja ja jatkokoulutuksia opettajille. Koulutus räätälöidään koulutettavien mukaan ja se voi kestää muutamasta tunnista useisiin kuukausiin. Monet opettajistamme ovat myös kouluttaneet opettajia ulkomailla, esim. Kiinassa, Thaimaassa, Saudi-Arabiassa ja Omanissa.