Tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminta

Turun normaalikoulu sitoutuu tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen niin perus- ja lukio-opetuksessaan kuin opettajankoulutuksessakin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö (TutKoKe) on olennainen osa Turun normaalikoulun tiedeperustaista opetus- ja ohjaustyötä.

Turun normaalikoulun erityisiä vahvuusalueita tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyössä ovat monikulttuurisuus ja interkulttuurinen pedagogiikka, vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen (CLIL), yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden ja muiden tiedekuntien laitokset sekä Opetushallitus ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Turun normaalikoulu kuuluu yliopistojen harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyön verkostoon.

Tutustu toimintaamme

Tutustu Turun normaalikoulun, Rauman normaalikoulun ja Turun kansainvälisen koulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaamme blogimme kautta.

https://blogit.utu.fi/tutkoke/

Tutkimuslupa

Turun normaalikoulu ja Turun kansainvälinen koulu ovat monikulttuurinen ja kansainvälinen oppimisympäristö ja osa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa. Ne ovat erinomainen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisympäristö.

Alla olevalla hakemuksella haetaan lupaa tutkimus-, kokeilu- ja/tai kehittämis (TutKoKe)-hankkeisiin. Lupa tulee anoa etukäteen.

Tutkimuslupien käsittelyaika on noin kaksi viikkoa (poissulkien loma-ajat). Tutkimuslupa lähetetään sähköpostitse.

Myös mahdolliset kuvaus- ja taltiointilupa-asiat tulee huomioida etukäteen.

Linkki tutkimuslupahakemukseen

Tietosuojaseloste

Yhteistyöverkostot

Julkaisut

Suosituin julkaisumme

Klikkaako CLIL? An overview to teaching in a foreign language and hints for practical applications. Editor Jaana Seikkula-Leino. 2002.  Kahdella_kielellä_kiitoon-opas_CLIL  TNK_2018.pdf  

Paina ensin linkkiä, tiedosto latautuu oikealle ylös nuolen alle.

Väitöskirjoja

Noora Nieminen: Garbling Schemes and Applications (2017)
https://www.utupub.fi/handle/10024/133706

Anu Isotalo: Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (What Are Good Girls Made of? Somali Girls and Meanings of Reputation) (2015)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6169-6

Mirjam Virtanen: Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä (2013) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9108-5

Taina Wewer: Assessment of Young Learners’ English Proficiency in Bilingual Content Instruction CLIL (2014)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5754-5

Anne Tiikkala: Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5509-1

Helinä Rahman: Finnish Pupils´ Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1–6 (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7864-4

Marju Markkanen:  ”Hei, mä opin tän asian enkuks!” Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielissä oppituokioissa (2013)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5154-3

Pirkko Tiuraniemi: Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi (2012)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5056-0

Katrina Vartiainen: Saksan opiskelijasta saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa (2011)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4817-8

Juha Vänttinen: Saako historiasta selvää? Monikulttuuriset yläkoululaiset historian lähteillä historian taidot motiivien, seurauksien, historian tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa (2009)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4134-6

Petri Vuorinen: Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students (2009)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3869-8

Annele Laaksonen: Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa (2008)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-3435-5

Jaana Seikkula-Leino: Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa (2002)

Tuija Lehtinen: OPPIA KIELI KAIKKI – Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla (2002)​

​Muita julkaisuja

Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen. Toim. Jaana Seikkula-Leino. 2002.

Sukella sanaan. Uusia näkökulmia 2000-luvun vaihteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen Turun normaalikoulussa. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 2/2001.

Kulttuurit kohtaavat. Monikulttuurisuus Turun normaalikoulussa. Toim. Annele Laaksonen. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2001.

Elämän hallintaa koulun arjesta ja juhlasta. Vinkkejä kotitalousopetukseen. Toim. Marita Hirvonen. Turun normaalikoulun julaisuja 1/2000

Kysyt aina itseltäsi. Norssi-Finlandia-antologia. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1999.

Normaaliopettaja. Opiskelukäytäntöjä Turun normaalikoulusta. Toim. Eero Valde. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1998​

TutKoKe-strategia

Yhteystiedot

Anne Tiikkala +358 50 5644840
Juha Vänttinen +358 50 3297583