Tie kotimaiseen tai kansainväliseen uraan!

IB-linja

IB-linjalle hakeminen

IB:lle valinnan perusteet ja pääsykoe

 • Sekä kansalliselle että kansainväliselle IB-linjalle haetaan kevään 2020 yhteishaussa.
  Hakuaika perusopetuksen 9-luokkalaisilla päättyy 10.3.2020.
 • Ota yhteyttä opinto-ohjaaja Jukka Valtaseen, jukka.valtanen at utu.fi, jos tarvitset lisätietoja tai jos haluat vierailla lukiossamme.
 • IB-linjalle oppilaat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella. Sekä todistuksen että pääsykokeen painoarvo on 50 %.
 • Todistuksesta huomioidaan lukuaineiden keskiarvo siten, että matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat painotetaan kertoimella 2.
 • Huom. Jos todella aiot tulla valituksi IB-linjalle, sinun pitää asettaa se ensimmäiseksi vaihtoehdoksi lukiovalinnoissasi. Jos et tule kuitenkaan valituksi, sinut sijoitetaan toiseen valitsemaasi lukioon.
 • IB-linjan pääsykoe järjestetään Turun normaalikoulussa (Annikanpolku 9) perjantaina 17.04.2020 klo 10.00 – 12.30. Ota mukaan henkilöllisyystodistus.
 • Pääsykoe koostuu äidinkielen (suomi, ruotsi, englanti), englannin ja matematiikan kokeista, jotka pohjautuvat suomalaisen perusopetuksen oppimäärään.
 • Koeajan voi käyttää haluamallaan tavalla mutta suositus on 50 min / aine.
 • Kaikki yhteishaussa IB-linjalle hakeneet tulevat pääsykokeeseen ilman erillistä kutsua ja todistavat henkilöllisyytensä henkilökortilla tai passilla.
 • Lukion esittelyinfo pidetään maanantaina 13.1.2020 klo 18.30 koulun auditoriossa.

Ulkomailta hakeminen

 • Jos hakija ei pääse tekemään pääsykoetta kouluumme, on otettava hyvissä ajoin ennen koetta yhteyttä IB-koordinaattori Marianna Vanhataloon, marivan@utu.fi

Valintatulosten julkistaminen

 • Yhteishaun valintatulokset julkaistaan Opintopolussa aikaisintaan 11.6.2020.

IB-ohjelman perustiedot (IB)

IB Turun Norssissa          Lisäinfoa IB:stä englanniksi

International Baccalaureate Diploma Programme on arvostettu kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 150 maassa. Suomessa on 16 IB-lukiota, joiden opetuskielenä on englanti. IB-tutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja ulkomailla.

IB-opetussuunnitelman tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittymään tiedonhaluisiksi, opiskeluun motivoituneiksi, empaattisiksi ja valveutuneiksi elinikäisiksi oppijoiksi.

Suomessa varsinaista kaksivuotista IB diploma programme -ohjelmaa edeltää ns. valmistava vuosi (pre-diploma year), joka noudattaa pääosin suomalaisen  lukion 1. vuoden opetussuunnitelmaa. Valmistavan vuoden opetuskielenä on englanti.

Turun normaalikoulun IB-lukio aloitti toimintansa 1991. Opetus on korkeatasoista, opiskelijamme saavuttavat erinomaisia tuloksia ja heitä ohjataan ja seurataan monipuolisesti.

Norssin IB-ylioppilaat ovat sijoittuneet hyvin Suomen parhaimpiin yliopistoihin ja myös ulkomaisiin huippuyliopistoihin. IB-ylioppilaitamme on opiskellut Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, London School of Economicsissa, Imperial Collegessa, Harvardissa, Karolinska Institutetissa sekä monissa Keski-Euroopan yliopistoissa.

IB-ohjelman oppiaineet

IB:sä opiskellaan vähemmän oppiaineita kuin esim. suomalaisessa lukiossa mutta tarpeeksi laajasti, jotta taataan laaja yleissivistys ja syvälliset opinnot jatko-opiskelua ajatellen.

IB:ssä opiskeltavat aineet valitaan valmistavan vuoden lopussa. Opiskelijoiden tulee valita 6 oppiainetta viidestä IB:n aineryhmästä: 3 ainetta vaativammalla (HL, higher level) tasolla ja 3 ainetta suppeammalla (SL, standard level) tasolla. HL-tasolla voi olla enintään 4 ainetta. Kuudes aine valitaan Ryhmistä 2-4. Myös 7. oppiaine on mahdollinen.

HL vastaa 9 kansallisen tason kurssia (240 h) ja SL 5,5 kurssia (15o h).

Jos opiskelija sunnittelee esim. lääkärin uraa ja tarvitsee kolme luonnontieteellistä ainetta, hänelle anotaan ’non-regular’-oikeutta, jolloin hän saa oikeuden opiskella 3 ainetta ryhmästä 4 ja jättää ryhmän 3 aineen kokonaan pois.

Ainevalinnoista ja vaatimuksista on lisätietoa Pre-vuoden sivulla.

IB-oppiaineet Norssissa

Oppiaine- ryhmä Oppiaine Kurssimäärä
Group 1 Äidinkieli – Paras kieli
Suomi A HL 5  SL 3
Ruotsi A HL 5  SL3
Englanti A HL 5  SL 3
Group 2 Vieras kieli
Englanti B HL 5  SL 3
Ranska B SL 3
Saksa B SL 3
Suomi B HL 5 SL 3
Group 3 Humanistinen aine
Yritys-johtaminen SL 3
Taloustiede HL 5  SL 3
Historia HL 5  SL 3
Psykologia HL 5  SL 3
Group 4 Luonnontiede
Biologia HL 5  SL 3
Kemia HL 5  SL 3
Fysiikka HL 5  SL 3
Group 5 Matematiikka
Matematiikka HL 5  SL 3
Muut vaatimukset Tiedon teoria  (TOK) 100 h
CAS -ohjelma

Extended essay -tutkielma (EE)

18 kk

4000 sanaa

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös 3 muuta kokonaisuutta:

1) Tiedonteoria (Theory of Knowledge, TOK), jossa opitaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan tieteenalojen suhteita toisiinsa. Kurssi kesto on 100 tuntia. Opiskelija pitää valitsemastaan teemasta esitelmän ja kirjoittaa esseen.

2) Ensimmäisen varsinaisen IB-vuoden lopulla jokainen opiskelija aloittaa opettajan ohjauksessa laajan tutkielman (Extended Essay, EE) kirjoittamisen itse valitsemastaan aiheesta. Tutkielma viimeistellään IB:n toisena vuonna. Opiskelija voi saada EE- ja TOK-opinnoista enintään 3 lisäpistettä lopputodistukseensa

3) Kolmantena kokonaisuutena on ns. CAS-ohjelma, (Creativity, Activity, Service). Sen puitteissa opiskelija suorittaa 18 kuukauden aikana CAS-ohjelman, johon sisältyy luovaa toimintaa, liikuntaa ja yhteiskuntapalvelua. CAS-ohjelman tavoitteena on kannustaa kehittämään itseään muutenkin kuin tiedollisesti, paneutumaan taiteeseen ja liikuntaan sekä auttamaan muita ihmisiä ilman rahallista korvausta. Opiskelija siis oppii huolehtimaan itsestään ja kasvaa vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

IB ABI-info, päättökokeet -kohdasta löydät ehdot päättövuodelle siirtymisestä.

Opettajat (IB)

Coming up!

Valmistava vuosi (pre-year)

Valmistavan vuoden opinto-ohjelma 

 • Suoritetaan n. 30 kurssia suomalaisen lukion 1. vuotta mukaillen.
 • Kaikki opiskelevat joko saksaa tai ranskaa, aloittelijat 4 kurssia ja näitä kieliä jo yläkoulussa opiskelleet 2 kurssia. Muiden kielten opiskelusta on sovittava erikseen.

Oppiaineet ja kurssimäärät

Kielet
äidinkieli 3, englanti 3, B-ruotsi 4
B2-kieli: saksa tai ranska 2
B3-kieli: saksa tai ranska 4
Matematiikka 3 tai 5
Luonnontieteet  biologia 1, fysiikka 1-2, kemia 1, luonnontieteiden menetelmäkurssi 1
Humanistiset aineet
historia 2, psykologia 1, yhteiskuntaoppi 1, tiedonteoria 2
Muut aineet
kuvaamataide tai musiikki 1, liikunta 1

Pre-IB -vuoden oppikirjat 2019-2020

Itsenäinen opiskelu

 • Kurssin tai sen osan itsenäinen suoritus on mahdollista, jos opiskelija on estynyt osallistumasta opetukseen.
 • Itsenäisestä ajanjakson opiskelusta täytyy aina sopia opettajien kanssa ja rehtori myöntää niille lopullisen luvan.
 • Itsenäisen opiskelun lupa anotaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa.

Pre-vuoden arviointi

 • Opiskelijat saavat jaksotodistuksen Wilmassa viisi kertaa vuodessa eli jokaisen jakson koeviikon jälkeen.
 • Kurssit arvioidaan suomalaisen lukion tapaan asteikolla 10 (erinomainen) – 4 (hylätty).
 • Opettajilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä opintosuorituksia.
 • Jos kaikkia kurssiin kuuluvia opintoja ei suoriteta, opiskelija saa kurssista merkinnän T (= täydennettävä). Opiskelijan on täydennettävä puuttuvat suoritukset seuraavan jakson aikana tai T  muuttuu automaattisesti arvosanaksi 4.
 • Opiskelija voi korottaa kurssin arvosanaa ilmoittautumalla uusintakokeeseen Wilmassa.
 • Uusintakoepäivämäärät löytyvät ’Koeviikot’-kohdasta.
 • Kurssiarvosanaa voi korottaa vain yhden kerran.
 • Opiskelijoilla pitää olla suoritettuna kaikki pre-vuoden kurssit vähintään arvosanalla 6 lukuvuoden loppuun mennessä.
 • Varsinaisen IB-opiskelun aloittaminen edellyttää SL-aineissa vähintään arvosanojen keskiarvoa 7,0 ja HL-aineissa 8,0.
 • Pre-vuotta ei voi uusia.

Poissaolot

 • Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opiskeluun säännöllisesti.
 • Poissaoloihin pitää olla pätevä syy ja opettajille pitää ilmoittaa asiasta etukäteen, jos mahdollista.
 • Huoltajien tai terveydenhuoltohenkilöstön täytyy selvittää kaikki poissaolot.
 • Jos opiskelijalla on kolme tai neljä poissaoloa, opettaja arvioi, onko hänellä riittävästi näyttöä voidakseen arvioida kurssin.
 • Yli neljä poissaolokertaa johtaa kurssin keskeytymiseen ja opiskelijan täytyy opiskella se uudelleen itsenäisesti.

IB-oppiaineiden valintaperusteet

 • Opiskelija valitsee 3 higher level (HL) ainetta and 3 standard level (SL) ainetta aineryhmistä 1 – 5. Kuudes aine valitaan ryhmistä 2 – 4.
 • Voidakseen valita IB-aineen HL-tason opiskelijan kyseisen aineen pre-vuoden arvosanojen keskiarvon on oltava vähintään 8,0
 • SL-aineen valitseminen edellyttää vähintään keskiarvoa 7,0 kyseisessä aineessa.
 • Taloustieteen opiskelun HL-vaatimuksena on historia 8,0 ja fysiikka 7,0, SL historia 7,0, fysiikka 7,0.
 • Voidakseen valita SL- tai HL-fysiikan opiskelijan on suoritettava molemmat fysiikan kurssit pre-vuonna.
 • Business managementin valitseminen edellyttää arvosanaa 7,0 psykologiassa.
 • Erityisluvalla opiskelija voi valita kolme science-ainetta ja halutessaan jättää ryhmän 3 aineen pois.
 • Matematiikan oppimäärän laajuus valitaan 2. kurssin jälkeen.
 • Voidakseen valita laajemman Mathematics analysis and approaches (MAA) SL/HL-vaihtoehdon pre-vuoden matematiikan 1. ja 2. kurssin keskiarvon on oltava vähintään 7. Jos keskiarvo on 6,0-6,9 opiskelijan on valittava Mathematics application and interpretation (MAI) -vaihtoehto
 • Mathematics application and interpretation (MAI) -vaihtoehdon IB-aineekseen valitsevat opiskelevat pre-vuonna 3 kurssia matematiikkaa.
 • Mathematics analysis and approaches (MAA) SL/HL-vaihtoehdon valinneet opiskelevat pre-vuonna 5 kurssia matematiikkaa.
 • Huom. Seuraavia aineita opetetaan samanaikaisesti eli näistä ainepareista voi valita vain toisen: fysiikka tai historia, psykologia tai kemia, biologia HL tai taloustiede HL, biologia tai business management.

COURSE ABBREVIATIONS  Pre-year ( +  sign)

+2FI                      Finnish as a second language                          +A1EN                 A1-language English                                                   +A1FR                  A1-language French                                           +A1GE                 A1-language German                                          +A1SW                A1-language Swedish                                             +ARt                   Art                                                                                +B1SW                B1-language Swedish                                           +B2FR                 B2-language French                                               +B2GE                 B2-language German                                            +B3FR                  B3-language French                                            +B3GE                 B3-language German                                              +BI                      Biology                                                                         +CH                     Chemistry                                                               +EN                     English                                                                          +FI                       Finnish                                                                            +HE                    Health Education

IB DP1, Diploma vuosi 1, oppiaineet ja arviointi

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

 

Katso myös tämän sivun alalaidassa olevat kuvat näiltä sivuilta.

Mene yllä olevasta linkistä IBOn viralliselle sivulle, DP subject briefs, josta löydät IB-aineiden opetussuunnitelmat, arviointitietoa sekä lisätietoa TOK-, CAS- ja EE-asioista. Samalta sivulta löydät myös opiskelijoiden kommentteja IB-opinnoista ja videoita. Firefoxissa sivut latautuvat download-nuolen alle oikealle ylös, josta saat ne auki.

Vaikka koulumme ainevalikoima on suuri emme pysty tarjoamaan kaikkia IB-aineita lukujärjestyksen tekoon liittyvistä syistä. (ks. ainevalikoimamme IB-ohjelman perustiedot-sivulta).

 DP1- ja DP2-arviointi

 • IB-arvosanat:  7 (korkein) ja 1 (alhaisin).
 • Näin ollen 6 oppiainetta antaa maksimissaan 42 pistettä. Lisäksi TOK ja EE antavat max. 3 bonuspistettä. Täten IB-diplomin maksimipisteet ovat 45. Kaksi opiskelijoistamme on saavuttanut sen vuosien saatossa. Toisaalta yli 40 pisteen suoritus avaa ovet maailman huippuyliopistoihin.
 • Opiskelijat saavat arvosanat jokaisen opiskelujakson päätteeksi eli 5 kertaa vuodessa.  DP1:llä on 5 HL-kurssia ja  3 SL-kurssia. DP2:lla on 4 HL-kurssia ja 2 SL-kurssia.
 • DP2:lla eli päättövuonna opiskelijoilla on kaksi harjoituskoeviikkoa (mock-kokeet), joissa testataan tietämys kaikesta siihen asti opitusta ja harjoitellaan ajankäyttöä.
 • Jos opiskelija on poissa mock-kokeista, hänen täytyy esittää lääkärintodistus ryhmänohjaajalle ja IB-koordinaattorille. Muussa tapauksessa uusintakoetta ei järjestetä.
 • Jos opiskelija ei saa kaikkia kurssitöitä valmiiksi ajallaan, todistukseen merkitään T ( = täydennettävä suoritus) ja arvosanaa ei anneta ennen kuin tehtävät on tehty. T-merkintä estää siirtymisen päättövuodelle.
 • Opettajien ei tarvitse ottaa huomioon myöhässä jätettyjä töitä.
 • IBO ei tunne arvosanojen pyöristämistä ylöspäin (esim. 5,5 jää 5:ksi eikä korotu ylöspäin).

Alla on kuvia niistä sivuista, joille sinun pitää siirtyä saadaksesi lisäinformaatiota IB-diplomin aineista. Käytä linkkiä.

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

 

 

 

IB ABI-info, Päättökokeet

IB-päättökokeiden aikataulut Nov 2019 ja May 2020

 

Yllä olevasta linkistä pääset katsomaan IB-kokeiden aikatauluja. Yleensä yhden aineen kokeet on jaettu kahdelle päivälle. Joskus samalle päivälle sattuu kahden eri aineen kokeita.

IB Diplomin saamisen ehdot

 • kaikki 6 oppiainetta pitää suorittaa päättökokeessa hyväksytysti
 • opiskelijat voivat osallistua päättökokeeseen kolme kertaa tehden yhden tai useampia aineita, osallistumiskertojen ei tarvitse olla peräkkäisiä
 • useimpia aineita voi suorittaa toukokuussa tai marraskuussa
 • diplomin minimipistemäärä on 24 kuudessa aineessa
 • Kolmen HL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 12 (jos on neljä HL -ainetta, kolmen parhaan  arvosanan yhteispistemäärän on oltava vähintään 12)
 • Kolmen SL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 9 (jos on kaksi SL -ainetta, arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 5)
 • diplomissa voi olla enintään kaksi arvosanaa 2 (SL tai HL)
 • diplomissa voi olla enintään kolme arvosanaa 3 tai alle (SL tai HL)
 • diplomissa ei voi olla arvosanaa 1
 • TOK ja EE pitää olla hyväksytysti suoritettu (vähintään arvosanalla D)
 • CAS pitää olla hyväksytysti suoritettu
 • kaikki IA-työt pitää olla tehtyinä, ne tehdään kotona tai koulussa, niiden osuus päättöarvosanasta on 25 – 50 %.
 • kaikki päättökokeen maksut pitää olla maksettu, kokeiden kokonaishinta (6 ainetta) on n. 600 euroa
 • Yhdenkin yllämainitun ehdon täyttymättä jättäminen johtaa hylkäämiseen ja opiskelija ei saa diplomia

Opiskelun tuki ja ohjaus

Opiskeluhuolto

Avainhenkilöt

Lukion rehtori        Jannika Sarimo                  050 4064262
Kanslia                     Sihteeri Eija Koskela         050 3296859
Opinto-ohjaaja       Jukka Valtanen                  050 5660932
IB-koordinaattori  Marianna Vanhatalo         040 5773395
Koulukuraattori     Jatta Auremaa                    050 5924685
Opintopsykologi    Petri Tiitta                            040 5181955
Erityisopettaja       Jaana Hyvärinen                 050 5327080
Terveydenhoitaja  Vilma Alcenius                     040 1498500

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajana toimii Jukka Valtanen, jonka huone on 3. kerroksessa. puh. 050 5660932,                          e-mail jukka.valtanen@utu.fi

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Jatta Auremaa, joka työskentelee kaikkien luokka-asteiden oppilaiden kanssa. Hänen vastaanottotilansa on A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                                  Puh. 050 5924 685     jatta.auremaa@utu.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on oppilaiden erilaisten koulunkäyntiongelmien selvittely. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, oppilashuollon muun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa koulukuraattori myös ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Oppilaat ja huoltajat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa henkilökohtaisistakin asioistaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Puh. 050 5924 685.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– opiskeluun liittyvät ongelmatilanteet (esimerkiksi poissaolot, opiskelumotivaation puute ja keskittymisvaikeudet)
– haasteet sosiaalisissa suhteissa (esimerkiksi ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa)
– kiusaamistilanteiden selvittely
– tunne-elämään liittyvät asiat
– elämänhallintaan liittyvät asiat
– opintoetuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Koulupsykologi

Koulupsykologi Petri Tiitta on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                      puh. 040 5181955     e-mail: petri.tiitta@utu.fi.

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologin tehtävät:

 • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
 • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • oppilaiden ohjaus ja neuvonta
 • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
 • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Erityisopettaja

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto 

Terveydenhoitaja Vilma Alcenius  (puh. 040 149 8500)

Terveydenhoitajan huone sijaitsee 1. krs. A-aulan lähellä

 • klo 8–9 vastaanottto ilman ajanvarausta
 • klo 9–  vastaanotto ajanvarauksella

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa aikuistumista ja elämänhallintaa
 • tunnistaa erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin
 • seurata ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta terveydellisiä oloja

Lukiolaisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuoltoa Normaalikoulussa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He ohjaavat tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteiseen terveystarkastukseen kutsutaan lukion II vuosikurssin opiskelijat tai tarvittaessa aikaisemmin.

Terveystarkastuksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin.

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Kutsuntaikäisille asevelvollisille tehdään 2.asteen lääkärintarkastuksen yhteydessä myös kutsuntoja edeltävä tarkastus.

Uuden opiskelijan olisi tärkeää ilmoittaa opiskelun alussa mahdollisesta perussairaudestaan tai muusta opiskeluun vaikuttavasta oireesta terveydenhoitajalle ja tarvittaessa ryhmänohjaajalle sekä aineopettajalle.

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta p.02-313800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulutapaturman hoito on oppilaille maksutonta. Lisätietoa koulutapaturmien hoitokäytännöstä wilmassa.

Hammashuolto

Hammashuolto toteutuu opiskelijan oman postipiirin mukaisessa hammashoitolassa, minne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Turun keskushammashoitola p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Työ- ja lomapäivät

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT

LUKUVUODEN TYÖAIKA

Syyslukukausi 12.08.2019 – 21.12.2019
Kevätlukukausi 07.01.2020 – 30.05.2020

LUKUVUODEN LOMAPÄIVÄT

Syysloma 14.10.2019 – su 20.10.2019 (viikko 42)
Itsenäisyyspäivä pe 06.12.2019
Joululoma 22.12.2019 – 06.01.2020
  Koulu alkaa ti 07.01.2020 lukujärjestyksen mukaisesti
Talviloma ma 17.02.2020 – su 23.02.2020 (viikko 8)
Pääsiäinen pe 10.4.2010 – ma 13.4.2020
Vappupäivä pe 01.05.2020
Helatorstai to 21.5.2020

LUKION JAKSOT

 1. jakso                         12.08.2019 – 01.10.2019
 2. jakso                         02.10.2019 – 27.11.2019
 3. jakso                         28.11.2019 – 03.02.2020
 4. jakso                         04.02.2020 – 02.04.2020
 5. jakso                         03.04.2020 – 30.05.2020

Abit lopettavat 6.02.2020, IB-abit lopettavat 31.03.2020

LUKION KOEVIIKOT

 1. 09.2019 – 30.09.2019
 2. 11.2019 – 27.11.2019
 3. 01.2020 – 03.02.2020
 4. 03.2020 – 02.04.2020
 5. 05.2020 – 28.05.2020

LUKION UUSINTAKOKEET

20.08.2019 klo 17.00-20.00
Uusintakoe 1                22.10.2019 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 2                17.12.2019 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 3                25.02.2020 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 4                05.05.2020 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 5                16.06.2020 klo 10.00-13.00