Tie kotimaiseen tai kansainväliseen uraan!

IB-linja

IB-linjalle hakeminen

IB:lle valinnan perusteet ja pääsykoe

 • Sekä kansalliselle että kansainväliselle IB-linjalle haetaan kevään 2020 yhteishaussa.
  Hakuaika perusopetuksen 9-luokkalaisilla päättyy DD.MM.2020.
 • Ota yhteyttä opinto-ohjaaja Jukka Valtaseen, jukka.valtanen at utu.fi, jos tarvitset lisätietoja tai jos haluat vierailla lukiossamme.
 • IB-linjalle oppilaat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen ja pääsykokeen perusteella. Sekä todistuksen että pääsykokeen painoarvo on 50 %.
 • Todistuksesta huomioidaan lukuaineiden keskiarvo siten, että matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat painotetaan kertoimella 2.
 • Huom. Jos todella aiot tulla valituksi IB-linjalle, sinun pitää asettaa se ensimmäiseksi vaihtoehdoksi lukiovalinnoissasi. Jos et tule kuitenkaan valituksi, sinut sijoitetaan toiseen valitsemaasi lukioon.
 • IB-linjan pääsykoe järjestetään Turun normaalikoulussa (Annikanpolku 9) perjantaina 17.04.2020 klo 10.00 – 12.30. Ota mukaan henkilöllisyystodistus.
 • Pääsykoe koostuu äidinkielen, englannin ja matematiikan kokeista, jotka pohjautuvat suomalaisen perusopetuksen oppimäärään.
 • IB-pääsykokeen voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Koeajan voi käyttää haluamallaan tavalla mutta suositus on 50 min / aine.
 • Kaikki yhteishaussa IB-linjalle hakeneet tulevat pääsykokeeseen ilman erillistä kutsua ja todistavat henkilöllisyytensä henkilökortilla tai passilla.
 • Lukion esittelyinfo pidetään tiistaina DD.MM.2020 klo 18.30 koulun auditoriossa.

Ulkomailta hakeminen

 • Jos hakija ei pääse tekemään pääsykoetta kouluumme, voimme lähettää kokeet ulkomaille hakijan kouluun, jos koulu sitoutuu huolehtimaan kokeen valvonnasta ohjeidemme mukaan. Kokeet lähetetään skannatuina Turun normaalikouluun heti kokeen jälkeen. marianna.vanhatalo@utu.fi
 • Lisätietoja saa opinto-ohjaaja Jukka Valtaselta.     puh. 050 5660932,  jukka.valtanen@utu.fi

Valintatulosten julkistaminen

 • Valintatulokset julkaistaan aikaisintaa DD.MM.2020.
 • Jos laitoit sähköpostiosoitteesi hakukaavakkeeseen, saat tuloksen sähköpostiin mutta myös kirjeessä.
 • Opiskelijoiden pitää hyväksyä opiskelupaikka DD.MM.2020 mennessä.

IB-ohjelman perustiedot (IB)

IB Turun Norssissa          Lisäinfoa IB:stä englanniksi

International Baccalaureate Diploma Programme on kansainvälinen korkealle arvostettu ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 150 maassa ja yli 4000 koulussa.  Suomessa IB-diplomin voi suorittaa 16 koulussa ja opetuskielenä on englanti. IB-tutkinto antaa laajan yleisen korkeakoulukelpoisuuden niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

IB Diplomi-ohjelma pyrkii saavuttamaan enemmän kuin tavalliset opetussuunnitelmat. Päämääränä on kehittää opiskelijoita, jotka ovat tiedonhaluisia, opiskeluun motivoituneita, empaattisia ja perillä maailman asioista. Heidän tulee myös kunnioittaa muita ihmisiä ja kulttuureja sekä omata aito halu rakentaa parempaa maailmaa.

IB-ohjelma rohkaisee

 • opiskelijoita ajattelemaan kriittisesti ja loogisesti, ja haastamaan ajattelumalleja rakentavasti
 • opiskelijoita ajattelemaan sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta, ja työskentelemään myös muiden hyväksi
 • opettajia hyödyntämään uusinta kasvatus- ja oppimistietoutta sekä monipuolisia, oppimista edistäviä arviointimenetelmiä
 • opettajia edistämään opiskelijoiden itsetuntemusta, opiskelutaitoja ja soveltamaan moderneja metodeja ja teknologiaa luokissaan

Suomessa varsinaista kaksivuotista IB-opiskelua edeltää ns. valmistava vuosi (pre-year) useistakin syistä.

Pre-vuosi …

 • on pakollinen, koska Suomen laki edellyttää pääsääntöisesti, että lukion kesto on kolme vuotta ennen päättökoetta.
 • antaa opiskelijoille aikaa parantaa englannin kielen tasoaan ja laajentaa yleissivistystään opiskelemalla aineita, joita he eivät sisällytä IB-opintoihinsa.
 • harjaannuttaa opiskelijat  uusiin tyyleihin ja metodeihin opiskelussaan, opitaan ajankäyttöä ja IB-opinnoissa tarvittavia taitoja.
 • antaa opiskelijoille yhden vuoden aikaa miettiä tulevaisuuttaan ja ainevalintojaan.
 • mukailee Suomen lukioiden 1. vuoden ohjelmaa tietyin muutoksin, opetuskielenä on englanti.

IB-tutkintoa pidetään yleisesti vaativana ja se antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin. Turun normaalikoulun IB-linja on ollut toiminnassa vuodesta 1991, joten meillä on jo reilusti yli 20 vuoden kokemus IB-opetuksesta. Opetus on korkeatasoista, opiskelijamme saavuttavat erinomaisia tuloksia ja heitä ohjataan ja seurataan monipuolisesti.

Norssin IB-ylioppilaat ovat sijoittuneet hyvin Suomen parhaimpiin yliopistoihin ja myös ulkomaisiin huippuyliopistoihin. IB-ylioppilaitamme on opiskellut Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, London School of Economicsissa, Imperial Collegessa, Harvardissa, Karolinska Institutetissa sekä monissa Keski-Euroopan yliopistoissa.

IB-ohjelman oppiaineet

IB:sä opiskellaan vähemmän oppiaineita kuin esim. suomalaisessa lukiossa mutta tarpeeksi laajasti, jotta taataan laaja yleissivistys ja syvälliset opinnot jatko-opiskelua ajatellen.

IB:ssä opiskeltavat aineet valitaan valmistavan vuoden lopussa. Opiskelijoiden tulee 6 oppiainetta viidestä IB:n aineryhmästä: 3 ainetta vaativalla (HL, higher level) tasolla ja 3 ainetta suppeammalla (SL, standard level) tasolla. HL-tasolla voi olla enintään 4 ainetta. Kuudes aine valitaan Ryhmistä 2-4. Myös 7. oppiaine on mahdollinen.

HL vastaa 9 kansallisen tason kurssia (240 h) ja SL 5,5 kurssia (15o h).

Jos opiskelija sunnittelee esim. lääkärin uraa ja tarvitsee kolme luonnontieteellistä ainetta, hänelle anotaan ’non-regular’-oikeutta, jolloin hän saa oikeuden opiskella 3 ainetta ryhmästä 4 ja jättää ryhmän 3 aineen kokonaan pois.

Ainevalinnoista ja vaatimuksista on lisätietoa Pre-vuoden sivulla. Ainevalinnat pitää aina hyväksyttää opinto-ohjajalla ja IB-koordinaattorilla.

IB-oppiaineet Norssissa

Oppiaine- ryhmä Oppiaine Kurssimäärä
Group 1 Äidinkieli – Paras kieli
Suomi A HL 5  SL 3
Ruotsi A HL 5  SL3
Englanti A HL 5  SL 3
Group 2 Vieras kieli
Englanti B HL 5  SL 3
Ranska B SL 3
Saksa B SL 3
Suomi B HL 5 SL 3
Group 3 Humanistinen aine
Talous-johtaminen SL 3
Taloustiede HL 5  SL 3
Historia HL 5  SL 3
Psykologia HL 5  SL 3
Group 4 Luonnontiede
Biologia HL 5  SL 3
Kemia HL 5  SL 3
Fysiikka HL 5  SL 3
Group 5 Matematiikka
Matematiikka HL 5  SL 3
Muut vaatimukset Tiedon teoria  (TOK) 1
CAS ohjelma

Laajennettu essee (EE)

18 kk

4000 sanaa

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös 3 muuta kokonaisuutta:

1) Tiedon teorian kurssi (Theory of Knowledge, TOK), jossa opitaan kriittistä ajattelua monin eri tavoin ja tutkitaan tieteenalojen suhteita toisiinsa. Kurssi kesto on 100 tuntia ja lopussa opiskelija pitää valitsemastaan teemasta TOK-esitelmän ja kirjoittaa myös TOK-esseen yhdestä IBO:n määräämästä aiheesta.

2) Ensimmäisen varsinaisen IB-vuoden lopulla jokainen opiskelija aloittaa opettajan ohjauksessa laajan tutkielmaesseen (Extended Essay, EE) kirjoittamisen itse valitsemastaan aiheesta. Tutkielma saatetaan loppuun IB:n toisena vuonna. EE ja TOK-tuotokset voivat tuoda opiskelijalle enintään 3 bonuspistettä.

3) Kolmantena kokonaisuutena on ns. CAS-ohjelma, (Creativity, Action, Social service). Sen puitteissa opiskelija suorittaa 18 kuukauden aikana minimissään 150 tunnin laajuisen CAS-ohjelman, jossa opiskelija harrastaa luovaa toimintaa, liikuntaa ja yhteiskuntapalvelua. CAS-ohjelman tavoitteena on kannustaa kehittämään itseään muutenkin kuin tiedollisesti, paneutumaan taiteeseen ja liikuntaan sekä auttamaan muita ihmisiä ilman rahallista korvausta. Opiskelija siis oppii huolehtimaan itsestään ja kasvaa vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

IB ABI-info, päättökokeet -kohdasta löydät ehdot päättövuodelle siirtymisestä.

Opettajat (IB)

Coming up!

Valmistava vuosi (pre-year)

Suomessa varsinaista kaksivuotista IB-opiskelua edeltää ns. valmistava vuosi (pre-year) useistakin syistä.

Pre-vuosi …

 • on pakollinen, koska Suomen laki edellyttää pääsääntöisesti, että lukion kesto on kolme vuotta ennen päättökoetta.
 • antaa opiskelijoille aikaa parantaa englannin kielen tasoaan ja laajentaa yleissivistystään opiskelemalla aineita, joita he eivät sisällytä IB-opintoihinsa.
 • harjaannuttaa opiskelijat  uusiin tyyleihin ja metodeihin opiskelussaan, opitaan ajankäyttöä ja IB-opinnoissa tarvittavia taitoja.
 • antaa opiskelijoille yhden vuoden aikaa miettiä tulevaisuuttaan ja ainevalintojaan.
 • mukailee Suomen lukioiden 1. vuoden ohjelmaa tietyin muutoksin, opetuskielenä on englanti.

Valmistavan vuoden opinto-ohjelma 

 • Suoritetaan 25 – 30 kurssia suomalaista lukion 1. luokkaa mukaillen.
 • Kaikki opiskelevat joko saksaa tai ranskaa, aloittelijat 4 kurssia ja näitä kieliä jo yläkoulussa lukeneet X kurssia. Muiden kielten hyväksynnästä päättää IB-koordinaattori ja kustannuksista vastaa opiskelija.
 • Turun kansainvälisen koulun (TIS) opiskelijoiden, joilla on takanaan aikaisempia suomen kielen opintoja, pitää suorittaa 2 kurssia Finnish B-ryhmässä.
 • Aloittelijoita kehoitetaan opiskelemaan suomea esim. iltalukiossa.
 • Jos opiskelija aikoo opiskella A-kielenä jotakin muuta kuin suomea, ruotsia tai englantia, hänen täytyy hankkia yksityinen opettaja jo pre-vuonna ja vastata kustannuksista itse.

Oppiaineet ja kurssimäärät

Kielet
äidinkieli 3, englanti 3, ruotsi 4
B2-kieli: saksa tai ranska 2
B3-kieli: saksa tai ranska 4
Matematiikka 3 tai 5
Luonnontieteet  biologia 1, fysiikka 1-2, kemia 1, bi-fy-ke integroituana 1
Humanistiset aineet
historia 2, psykologia 1, yhteiskuntaoppi 1, tiedon teoria 2
Muut aineet
kuvaamataide tai musiikki 1, liikunta 1

Pre-IB -vuoden oppikirjat 2019-2020

Itsenäinen opiskelu

 • Perhe- tai terveyssyistä opiskelija saattaa joutua olemaan poissa tunneilta ja työskentelee silloin itsenäisesti jonkin aikaa tai koko kurssin ajan.
 • Itsenäisestä ajanjakson opiskelusta täytyy aina sopia opettajien kanssa ja rehtori myöntää niille lopullisen luvan.
 • Luvan anominen ja saaminen tapahtuu Wilmassa.

Pre-vuoden arviointi

 • Opiskelijat saavat jaksotodistuksen Wilmassa viisi kertaa vuodessa eli jokaisen jakson koeviikon jälkeen.
 • Kurssit arvioidaan suomalaisen lukion tapaan skaalalla 10 (erinomainen) – 4 (hylätty).
 • Opettajilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä töitä.
 • Jos oppilas ei saa kurssin kaikkea työtä suoritetuksi, se merkitään todistukseen kirjaimella T (= täydennettävä). ja muuttuu automaattisesti arvosanaksi 4 seuraavan jakson jälkeen.
 • Opiskelijat voivat yrittää korottaa kurssin arvosanaa ilmoittautumalla uusintakokeeseen Wilmassa.
 • Uusintakoepäivämäärät löytyvät ’koeviikot’-kohdasta. Viimeinen uusintakoe on kesäkuussa.
 • Kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa vain yhden kerran.
 • Opiskelijoilla pitää olla suoritettuna kaikki pakolliset ja vapaaehtoiset pre-vuoden kurssit vähintään arvosanalla 6 lukuvuoden loppuun mennessä.
 • Varsinaisen IB-opiskelun aloittaminen edellyttää SL-aineissa vähintään arvosanojen keskiarvoa 7,0 ja HL-aineissa 8,0.
 • Pre-vuotta ei voi uusia.

Poissaolot

 • Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opiskeluun säännöllisesti.
 • Poissaoloihin pitää olla pätevä syy ja opettajille pitää ilmoittaa asiasta etukäteen jos mahdollista.
 • Huoltajien tai terveysammattilaisen täytyy kuitata kaikki poissaolot (lääkärissä, hammashoidossa ym. käynnit).
 • Jos opiskelijalla on kolme tai neljä poissaoloa, opettajan pitää arvioida, voiko hän arvioida kurssia.
 • Enemmän kuin neljä poissaoloa johtaa kurssin hylkäämiseen ja opiskelijan täytyy opiskella se uudelleen itsenäisesti.

Kelpoisuus valita oppiaineet IB-opintoihin

 • Opiskelijoiden pitää valita 3 higher level (HL) ainetta and 3 standard level (SL) ainetta diplomaohjelman aineryhmistä 1 – 5. Kuudes aine valitaan ryhmistä 2 – 4.
 • HL-aineen valitsemiseksi opiskelijalla on oltava siinä keskiarvona vähintään arvosana 8,0.
 • SL-aineen valitsemiseksi opiskelijalla on oltava vähintään keskiarvona 7,0 kyseisessä aineessa.
 • Ekonomian opiskelun HL-vaatimuksena on historia 8,0 ja fysiikka 7,0, SL historia 7,0, fysiikka 7,0.
 • Fysiikan valitsijoiden on suoritettava molemmat fysiikan kurssit pre-vuonna.
 • Business managementin valitseminen edellyttää arvosanaa 7,0 psykologiassa.
 • Opiskelijoille, jotka tarvitsevat urallaan kolme tiedeainetta, voidaan hakea poikkeuslupaa IB-organisaatiolta (ja tällöin Ryhmän 3 aine jätetään pois).
 • Matematiikan oppimäärän laajuus valitaan 1. kurssin jälkeen. Ne, joiden arvosana on 6,0 – 6,9 suuntautuvat SL math application and interpretation-opintoihin DP1:n aikana. Näillä opiskelijoilla on pre-vuonna 3 kurssia matematiikkaa.
 •  7 tai yli keskiarvovolla matematiikan kurssin suorittaneet voivat myös valita DP1-vuonna analysis and approaches SL/HL-vaihtoehdon. Tällöin heidän täytyy opiskella pre-vuonna 5 kurssia matematiikkaa.
 • Huom. Seuraavia aineita opetetaan samanaikaisesti eli näistä ainepareista voi valita vain toisen: fysiikka tai historia, psykologia tai kemia, biologia HL tai ekonomia HL check, biologia tai business management.

COURSE ABBREVIATIONS  Pre-year ( +  sign)

+2FI                      Finnish as a second language                          +A1EN                 A1-language English                                                   +A1FR                  A1-language French                                           +A1GE                 A1-language German                                          +A1SW                A1-language Swedish                                             +ARt                   Art                                                                                +B1SW                B1-language Swedish                                           +B2FR                 B2-language French                                               +B2GE                 B2-language German                                            +B3FR                  B3-language French                                            +B3GE                 B3-language German                                              +BI                      Biology                                                                         +CH                     Chemistry                                                               +EN                     English                                                                          +FI                       Finnish                                                                            +HE                    Health Education

IB DP1, Diploma vuosi 1, oppiaineet ja arviointi

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

 

Katso myös tämän sivun alalaidassa olevat kuvat näiltä sivuilta.

Mene yllä olevasta linkistä IBOn viralliselle sivulle, DP subject briefs, josta löydät IB-aineiden opetussuunnitelmat, arviointitietoa sekä lisätietoa TOK-, CAS- ja EE-asioista. Samalta sivulta löydät myös opiskelijoiden kommentteja IB-opinnoista ja videoita. Firefoxissa sivut latautuvat download-nuolen alle oikealle ylös, josta saat ne auki.

Vaikka koulumme ainevalikoima on suuri emme pysty tarjoamaan kaikkia IB-aineita lukujärjestyksen tekoon liittyvistä syistä. (ks. ainevalikoimamme IB-ohjelman perustiedot-sivulta).

 DP1- ja DP2-arviointi

 • IB-arvosanat:  7 (korkein) ja 1 (alhaisin).
 • Näin ollen 6 oppiainetta antaa maksimissaan 42 pistettä. Lisäksi TOK ja EE antavat max. 3 bonuspistettä. Täten IB-diplomin maksimipisteet ovat 45. Kaksi opiskelijoistamme on saavuttanut sen vuosien saatossa. Toisaalta yli 40 pisteen suoritus avaa ovet maailman huippuyliopistoihin.
 • Opiskelijat saavat arvosanat jokaisen opiskelujakson päätteeksi eli 5 kertaa vuodessa.  DP1:llä on 5 HL-kurssia ja  3 SL-kurssia. DP2:lla on 4 HL-kurssia ja 2 SL-kurssia.
 • DP2:lla eli päättövuonna opiskelijoilla on kaksi harjoituskoeviikkoa (mock-kokeet), joissa testataan tietämys kaikesta siihen asti opitusta ja harjoitellaan ajankäyttöä.
 • Jos opiskelija on poissa mock-kokeista, hänen täytyy esittää lääkärintodistus ryhmänohjaajalle ja IB-koordinaattorille. Muussa tapauksessa uusintakoetta ei järjestetä.
 • Jos opiskelija ei saa kaikkia kurssitöitä valmiiksi ajallaan, todistukseen merkitään T ( = täydennettävä suoritus) ja arvosanaa ei anneta ennen kuin tehtävät on tehty. T-merkintä estää siirtymisen päättövuodelle.
 • Opettajien ei tarvitse ottaa huomioon myöhässä jätettyjä töitä.
 • IBO ei tunne arvosanojen pyöristämistä ylöspäin (esim. 5,5 jää 5:ksi eikä korotu ylöspäin).

DP2:lle siirtymisen ehdot

 • minimi kuudessa diplomi-aineessa on 24 pistettä
 • HL-aineiden kurrssien minimikeskiarvo on 4
 • SL-aineiden minimikeskiarvo on 3
 • vähintään 12 pistettä  3:ssa HL-aineessa
 • vähintään 9 pistettä 3:ssa SL-aineessa
 • kaikki kurssityöt pitää olla suoritettuina (IA work)
 • TOK-vaatimukset täytettyinä
 • DP1:n CAS-portfolio pitää olla valmiina
 • EE:n ensimmäinen tapaaminen ohjaajan kanssa on järjestetty ja ensimmäinen reflektio on valmis
 • Jos yksikin yllä olevista ehdoista ei täyty, opiskelija ei voi siirtyä päättövuodelle

Alla on kuvia niistä sivuista, joille sinun pitää siirtyä saadaksesi lisäinformaatiota IB-diplomin aineista. Käytä linkkiä.

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

 

 

 

IB ABI-info, Päättökokeet

IB-päättökokeiden aikataulut Nov 2019 ja May 2020

 

Yllä olevasta linkistä pääset katsomaan IB-kokeiden aikatauluja. Yleensä yhden aineen kokeet on jaettu kahdelle päivälle. Joskus samalle päivälle sattuu kahden eri aineen kokeita.

IB Diplomin saamisen ehdot

 • kaikki 6 oppiainetta pitää suorittaa päättökokeessa hyväksytysti
 • opiskelijat voivat osallistua päättökokeeseen kolme kertaa tehden yhden tai useampia aineita, osallistumiskertojen ei tarvitse olla peräkkäisiä
 • useimpia aineita voi suorittaa toukokuussa tai marraskuussa
 • diplomin minimipistemäärä on 24 kuudessa aineessa
 • minimi keskimääräinen HL arvosana on oltava 4 eli 3 HL:ään vaaditaan yhteensä 12 pistettä (Huom. 3 riittää jos on  5, 6, or 7 toisessa HL-aineessa)
 • minimi keskimääräinen SL arvosana on oltava 3 eli 3 SL:ään vaaditaa yhteensä 9 pistettä (Huom. 2 riittää jos on 5, 6, or 7 toisessa SL-aineessa)
 • kaikki IA-työt pitää olla tehtyinä, ne tehdään kotona tai koulussa, niiden osuus päättöarvosanasta on 25 – 50 %.
 • kaikki TOK-osiot on tehty, niiden arvosana ei voi olla E
 • CAS-ohjelma on suoritettu ja hyväksytty
 • Extended Essay on tehty, arvosana ei voi olla E
 • kaikki päättökokeen maksut pitää olla maksettu, kokeiden kokonaishinta (6 ainetta) on n. 650 euroa
 • Yhdenkin yllämainitun ehdon täyttymättä jättäminen johtaa hylkäämiseen ja opiskelija ei saa diplomia
 • Suomen kieltä ( ja anticipated-aineita) lukuunottamatta IB-kokeen voi uusia marraskuussa tai seuraavana keväänä. Uusintakertojen ei kuitenkaan tarvitse olla peräkkäisiä sessioita.

Opiskelun tuki ja ohjaus

Opiskeluhuolto

Avainhenkilöt

Lukion rehtori        Jannika Sarimo                  050 4064262
Kanslia                     Sihteeri Eija Koskela         050 3296859
Opinto-ohjaaja       Jukka Valtanen                  050 5660932
IB-koordinaattori  Marianna Vanhatalo         040 5773395
Koulukuraattori     Jatta Auremaa                    050 5924685
Opintopsykologi    Petri Tiitta                            040 5181955
Erityisopettaja       Jaana Hyvärinen                 050 5327080
Terveydenhoitaja  Vilma Alcenius                     040 1498500

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajana toimii Jukka Valtanen, jonka huone on 3. kerroksessa. puh. 050 5660932,                          e-mail jukka.valtanen@utu.fi

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Jatta Auremaa, joka työskentelee kaikkien luokka-asteiden oppilaiden kanssa. Hänen vastaanottotilansa on A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                                  Puh. 050 5924 685     jatta.auremaa@utu.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on oppilaiden erilaisten koulunkäyntiongelmien selvittely. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, oppilashuollon muun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa koulukuraattori myös ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Oppilaat ja huoltajat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa henkilökohtaisistakin asioistaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Puh. 050 5924 685.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– opiskeluun liittyvät ongelmatilanteet (esimerkiksi poissaolot, opiskelumotivaation puute ja keskittymisvaikeudet)
– haasteet sosiaalisissa suhteissa (esimerkiksi ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa)
– kiusaamistilanteiden selvittely
– tunne-elämään liittyvät asiat
– elämänhallintaan liittyvät asiat
– opintoetuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Koulupsykologi

Koulupsykologi Petri Tiitta on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                      puh. 040 5181955     e-mail: petri.tiitta@utu.fi.

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologin tehtävät:

 • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
 • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • oppilaiden ohjaus ja neuvonta
 • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
 • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Erityisopettaja

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto 

Terveydenhoitaja Vilma Alcenius  (puh. 040 149 8500)

Terveydenhoitajan huone sijaitsee 1. krs. A-aulan lähellä

 • klo 8–9 vastaanottto ilman ajanvarausta
 • klo 9–  vastaanotto ajanvarauksella

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa aikuistumista ja elämänhallintaa
 • tunnistaa erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin
 • seurata ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta terveydellisiä oloja

Lukiolaisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuoltoa Normaalikoulussa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He ohjaavat tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteiseen terveystarkastukseen kutsutaan lukion II vuosikurssin opiskelijat tai tarvittaessa aikaisemmin.

Terveystarkastuksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin.

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Kutsuntaikäisille asevelvollisille tehdään 2.asteen lääkärintarkastuksen yhteydessä myös kutsuntoja edeltävä tarkastus.

Uuden opiskelijan olisi tärkeää ilmoittaa opiskelun alussa mahdollisesta perussairaudestaan tai muusta opiskeluun vaikuttavasta oireesta terveydenhoitajalle ja tarvittaessa ryhmänohjaajalle sekä aineopettajalle.

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta p.02-313800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulutapaturman hoito on oppilaille maksutonta. Lisätietoa koulutapaturmien hoitokäytännöstä wilmassa.

Hammashuolto

Hammashuolto toteutuu opiskelijan oman postipiirin mukaisessa hammashoitolassa, minne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Turun keskushammashoitola p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Työ- ja lomapäivät

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT

LUKUVUODEN TYÖAIKA

Syyslukukausi 12.08.2019 – 21.12.2019
Kevätlukukausi 07.01.2020 – 30.05.2020

LUKUVUODEN LOMAPÄIVÄT

Syysloma 14.10.2019 – su 20.10.2019 (viikko 42)
Itsenäisyyspäivä pe 06.12.2019
Joululoma 22.12.2019 – 06.01.2020
  Koulu alkaa ti 07.01.2020 lukujärjestyksen mukaisesti
Talviloma ma 17.02.2020 – su 23.02.2020 (viikko 8)
Pääsiäinen pe 10.4.2010 – ma 13.4.2020
Vappupäivä pe 01.05.2020
Helatorstai to 21.5.2020

LUKION JAKSOT

 1. jakso                         12.08.2019 – 01.10.2019
 2. jakso                         02.10.2019 – 27.11.2019
 3. jakso                         28.11.2019 – 03.02.2020
 4. jakso                         04.02.2020 – 02.04.2020
 5. jakso                         03.04.2020 – 30.05.2020

Abit lopettavat 6.02.2020, IB-abit lopettavat 31.03.2020

LUKION KOEVIIKOT

 1. 09.2019 – 30.09.2019
 2. 11.2019 – 27.11.2019
 3. 01.2020 – 03.02.2020
 4. 03.2020 – 02.04.2020
 5. 05.2020 – 28.05.2020

LUKION UUSINTAKOKEET

20.08.2019 klo 17.00-20.00
Uusintakoe 1                22.10.2019 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 2                17.12.2019 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 3                25.02.2020 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 4                05.05.2020 klo 16.00-19.00
Uusintakoe 5                16.06.2020 klo 10.00-13.00