Tie kotimaiseen tai kansainväliseen uraan!

IB-lukio

______________________

MISSION STATEMENT

Our aim is to support the students’ growth towards internationally minded, caring and reflective builders of sustainable future.
We encourage students to explore knowledge across a range of disciplines in local and global context.
We emphasize communication and cooperation, and respect honesty and open-mindedness.
In our multicultural environment, we foster human and cultural diversity.

_____________________________________

Diego´s speech on graduation day, August 26 2023

 

 

IB Sumino cooperation

International applicants 国际学生申请联系方式

Sumino is the only official partner of Turku Normaalikoulu for international students’ admission consultation. Please contact Sumino via the following link.

Webpage: https://sumino.fi/turkuIBschool/

Email: info@sumino.fi

書米国际教育(Sumino)为我校唯一指定官方合作机构,请国际学生联系書米国际教育咨询申请事宜。

网页:https://sumino.fi/turkuIBschool/

邮箱:info@sumino.fi

微信:

IB-lukioon hakeminen ja opiskelijavalinta

Valintareitit IB-lukioon

IB-lukiossa on kaksi linjaa; kansallinen ja kansainvälinen.

Opiskelija, jolla on suomen tai ruotsin kielellä suoritettu suomalaisen perusopetuksen päättötodistus, hakee toisen asteen yhteishaun kautta kansalliselle IB-linjalle Turun normaalikouluun.

Opiskelija, jolla on ulkomailla suoritettu perusopetuksen päättötodistusta vastaava tutkinto ja hyvä akateeminen englannin kielen taito, hakee ensisijaisesti kansainväliselle linjalle Turun kansainvälisen koulun valintamenettelyn kautta.

Linjat eroavat toisistaan kieliopintojen osalta. Kansallisen linjan opiskelija opiskelee äidinkielenään suomea tai ruotsia, kansainvälisen linjan opiskelija opiskelee englantia. Kansainvälisen linjan opiskelijat eivät opiskele lainkaan ruotsia vaan suomea vieraana kielenä.

Kansalliselle linjalle hakeva, löydät lisätietoa alla olevilta olevilta sivuilta sekä alla olevasta linkistä.

Admission policy in Turku teacher training school 2022.

Kansainväliselle linjalle hakeva, siirrythän Turun kansainvälisen koulun sivuille.

IB:lle valinnan perusteet ja pääsykoe

 • IB-linjalle haetaan kevään 2025 yhteishaussa.
 • Ota yhteyttä opinto-ohjaaja Lotta Sundgreniin, uhsund(at)utu.fi, jos tarvitset lisätietoja tai jos haluat vierailla lukiossamme.
 • Opiskelijavalinta perustuu perusopetuksen päättötodistuksen painotettuun lukuaineiden keskiarvoon.
 • Valintakoetta ei järjestetä keväällä 2025.
 • Todistuksesta huomioidaan lukuaineiden keskiarvo siten, että matematiikan, englannin ja äidinkielen arvosanat painotetaan kertoimella 2.
 • Kansainväliset hakijat hakevat IB-linjalle Turun kansainvälisen koulun hakulomakkeella. Näiden hakijoiden tulee ennen hakemista olla yhteydessä Turun kansainvälisen koulun rehtoriin Mirjam Rasmus, mirjam.rasmus(at)utu.fi.
 • IB-lukion esittelytilaisuus on torstaina 9.1.2025 klo 18.30 Normaalikoulun auditoriossa.

Ulkomailta hakeminen

 • Jos hakijalla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta, hänen tulee ennen yhteishaun alkamista olla yhteydessä lukion rehtoriin Katrina Vartiaiseen, katrina.vartiainen(at)utu.fi.

Valintatulosten julkistaminen

 • Yhteishaun valintatulokset julkaistaan Opintopolussa kesäkuussa 2024.

IB-ohjelman perustiedot (IB)

IB Turun Norssissa          Lisäinfoa IB:stä englanniksi

International Baccalaureate Diploma Programme on arvostettu kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi nykyisin suorittaa yli 140 maassa. Suomessa on 16 IB-lukiota, joiden opetuskielenä on englanti. IB-tutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja ulkomailla.

IB-opetussuunnitelman tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittymään tiedonhaluisiksi, opiskeluun motivoituneiksi, empaattisiksi ja valveutuneiksi elinikäisiksi oppijoiksi.

Suomessa varsinaista kaksivuotista IB diploma programme -ohjelmaa edeltää ns. valmistava vuosi (pre-diploma year), joka noudattaa pääosin suomalaisen  lukion 1. vuoden opetussuunnitelmaa. Valmistavan vuoden opetuskielenä on englanti.

Turun normaalikoulun IB-lukio aloitti toimintansa 1991. Opetus on korkeatasoista, opiskelijamme saavuttavat erinomaisia tuloksia ja heitä ohjataan ja seurataan monipuolisesti.

Norssin IB-ylioppilaat ovat jatkaneet opintojaan sekä suomalaisissa että ulkomaisissa korkeakouluissa. IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin ympäri maailmaa. IB-ylioppilaitamme on opiskellut myös monissa tunnetuissa ja valikoivissa yliopistoissa kuten Oxfordin ja Cambridgen yliopistoissa, London School of Economicsissa, Imperial Collegessa ja Karolinska Institutetissa.

IB-ohjelman oppiaineet

IB:ssä on vähemmän oppiaineita kuin suomalaisessa lukiossa, mutta tutkinto on  monipuolinen ja tuottaa laajan yleissivistyksen sekä erinomaiset jatko-opintovalmiudet.

IB:ssä opiskeltavat aineet valitaan valmistavan vuoden lopussa. Opiskelijoiden tulee valita 6 oppiainetta viidestä IB:n aineryhmästä: 3 ainetta laajemmalla (HL, higher level) tasolla ja 3 ainetta suppeammalla (SL, standard level) tasolla. HL-tasolla voi olla enintään 4 ainetta. Kuudes aine valitaan aineryhmistä 2-4. Myös 7. oppiaine on mahdollinen.

HL vastaa 9 kansallisen tason kurssia (240 h) ja SL 5,5 kurssia (150 h).

Lääketieteiden opintoja suunnitteleva opiskelija voi erityisluvalla opiskella kaikkia kolmea luonnontiedeainetta ja halutessaan jättää aineryhmän 3 aineen valitsematta.

Ainevalinnoista ja vaatimuksista on lisätietoa valmistavan vuoden sivulla.

IB-oppiaineet Norssissa

Oppiaine- ryhmäOppiaineLaajuus
Ryhmä 1 Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi AHL   SL
Ruotsi AHL  SL
Englanti AHL   SL
Ryhmä 2 Vieras kieli
Englanti BHL   SL
Ranska B,

Ranska ab initio

HL   SL

SL

Saksa B,

Saksa ab initio

Espanja B

Espanja ab initio

HL   SL

SL

HL   SL

SL

Suomi BHL  SL
Ryhmä 3 Yhteiskunnalliset aineet
Yritys-johtaminenSL
TaloustiedeHL   SL
HistoriaHL   SL
PsykologiaHL   SL
Group 4 Luonnontieteet
BiologiaHL  SL
KemiaHL   SL
FysiikkaHL   SL
Group 5 Matematiikka
Matematiikka

Analysis and approaches

Applications and interpretation

HL   SL

SL

Muut vaatimuksetTiedonteoria  (TOK)100 h
CAS -ohjelma

Extended essay -tutkielma (EE)

18 kk

4000 sanaa

IB-diplomin suoritukseen kuuluu valittujen aineiden lisäksi myös 3 muuta kokonaisuutta:

1) Tiedonteoria (Theory of Knowledge, TOK), jossa opitaan kriittistä ajattelua ja tutkitaan tieteenalojen suhteita toisiinsa. Opintojen laajuus on 100 tuntia.

2) DP1-vuoden lopulla jokainen opiskelija aloittaa opettajan ohjauksessa laajan tutkielman (Extended Essay, EE) kirjoittamisen itse valitsemastaan aiheesta. Tutkielma viimeistellään DP2-vuonna. Opiskelija voi saada EE- ja TOK-opinnoista enintään 3 lisäpistettä diplominsa kokonaispistemäärään.

3) Kolmantena kokonaisuutena on ns. CAS-ohjelma (Creativity, Activity, Service),  johon sisältyy luovaa toimintaa, liikuntaa ja yhteisöä hyödyttävää toimintaa. CAS-ohjelman tavoitteena on kannustaa opiskelijaa kehittämään itseään monipuolisesti.

Opetussuunnitelma

Kaksivuotista IB Diploma programme (DP) -ohjelmaa edeltää ns. valmistava vuosi (pre-DP year), joka noudattaa pääosin suomalaisen lukion 1. vuoden opetussuunnitelmaa.

DP-ohjelma (DP1 ja DP2) noudattaa kansainvälisen IB-organisaation opetussuunnitelmaa.

Opiskelijavalinnan perusteet:

Admission policy in Turku teacher training school

Arvioinnin käytänteet DP-ohjelmassa:

Assessment policy Turun normaalikoulu (Turku teacher training school) 2022

Opiskelun tuen käytänteet:

Inclusion policy Turun normaalikoulu 2022

Kielenopetuksen perusteet:

Language policy Turun normaalikoulu (Turku teacher training school) 2022

Akateeminen rehellisyys:

Academic honesty policy Turun normaalikoulu (Turku teacher training school) 2023

Valmistava vuosi (pre-DP year)

Valmistavan vuoden (pre-DP) opinto-ohjelma 

 • Suoritetaan n. 30 opintojaksoa suomalaisen lukion 1. vuotta mukaillen.
 • Kaikki opiskelevat joko saksaa tai ranskaa, lukiossa kielen opiskelun aloittavat opiskelevat 4 kurssia (B3) ja näitä kieliä perusopetuksessa opiskelleet 2 kurssia (B2). Muiden kielten opiskelusta on sovittava erikseen.

Oppiaineet ja opintojaksojen määrät

Kielet
äidinkieli 3, englanti 3, B-ruotsi 5
B2-kieli: saksa, ranska tai espanja 2
B3-kieli: saksa, ranska tai espanja 4
Matematiikka 4 tai 5
Luonnontieteet  biologia 1-2, fysiikka 1-2, kemia 1-2, luonnontieteiden menetelmäkurssi 1
Humanistiset aineet
historia 2, psykologia 1, yhteiskuntaoppi 1, academic thinking skills 1
Muut aineet
kuvataide tai musiikki 1, liikunta 1, opinto-ohjaus 1

Itsenäinen opiskelu

 • Opintojakson tai sen osan itsenäinen suoritus on mahdollista, jos opiskelija on estynyt osallistumasta opetukseen.
 • Itsenäisestä ajanjakson opiskelusta täytyy aina sopia opettajien kanssa ja rehtori myöntää niille lopullisen luvan.
 • Itsenäisen opiskelun lupa anotaan sähköisellä hakemuksella Wilmassa.

Pre-DP -vuoden arviointi

 • Opiskelijat saavat jaksotodistuksen Wilmassa viisi kertaa vuodessa eli jokaisen jakson arviointiviikon jälkeen.
 • Kurssit arvioidaan suomalaisen lukion tapaan asteikolla 10 (erinomainen) – 4 (hylätty).
 • Opettajilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä opintosuorituksia.
 • Jos kaikkia opintojaksoon kuuluvia opintoja ei suoriteta, opiskelija saa opintojaksosta merkinnän T (= täydennettävä). Opiskelijan on täydennettävä puuttuvat suoritukset mahdollismman pian.
 • Opiskelija voi korottaa opintojakson arvosanaa ilmoittautumalla uusintakokeeseen Wilmassa.
 • Uusintakoepäivämäärät löytyvät ‘Koeviikot’-kohdasta.
 • Opintojakson arvosanaa voi korottaa vain yhden kerran.
 • Opiskelijoilla pitää olla suoritettuna kaikki pre-DP -vuoden opintojaksot vähintään arvosanalla 5 lukuvuoden loppuun mennessä.
 • Voidakseen aloittaa DP-opiskelun oppiaineessa on opiskelijan pre-DP -vuoden keskiarvon oltava SL- ja HL-aineissa vähintään 7,0. Lisäksi suositellaan, että HL-aineissa keskiarvo on vähintään 8,0.
 • Pre-DP -vuotta ei voi uusia.

Poissaolot

 • Kaikkien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opiskeluun säännöllisesti.
 • Poissaoloihin pitää olla pätevä syy ja opettajille pitää ilmoittaa asiasta etukäteen, jos mahdollista.
 • Huoltajien tai terveydenhuoltohenkilöstön täytyy selvittää kaikki poissaolot.
 • Jos opiskelijalla on kolme tai neljä poissaoloa, opettaja arvioi, onko hänellä riittävästi näyttöä voidakseen arvioida opintojakson.
 • Yli neljä poissaolokertaa johtaa kurssin keskeytymiseen ja opiskelijan täytyy opiskella se uudelleen itsenäisesti.

DP-oppiaineiden valintaperusteet

 • Opiskelija valitsee 3 higher level (HL) ainetta and 3 standard level (SL) ainetta aineryhmistä 1 – 5. Kuudes aine valitaan ryhmistä 2 – 4.
 • Voidakseen valita IB-aineen SL- tai HL-tason opiskelijan kyseisen aineen pre-DP -vuoden arvosanojen keskiarvon on oltava vähintään 7,0.
 • Lisäksi suositellaan, että HL-aineissa keskiarvo on vähintään 8,0.
 • Taloustieteen opiskelun  vaatimuksena on social studies -opintojakson arvosana 7. Lisäksi suositellaan, että HL-tasolla arvosana on vähintään 8.
 • Business managementin valitseminen edellyttää vähintään arvosanaa 7 social studies -opintojaksosta.
 • Erityisluvalla opiskelija voi valita kolme luonnontiedeainetta ja halutessaan jättää aineryhmän 3 oppiaineen pois.
 • Diploma Programme -ohjelmassa on tarjolla kaksi matematiikan oppimäärää: Mathematics, applications and interpretation (MAI) SL ja Mathematics analysis and approaches (MAA) SL ja HL.
 • Pre-DP -vuonna opiskelija valitsee joko lyhyen (4 kurssia) tai pitkän matematiikan (5 kurssia).
 • Pre-DP -vuonna lyhyen matematiikan valinneet opiskelevat Mathematics, applications and interpretation (MAI) SL-oppimäärän DP-ohjelmassa.
 • Pre-DP -vuonna pitkän matematiikan valinneet opiskelevat joko Mathematics, analysis and approaches (MAA) SL- tai HL-oppimäärän DP-ohjelmassa. Halutessaan he voivat valita myös Mathematics applications and interpretation (MAI) SL-oppimäärän.
 • MAI SL -oppimäärän valitakseen kaikkien pre-DP -vuoden matematiikan opintojaksojen arvosanojen on oltava vähitään 6.
 • MAA SL tai HL -oppimäärän valitakseen pre-DP -vuoden matematiikan opintojaksojen keskiarvon on oltava vähintään 7,0. Lisäksi suositellaan, että HL-tason valinneilla pre-DP:n matematiikan arvosanojen keskiarvo on vähintään 8,0.
 • Huom. Seuraavia aineita opetetaan samanaikaisesti eli näistä ainepareista voi valita vain toisen: fysiikka tai historia, psykologia tai kemia, biologia tai business management.

DP1 Oppiaineet ja arviointi

IB oppiaineet, sisällöt lyhyesti englanniksi

Linkki vie IBO:n viralliselle sivulle. Kohdasta DP subject briefs löytyvät IB-aineiden opetussuunnitelmat, arviointiperiaatteet sekä  TOK, CAS ja EE kuvaukset.

Koulussamme tarjottavat oppiaineet löytyvät IB-ohjelman perustiedot-sivulta.

 DP1- ja DP2-arviointi

 • IB-oppiaineet arvioidaan asteikolla 1 (hylätty) – 7 (erinomainen).
 • Näin ollen 6:sta oppiaineesta voi saada enintään 42 pistettä. TOK ja EE -suorituksista voi saada lisäksi enintään 3 bonuspistettä. Näin IB-diplomin maksimipisteet ovat 45.
 • Opiskelijat saavat arvosanat jokaisen opiskelujakson päätteeksi eli 5 kertaa vuodessa. DP1:llä on 5 HL-kurssia ja 3 SL-kurssia. DP2:lla on 4 HL-kurssia ja 3 SL-kurssia.
 • DP2:lla eli päättövuonna opiskelijoilla on kaksi harjoituskoeviikkoa (mock-kokeet), joissa  harjoitellaan loppukoetta ja sen ajankäyttöä.
 • Jos opiskelija on poissa mock-kokeista, hänen täytyy esittää lääkärintodistus tai huoltajan on selvitettävä poissaolo ryhmänohjaajalle ja IB-koordinaattorille. Muussa tapauksessa uusintakoetta ei järjestetä.
 • Jos opiskelija ei saa kaikkia kurssitöitä valmiiksi ajallaan, todistukseen merkitään T ( = täydennettävä suoritus) ja arvosanaa ei anneta ennen kuin tehtävät on tehty.
 • Opettajien ei tarvitse ottaa huomioon myöhässä jätettyjä töitä.
 • Arvosanoja ei pyöristetä ylöspäin (esim. 5,5 ei pyöristy ylöspäin arvosanaksi 6).

Yksilölliset tukitoimet IB-opintojen aikana

 • Jos opiskelija tarvitsee yksilöllisiä tukitoimia opintojensa aikana, hänen tulee olla yhteydessä erityisopettaja Jaana Hyväriseen, jaahyv@utu.fi.
 • Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä loppukokeissa, hänen tulee ottaa yhteyttä IB-koordinaattori Marianna Vanhataloon, marivan@utu.fi jo DP1-vuoden aikana.
 • Erityisjärjestelyt loppukokeissa edellyttävät, että tukitoimia on käytetty jo opintojen aikana.

CAS

Creativity, activity, service (CAS) is one of the three essential elements that every student must complete as part of the Diploma Programme. Studied throughout the Diploma Programme, CAS involves students in a range of activities alongside their academic studies.  CAS is not formally assessed. However, students reflect on their CAS experiences as part of the DP, and provide evidence of achieving the seven learning outcomes for CAS.

Creativity – arts, and other experiences that involve creative thinking.

Activity – physical exertion contributing to a healthy lifestyle, complementing academic work elsewhere in the DP.

Service – an unpaid and voluntary exchange that has a learning benefit for the student. The rights, dignity and autonomy of all those involved are respected.

Please read more: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/creativity-activity-and-service/

Here some examples:

Kalle´s CAS story: 

For my activity strand, my goal is to improve my balancing skills in skateboarding. It is an ongoing activity in which I regularly participate. I wanted to improve my balancing skills because it is one of my weaknesses in skateboarding. In order to achieve my goal, I need to push myself out of my comfort zone and practice intensely to learn more balancing tricks. Often, it is a strenuous process as I try a trick for hours at a time. Usually, I do not learn anything in a single session, but over time my body and board land in the right places and I learn a new trick. As this happens, I reflect on what my body is doing and figure out the techniques required for the trick. This is my favourite part of the learning process as I get a eureka moment. 

The photo above shows me performing a skateboarding trick called “kickflip to regular manual”. This was a significant moment in developing my balancing skills because it was my first flip trick to a balancing position. 

IMG_2879

*Kalle DP1 student

 

Jenny´s CAS story

CAS-project is something you need to do within the CAS program. It is a longer project that must last for over a month and be done in collaboration with others. My friend and I decided to join an organization in Varissuo, Turku, called Together association. Through that association we got to take part in a project called Green Work Hubs. It is an international project that lasts nine months. We had a training course in Krannenburg, Germany, in January and met people from abroad that we will be working in collaboration with. The aim of the project is to bring awareness on climate change and encourage people to take actions for it. Now for the nine months we’re making an E-magazine and keeping that up while doing local activities. It is a very interesting and fun project that me and my friend are both interested in. CAS does not have to be something you force yourself to do. Seek out for opportunities and you might find yourself collaborating with loads of people from different countries.

* Jenny DP1 student

DP2 Päättökokeet ja tutkinnon suorittaminen

Yllä olevasta linkistä pääset katsomaan IB-kokeiden aikatauluja. Yleensä yhden aineen kokeet on jaettu kahdelle päivälle. Joskus samalle päivälle sattuu kahden eri aineen kokeita.

IB Diplomin saamisen ehdot

 • kaikki 6 oppiainetta pitää suorittaa päättökokeessa hyväksytysti
 • Loppukokeet ovat toukokuussa. Marraskuussa voi suorittaa rajoitetusti joitain aineita.
 • diplomin minimipistemäärä on 24 kuudessa aineessa
 • Kolmen HL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 12 (jos on neljä HL -ainetta, kolmen parhaan  arvosanan yhteispistemäärän on oltava vähintään 12)
 • Kolmen SL -aineen arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 9 (jos on kaksi SL -ainetta, arvosanojen yhteispistemäärän on oltava vähintään 5)
 • diplomissa voi olla enintään kaksi arvosanaa 2 (SL tai HL)
 • diplomissa voi olla enintään kolme arvosanaa 3 tai alle (SL tai HL)
 • diplomissa ei voi olla arvosanaa 1
 • TOK ja EE pitää olla hyväksytysti suoritettu (vähintään arvosanalla D)
 • CAS pitää olla hyväksytysti suoritettu
 • kaikki IA-työt pitää olla tehtyinä, ne tehdään kotona tai koulussa, niiden osuus päättöarvosanasta on 25 – 50 %.
 • Yhdenkin yllämainitun ehdon täyttymättä jättäminen johtaa hylkäämiseen ja opiskelija ei saa diplomia

Opettajat

IB-lukion opettajat

Eeva SaraSEEFinnish A
Eroma MariMERPhysical education
Haavisto EevastiinaEHAMathematics
Hall StevenSHAEconomics
Hiilovaara-Teijo MerviMHTBiology
Hyvärinen JaanaJHYSpecial education
Karhu PäiviPKAMathematics
Kujanpää EnniENKSpanish B
Laukkanen HerkkoHLAChemistry, Physics
Lehtilä HannaHLEVisual art
Lindgren RiciRLIPhysics, Theory of Knowledge
Lintunen PiaPLIFrench B, Business management
Mäkinen SusannaSMÄMusic
Nera SusannaSNEFinnish B
Nieminen JoonasJNIFinnish B, Academic thinking skills
Osmo AnneAOSSwedish
Raevuori JohannaJRAPsychology
Raiko LindaLRASwedish A
Rajala RiittaRRAPhysics
Salonen EliseESAEnglish B, Psychology, Business management
Salminen JennaJSALEnglish B, Theory of knowledge
Sarimo JannikaJSAEnglish A
Sellman KlausKSEPhysical education
Sundgren LottaLSUGuidance and counselling
Taatila IlonaGerman B
Tringham MaariaMTRBiology
Tähtinen HannaHTÄFinnish B
Waltari-Grundström AnuAWAHistory, Social studies, CAS coordinator, Deputy head of school
Vanhatalo MariannaMVAChemistry, DP coordinator
Vartiainen KatrinaKVAPrincipal
Viiniemi MinnaMVISocial Studies
Vänttinen JuhaJVÄHistory

Oppikirjat ja -materiaalit

Oppikirjat ja -materiaalit tilataan koulun kautta.

Opiskelun tuki ja ohjaus

Opiskeluhuolto

Avainhenkilöt

Lukion rehtori  Katrina Vartiainen0400 831009
Lukion vararehtori Anu Waltari-Grundström050 3513135
Kanslia, toimistosihteeri Jaana Pirkkalainen050 3297783
Opinto-ohjaaja Jukka Valtanen

Opinto-ohjaaja Lotta Sundgren

050 5660932

050 359 6682

Opinto-ohjaaja Sini Ilvonen050 5023341
IB-koordinaattori Marianna Vanhatalo040 5773395
Koulukuraattori Milja Nieminen040 1217139
Opintopsykologi Liisa Ritakallio044 7109627
Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Seppälä050 4711252
Erityisopettaja Jaana Hyvärinen050 5327080
Terveydenhoitaja Vilma Alcenius040 1498500

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaaja

Lukion opinto-ohjaajina toimivat Sini Ilvonen, Jukka Valtanen ja Lotta Sundgren, joiden työhuoneet ovat 3. kerroksessa. Opinto-ohjaajien sähköpostiosoitteet ovat: sini.ilvonen@utu.fi, jukka.valtanen@utu.fi ja uhsund@utu.fi.

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tavoitteena on oppilaiden erilaisten koulunkäyntiongelmien selvittely. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, oppilashuollon muun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa koulukuraattori myös ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Oppilaat ja huoltajat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa henkilökohtaisistakin asioistaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– opiskeluun liittyvät ongelmatilanteet (esimerkiksi poissaolot, opiskelumotivaation puute ja keskittymisvaikeudet)
– haasteet sosiaalisissa suhteissa (esimerkiksi ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa)
– kiusaamistilanteiden selvittely
– tunne-elämään liittyvät asiat
– elämänhallintaan liittyvät asiat
– opintoetuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Opintopsykologi

Opintopsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin liittyvissä kysymyksissä. Opintopsykologina toimii Liisa Ritakallio, puh. 044 7109627, liisa.ritakallio@varha.fi.

Opintopsykologin tehtävät:

 • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
 • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • oppilaiden ohjaus ja neuvonta
 • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
 • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Koulun psykiatrinen sairaanhoitaja

Koulun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden mielenterveyteen liittyvien, kuten ahdistuneisuuden, masentuneisuuden tai muiden mielialaoireiden hoitaminen tukikäyntien avulla. Käynnit ovat luottamuksellisia. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii yhteistyössä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa.

Vastaanotoille pääsee terveydenhoitajan kautta, joten huolen noustessa yhteydenotto (voi olla oppilaan oma tai huoltajan) ensin terveydenhoitajaan.

Erityisopettaja

Erityisopettaja on opiskelijan tuki oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa silloin kun opiskelijan opiskelukyky on akuutisti, tilapäisesti tai pitkittyneesti heikentynyt esim. fyysisen tai psyykkisen sairauden tai erityisen vaikean elämäntilanteen  vuoksi. Tai kun lukio-opintojen  vaatimien opiskelutaitojen, vastuullisuuden, ajanhallinnan, toiminnanohjauksen tai motivaation kehittyminen vaatii erityistä tukea.

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto 

Terveydenhoitaja Vilma Alcenius  (puh. 040 149 8500)

Terveydenhoitajan huone sijaitsee 1. krs. A-aulan lähellä

 • klo 8–9 vastaanottto ilman ajanvarausta
 • klo 9–  vastaanotto ajanvarauksella

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa aikuistumista ja elämänhallintaa
 • tunnistaa erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin
 • seurata ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta terveydellisiä oloja

Lukiolaisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuoltoa Normaalikoulussa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He ohjaavat tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteiseen terveystarkastukseen kutsutaan lukion II vuosikurssin opiskelijat tai tarvittaessa aikaisemmin.

Terveystarkastuksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin.

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Kutsuntaikäisille asevelvollisille tehdään 2.asteen lääkärintarkastuksen yhteydessä myös kutsuntoja edeltävä tarkastus.

Uuden opiskelijan olisi tärkeää ilmoittaa opiskelun alussa mahdollisesta perussairaudestaan tai muusta opiskeluun vaikuttavasta oireesta terveydenhoitajalle ja tarvittaessa ryhmänohjaajalle sekä aineopettajalle.

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta p.02-313800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulutapaturman hoito on oppilaille maksutonta. Lisätietoa koulutapaturmien hoitokäytännöstä wilmassa.

Hammashuolto

Hammashuolto toteutuu opiskelijan oman postipiirin mukaisessa hammashoitolassa, minne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Turun keskushammashoitola p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

Lukuvuoden aikataulut

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT 2024-2025

Syyslukukausi: to 8.8. – pe 20.12.2024

 • Syysloma: ma 14.10. –  su 20.10.2024 (vko 42)
 • Itsenäisyyspäivä: pe 6.12.2024
 • Joululoma: la 21.12.2024 – ma 6.1.2025

Kevätlukukausi: ti 7.1. – la 31.5.2025

 • Talviloma: ma 17.2. –  su 23.2.2025 (vko 8)

Jaksot

 1. jakso 8.8.2024 – 1.10.2024
 2. jakso 2.10.2024 – 28.11.2024
 3. jakso 29.11.2024 – 5.2.2025
 4. jakso 6.2.2025 –  3.4.2025
 5. jakso 4.4.2025 – 31.5.2025

IB-abit lopettavat koulun maalis-huhtikuun vaihteessa

Arviointijaksot (pre-DP)

1. arviointijakso 24.9.2024 – 1.10.2024
2. arviointijakso 21.11.2024 – 28.11.2024
3. arviointijakso 29.1.2025 – 5.2.2025
4. arviointijakso 27.3.2025 – 3.4.2025
5. arviointijakso 21.5.2025 – 28.5.2025

Uusintakuulustelut (pre-DP)

 1. ti 29.10.2024 klo 16 – 19
 2. ti 14.1.2025 klo 16 – 19
 3. ti 4.3.2025 klo 16-19
 4. ti 6.5.2025 klo 16 – 19
 5. ke 11.6.2025 klo 9 – 12, tämä kesäkuun uusintakuulustelu on vain pre-DP-vuoden opiskelijoille (ja tuleville abiturienteille)

Huoltajien illat

Ajat ilmoitetaan myöhemmin

Muuta

 • Penkkarit pe 7.2.2025
 • Vanhojen päivä to 13.2.2025

Päivittäinen työaika

1. oppitunti  08.30-09.45
2. oppitunti  10.00-11.15
3. oppitunti  11.30-12.45
4. oppitunti  13.15-14.30
5. oppitunti  14.45-16.00

KIERTOTUNTIKAAVIO

kloMATIKETOPE
18.30-18756
210.00-34521
311.30-22345
413.15-66134
514.45-7878

Huoltajille

Hyvä Norssin IB-lukiolaisen huoltaja,

lukio arvostaa hyvää yhteistyötä huoltajien kanssa. Voit aina olla yhteydessä nuoresi ryhmänohjaajaan, jos sinulla on jotain kysyttävää opiskeluun liittyen tai huoli nuoresi opintojen edistymisestä. Esimerkiksi Wilman kautta tavoitat ryhmänohjaajan, aineenopettajan ja muut koulun toimijat helposti.

Opintojen maksuttomuus

Kaikki oppimateriaalit ovat maksuttomia. Koulun kannettavasta tietokoneesta täytyy pitää hyvää huolta. Opiskelijalla tulee olla sellainen koululaukku, että kannettava tietokone ei kastu sateessa.

Opiskelijalla on mahdollisuus lainata prevuoden aikana digimateriaalin tilalle painettu kirja koulun kirjastosta. Kirja palautetaan jakson päätteeksi kirjastoon siistinä ja ehjänä. Vahingoittunut kirja pitää korvata.

IB -loppututkinto on maksuton kuuden aineen kohdalla. Jos opiskelija kirjoittaa seitsemän ainetta, maksaa hän sen itse. Samoin, jos opiskelija suorittaa myös kansallisen yo-tutkinnon, maksaa hän sen itse. Mikäli opiskelija sairastuu kesken ylioppilaskirjoitusten eikä hän voi osallistua yo-kokeeseen, pitää koululle toimittaa lääkärintodistus.

Lukio voi tarjota valinnaisia opintojaksoja, joista aiheutuu opiskelijalle kustannuksia. Tällainen on esim. preDP-vuoden mahdollinen ulkomaan matka.

Abien abipäivän penkkariajot opiskelijat kustantavat itse ja samoin muut penkkareihin mahdollisesti liittyvät retket ja matkat.

Koulun ulkopuolelle tehtävät valinnaiset matkat (esim. Studia-messut Helsingissä) tai teatterimatkat eivät kuulu maksuttomuuden piiriin.

Poissaolot

Ala-ikäisen lukiolaisen poissaolot selvittää aina huoltaja Wilman kautta. Poissaolot vaikuttavat arviointiin, joten poissaolon syy on myös selvitettävä. Jos tiedossa on pidempiaikainen poissaolo esimerkiksi sairauden hoidon takia, kannattaa olla ajoissa yhteydessä ryhmänohjaajaan.

Täysi-ikäisen opiskelijan poissaolot selvittää huoltaja tai terveysviranomainen.

Poissaolo muu kuin sairauden takia

Ryhmänohjaajalta pyydetään ajoissa lupa poissaoloon esim. nuoren kilpailumatkan tai perheen lomamatkan takia. Ryhmänohjaaja voi myöntää poissaolon 1-3 päiväksi. Pidempiin poissaoloihin pyydetään lupa rehtorilta.

Pidempien poissaolojen aikana huoltajan on huolehdittava siitä, että nuoren lukio-opinnot edistyvät. Opiskelijan tulee olla ajoissa yhteydessä jokaiseen jakson opettajaan ja pyytää Wilman lomakkeella (osittain itsenäinen suoritus) tiedot siitä, mitä hänen tulee tehdä opintojensa eteen poissaolon aikana. Kannattaa muistaa, että koulun kannettavaa ei saa viedä mukana ulkomaan matkoille.

Wilma

Pääasiallinen viestintäkanava koulun ja huoltajien välillä on Wilma. Täysi-ikäinen lukiolainen saa päättää, säilyvätkö huoltajan Wilma-tunnukset.

 

Huoltajien vastuut ja velvollisuudet uudessa oppivelvollisuuslaissa

Syksystä 2021 voimaan astuneen uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen tutkinnon. Laki velvoittaa sekä koulutuksenjärjestäjiä että  nuorten huoltajia huolehtimaan oppivelvollisten opiskelijoiden opintojen edistymistä. Oppivelvollisuus päättyy vasta, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai suorittaa sitä ennen toisen asteen tutkinnon.

Huoltajan vastuu nuoren opiskelijan oppivelvollisuuden täyttymisestä on suuri. Oppivelvollisuutensa laiminlyövä nuori opiskelija ei saa rangaistusta, mutta huoltaja voidaan tuomita jopa sakkorangaistukseen, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, laiminlyö velvollisuutensa huolehtia nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta (OVL 22 §). Laki velvoittaa, että oppivelvollisen nuoren opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollinen opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). 

Opetuksen järjestäjän velvollisuus on  

 • seurata opiskelijan opintojen edistymistä  
 • ilmoittaa välittömästi huoltajille, jos opiskelija ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.  
 • seurata mahdollisten tukitoimien riittävyyttä 
 • ohjata opiskelija hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut). 

Opintojen keskeyttäminen ei jatkossa ole enää mahdollista kuin harvoissa, oppivelvollisuuslakiin kirjatuissa poikkeustilanteissa. Opintojen keskeyttämisestä sovitaan ajoissa rehtorin kanssa.

IB alumneille

Tämä sivu päivittyy myöhemmin.

Lukion opiskelijakunta

Lukion opiskelijakunnan hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan, ja siinä on edustus jokaisesta ryhmästä, myös IB-lukion ryhmistä.

Turun normaalikoulun opiskelijakunnan hallitus vastaa tapahtumien järjestämisestä, koulun opiskelijoiden äänen kuuluvuudesta, hyvästä yhteishengestä ja yhteistyöstä koulumme tuutoreiden kanssa. Opiskelijakunnan hallitus toimii koulun eri tahojen kanssa kuten opettajien, rehtorien, koulun terveyshuollon, keittiön ja siivoojien kanssa. Hallitus kokoontuu yhdessä kokouksiin kuukausittain ja tarvittaessa myös useammin.

Opiskelijakunnan hallitus on mm. järjestänyt jo perinteeksi muodostuneen kulttuuripäivän, erilaisia teemapäiviä sekä hyvinvointipäivän yhdessä opettajien kanssa.

Lukion opiskelijakunnan sivut: https://tnk-stuco.netlify.app/