Lukio, kansallinen

 

Lukion tapahtumia

Lukuvuoden 2020-2021 tapahtumat Turun normaalikoulun lukiossa 

KEVÄTLUKUKAUSI 2021

27.4. lukion uudet tuutorit olivat koulutuksessa yhdessä muiden Turun lukion tuutoreiden kanssa.

26.4. 1AB osallistui Hyvinvointi hackathoniin,  joka tehtiin yhteistyössä Arkean, Heltti Oy:n ja Educraftorin kanssa.

Huhtikuussa 1c osallistui Utopiaa -työpajoihin

23.3.2021 Pre-DP  Integrated Science -kurssi
Antti Ellonen
Lääketieteen lisensiaatti, syöpätautien erikoislääkäri
Biokemian maisteri
Esityksen aihe: Urapolku Norssin IB-ylioppilaasta Oxfordin yliopiston kautta syöpälääkäriksi Turkuun.

Maaliskuussa 1c ja Yh3 ryhmissä etävierailu MEP Ville Niinistö.

Maaliskuussa 1c SOC tunneilla Tutkija tavattavissa -sivujen kautta Maanpuolustuskorkeakoulusta tutkija Heljä Ossa luennoi EU:sta

16.2.2021 Pre-DP  Integrated science -kurssi
Mika Lastusaari
Epäorgaanisen materiaalikemian yliopistonlehtori ja epäorgaanisen kiinteän olomuodon kemian dosentti
Esityksen aihe: Materiaalikemian tutkimus. Mukana lisäksi yliopisto-opiskelijoita, jotka kertoivat omasta urapolustaan, joka johti materiaalikemian tutkimusryhmään.

11.2. Abien aamukahvi ruokalassa.

15.1. ja 22.1. Lukion opiskeluhuolto tarjosi kontaktiopetuksessa oleville mehua ja pullaa koululounaan jälkiruuaksi.

Tammikuussa 1IB  etävieraili AboaVetus -museossa

 

SYYSLUKUKAUSI 2020

 Elokuu 2020 

18.8. Kaikki ykköset Rymättylän Kunstenniemessä ryhmänohjaajien, opiskeluhuollon ja tuutoreiden kanssa. 

29.8. Lakkiaiset 

 Lokakuu 2020 

1.-2.10. Sustainability is me –workshop, yhteistyö Turun yliopiston kanssa kestävän kehityksen seminaarissa. IB-lukiolaiset osallistuivat. 

 Group 1.(FIN)  Rouhinen Sauli, PhD.
 Topic: ”Governance of the environmental crisis.  Luontosuhdekriisin hallinta 

Group 2. (FIN) Ambassador Mikko Pyhälä
Topic: ”Global dangers of the Amazon rainforest fires” 

Group 3. (ENG) Ambassador Mikko Pyhälä
Topic: ”Global dangers of the Amazon rainforest fires” 

29.10. Turun nuorisovaltuuston hankerahaa saanut Kestävä talous –luento. Luennoitsijana Ville Lähde Bios-tutkimuskeskuksesta. Etäluentoa seurasivat lukion kakkoset. 

29.-30.10. Historian ja ruotsin yhteinen matkakurssi Ahvenanmaalle. Matkan tavoitteena tutustua ruotsin kieleen autenttisessa ympäristössä ja syventyä Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan. Matkan aikana vierailimme Kastelholman linnassa ja Kulttuurihistoriallisessa museossa, ihailimme Pommernia sekä tutustuimme Maarianhaminaan ja harjoittelimme ruotsia, jopa paikallisten kanssa. Mukana lukion abeja. Matkan kustannuksiin osallistui Svenska Kulturfonden. 

Seuraava matka suunnitteilla keväälle, lukion kakkosille. 

 Joulukuu 2020

3.12. Wellbeing Hackathon preIB:läisille. Tehtävän antoi Mehiläinen Oy. Haasteena: Lukiolaisen elämänhallinta & jaksaminen – liikunnan, levon ja ravinnon tasapainottaminen: miten lukiolainen itse voi pyrkiä kohti tätä ja miten koulu voi tukea lukiolaista tässä? Aikataulu klo 10–16. Kick-off auditoriossa, sen jälkeen intensiivistä tiimityötä 3. kerroksen C-siiven luokissa. Osallistujia oli 8 tiimiä, joista jokaisessa oli 4–6 lukiolaista. Tiimejä tuettiin keskivaiheen työpajoissa (5 kpl) eri aiheista: itse haaste (3 työpajaa), markkinointi ja pitchaaminen. Hackathonissa oli kaksi vaihetta: 2x semifinaali ja finaali, johon selviytyi tuomariston valitsemat 4 parasta tiimiä. Finaalin tuomaristossa oli yksi Mehiläisen edustaja, yksi Norssin IB-lukiolainen sekä yksi Norssin opetusharjoittelija. Voittajaksi valittiin ratkaisu nimeltään “StresLes”. Lisätietoja tapahtumasta: Anu Waltari-Grundström, Eevastiina Haavisto ja Juhani Koivuviita.  

Seuraava hackathon on suunniteltu pidettäväksi 12.3.2021. 

4.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja syksyn lakkiaiset 

4.12 Nuori sotilas -näytelmä pienelle ryhmälle äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoita. 

10.12. Nuorten tiedeakatemian Tutkija tavattavissa – tunti lukion ykkösten ranskan ja saksan opiskelijoille. Väitöskirjatutkija Veijo Vaakanainen Turun yliopistosta (Pohjoismaiset kielet) kertoi väitöskirjatutkimuksestaan. Saksan ja ranskan oppilaat tutustuivat edellisillä tunneillä Veijon tutkijaprofiiliin ja tekivät sen perusteella Veijolle kysymyksiä, jotka jaettiin hänelle pari päivää ennen tapaamista. Kysymysten  perusteella Veijo teki kattavan esityksen itsestään, tutkimuksestaan ja kielien oppimisesta ylipäänsä. Hänen esityksensä aikana ja jälkeen oppilaat lähettivät lisää heränneitä kysymyksiä chatillä. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka eri taitotasoilla olevat oppijat ilmaisevat tekstin eri osien välisiä merkitys- ja riippuvuussuhteita heidän teksteissään sekä kuinka oppijat käyttävät eri kielellisiä resursseja heidän taustakielistään (L1, L2). Hän tutkii myös näppäilyntallennuksen avulla, kuinka oppijat käyttävät konnektoreja kirjoitusprosessin aikana. 

 14.12. Lucia esiintyi etänä. Koulun Lucia oli Perwin Muhammed. Kulkue ja kuoro koostui lukiomme opiskelijoista. 

18.12. Lukion joulujuhla Zoomissa.

 

Uusi opetussuunnitelma syksystä 2021 alkaen

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syyslukukauden 2021 alussa. Uuden OPS:n myötä lukion kurssit muuttuvat moduuleiksi ja opintojaksoiksi. Opintojen laajuutta kuvataan opintopisteillä (op). Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä (ennen 75 kurssia).

Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden luoda  oppiaineiden yhteisiä opintojaksoja. Suunnittelemme esimerkiksi opintojaksoa Seilin saaren  historiallisessa ympäristössä ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn sekä opiskelijan hyvinvointiin keskittyviä opintojaksoja.

Uutena opintokokonaisuutena aloitamme Yrittäjyys-Norssi -painotuksen, joka voi koostua mm. yrittäjyysopinnoista, yhteiskuntaopin, kielten sekä IB-lukion Business management ja Economics-oppiaineiden opinnoista.

 

Hae opiskelijaksi

Lisätietoja saat opinto-ohjaaja Jukka Valtaselta ja rehtori Katrina Vartiaiselta; sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi. Varaa opinto-ohjaajalta myös aika etukäteen tutustumiseen.

 

Lukion toiminta pohjautuu laajaan ja monipuoliseen yleissivistykseen ja opiskelu antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin.

Lukio haastaa opiskelijansa omasta elämästään vastuullisiksi ja rakentavalla tavalla kriittiseen ajatteluun kykeneviksi nuoriksi. Lukion toiminta rakentuu keskinäiselle kunnioitukselle korostaen viestintä- ja yhteistyötaitoja erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijana Norssissa

REHTORIN TERVEHDYS

Hyvä lukiolainen,

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2020-2021 Turun normaalikoulun lukiossa!

Tämä lukuvuosi alkaa ehkä hieman epävarmoissa tunnelmissa, kun COVID19-pandemia ei ole vielä ohi. Aloitamme kuitenkin lähiopetuksessa ja siirtymisestä etäopetukseen päätämme viranomaisten suositusten tai päätösten pohjalta. Viime kevään etäopetusjakso sujui hyvin ja opimme paljon etäopetuksen pedagogiikasta, joten myös etäopetuksessa sinulla on kaikki mahdollisuudet oppia uutta ja edetä opinnoissasi.

Turun normaalikoulu on yli 1000 oppilaan, opiskelijan, opettajan ja opettajaksi opiskelevan sekä muun henkilöstön yhteisö. Jotta jokaisen työpäivä sujuu turvallisesti, on kaikilla velvollisuus noudattaa annettuja turvallisuusohjeita:

 • ei tulla kipeänä kouluun
 • pidetään turvavälit
 • kuljetaan vain niitä reittejä, joihin on lupa
 • pestään käsiä ja käytetään käsidesiä kun tullaan luokkaan, lähdetään sieltä, on käyty WC:ssä, mennään syömään ja lähdetään ruokalasta…
 • jos yskittää, yskitään nenäliinaan tai kainaloon.

Pandemian takia joudumme tinkimään muutamista opiskelijoiden oikeuksista, ja esimerkiksi kuntosali ei ole toistaiseksi opiskelijoiden itsenäisessä käytössä.

Lukio-opiskelun aikana opit suunnittelemaan ajankäyttöäsi, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä sekä toimimaan yhdessä muiden kanssa. Lukuvuoden juhlat tuovat vaihtelua arkeen ja luovat yhteisöllisyyttä. Jokaisella on mahdollisuus osallistua ja olla aktiivisesti mukana lukion toiminnassa niin halutessaan. Norssissa vallitsee positiivinen ilmapiiri, jossa jokainen saa olla juuri sellainen kuin on.

Näiltä lukion sivuilta löydät sinulle tärkeät tiedot esimerkiksi loma-ajoista ja koeviikoista sekä muista opiskeluun liittyvistä asioista. Ryhmänohjaajasi, opiskelijahuolto, opinto-ohjaaja ja rehtori ovat aina apunasi ja tukenasi epäselvissä tai hankalissa tilanteissa.

Pandemiasta huolimatta toivon, että jokaisella lukiolaisella on edessään iloinen ja työntäytteinen kouluvuosi.

Katrina Vartiainen
Lukion rehtori

OPPIMISEN AVAINASIAT

halu oppia

yhteistyötaidot

omat tavoitteet

oman työskentelyn suunnittelu

vastuunottaminen

aktiivinen osallistuminen

oppimisen ilo ja motivaatio

luottamus omiin taitoihin ja sinnikkyys

ystävät, vapaa-aika ja lepo

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta
 • Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään oman lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös opintojen hyväksilukemisesta tulee tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista.
 • Opiskelijalla on oikeus osallistua koulutuksen kehittämiseen
 • Opiskelijoita on kuultava ennen opiskelijoiden asemaan ja opintoihin olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä
 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Kun tuntuu vaikealta

Jos sinulla on vaikeuksia opiskelussa tai elämässäsi yleensä tai suunnittelet opintojesi keskeyttämistä, käänny opinto-ohjaajan tai muiden oppilashuoltoon kuuluvien henkilöiden puoleen. Opinto-ohjaajan kanssa voit tehdä jatkosuunnitelmia ja ennen kaikkea etsiä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia opintojen jatkamiseksi. Jos opiskelija eroaa koulusta, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus lukion rehtorille. Alaikäisen puolesta sen tekee huoltaja.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän on pätevää syytä ilmoittamatta poissa koulusta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa koulunkäyntiä.

Järjestyksenpitotoimet

Opiskelijaa, joka ei noudata lukion järjestysääntöjä, häiritsee opetusta tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa.

 • Opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustilasta tai koulun yhteisistä tilaisuuksista.
 • Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus.
 • Opiskelija voidaan erottaa lukiosta määräajaksi

Ennen kirjallista varoitusta ja erottamista opiskelijaa on kuultava ja yksilöitävä rangaistuksen aiheuttava teko tai laiminlyönti sekä hankittava tarpeellinen selvitys.

Huom! Tupakkalain mukaan tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulurakennuksessa, koulualueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. On myös itsestään selvää, että päihteiden käyttö on kielletty koulussa.

TILAT JA VARUSTEET

Lukion tilat

 1. kerroksen luokat, tenttihuoneet, ja aulat sekä liikuntatilat ja kuntosali ovat opiskelijoiden käytössä koulupäivinä klo 20.00 saakka. Liikuntatilojen ja kuntosalin kohdalla lukiolaiset tarkistavat, ettei tiloja ole varattu opetuskäyttöön.

Tenttihuoneet

 1. kerroksen A-siivessä on kolme pientä tenttihuonetta. Tavoitteena on, että opiskelija ilmoittautuu sähköiseen tenttiin tai kokeeseen itselleen sopivana ajankohtana ja tenttihuoneiden mikrofoni ja kamera hoitavat valvonnan. Järjestelmä odottaa yliopiston valmiutta saada ohjelma toimimaan lukiolaisten kanssa.

Kouluruokala

Lukiolaisten lounasaika on klo 12.45 – 13.15. Jos noudatat jotain tiettyä erikoisruokavaliota, ota yhteys terveydenhoitaja Vilma Alceniukseen, joka välittää tiedot eteenpäin.

TIEDOTUS JA VERKKOPALVELUT

Lukion opiskelijat saavat yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka avulla he pääsevät kirjautumaan Normaalikoulun tietoverkkoon, Wilmaan ja verkko-oppimisympäristöihin.

Lukiolaiset voivat tarvittaessa vuokrata koulusta henkilökohtaiset läppärit, jotka ovat osa jokapäiväistä opiskelua lukiossa. Myös omaa läppäriä voi käyttää.

Wilma

Wilmalla opiskelijat tekevät ainevalintansa ja siten oman lukujärjestyksensä. Opiskelijat seuraavat opiskeluaan, kurssiarvosanojaan, poissaolojaan ja tiedotteita Wilmassa. Opiskelijat näkevät Wilmassa myös koeviikon kokeensa. Wilma mahdollistaa myös nopean viestinnän opiskelijoiden ja opettajien välillä. Wilman kautta ilmoittaudutaan uusintakokeisiin ja ylioppilaskokeisiin. Huoltajat saavat omat Wilma-tunnuksensa, joilla he voivat seurata nuoren opiskelua, viestiä opettajien kanssa ja selvittää myös poissaoloja.

www.tnk.utu.fi

Otsikko on koulun www-sivujen osoite. Sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa koulun toiminnasta ja lukiovuoden tapahtumista. Etusivulta pääset lukion sivuille kohdasta Lukio/IB-school. Etusivulta pääset myös  Wilmaan ja Moodle-oppimisympäristöön sekä koulun Facebook-sivulle.

Facebook

Facebook-sivu on tarkoitettu kaikille norssilaisille: opiskelijoille, huoltajille, opettajille, harjoittelijoille tai muuten Norssista kiinnostuneille. Sivuilla voit kirjoittaa ja lukea uutisia tai aloittaa ja osallistua keskusteluihin.

Autokoulu Norssissa

Norssin lukion opiskelijat voivat suorittaa henkilöauton kuljettajatutkinnon omassa koulussaan. Opetuksen järjestää yhteistyösopimuksella CAP-Autokoulu.

Lisätietoja autokoulukurssin kustannuksista ja muista asioista antaa tarvittaessa Elina Noponen, puh. +358 44 7431382, elina.noponen@cap.fi.

Jaksot, lomat ja koeviikot

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT

Syyslukukausi: ke 12.8. – la 19.12.2020

 • Syysloma: ma 12.10. –  su 18.10.2020
 • Joululoma: su 20.12.2020 – ke 6.1.2021

Kevätlukukausi: to 7.1. – la 5.6.2021

 • Talviloma: ma 22.2. –  su 28.2.2021

Jaksot ja koeviikot

 1. jakso 12.8.2020 – 5.10.2020, koeviikko 28.9.2020 – 5.10.2020
 2. jakso 6.10.2020 – 2.12.2020, koeviikko 25.11.2020 – 2.12.2020
 3. jakso 3.122020. – 9.2.2021, koeviikko 2.2.2021 – 9.2.2021
 4. jakso 10.2.2021 – 12.4.2021, koeviikko 1.4.2021 – 12.4.2021
 5. jakso 13.4.2021 – 5.6.2021, koeviikosta ei ole vielä sovittu

Uusintakuulustelut

 1. to 5.11.2020 klo 16 – 19
 2. to 14.1.2021 klo 16 – 19
 3. to 11.3.2021 klo 16 – 19
 4. to 10.6.2021 klo 9 – 12, tämä kesäkuun uusintakuulustelu on vain pre-DP-vuoden opiskelijoille (ja abiturienteille)

Huoltajien illat, kaikki Zoomissa

 • Abien huoltajien ilta ti 8.9.2020 klo 18.00
 • Ykkösten huoltajien ilta to 10.9.2020 klo 18.00
 • Kakkosten huoltajien ilta 27.10.2021 klo 18.00

Muuta

 • Penkkarit to 11.2.2021
 • Vanhojen päivä pe 12.2.2021

Päivittäinen työaika

1. oppitunti  08.30-09.45
2. oppitunti  10.00-11.15
3. oppitunti  11.30-12.45
4. oppitunti  13.15-14.30
5. oppitunti  14.45-16.00

KIERTOTUNTIKAAVIO

klo MA TI KE TO PE
1 8.30- 1 6 7 1 6
2 10.00- 3 4 5 2 3
3 11.30- 2 2 3 4 5
4 13.15- 6 8 4 5 8
5 14.45- 7 1 7 8

 

Opettajat ja ryhmänohjaajat

Lukion opettajat

Eeva Sara SEE äidinkieli ja kirjallisuus
Eroma Mari MER liikunta
Haavisto Eevastiina EHA matematiikka
Hall Steven SHA economics
Hiilovaara-Teijo Mervi MHT biologia, terveystieto
Himberg-Rintanen Viveca VHI maantiede
Hyvärinen Jaana JHY psykologia, uskonto, erityisopetus
Järvinen Aki AJÄ matematiikka
Järvinen Markus MJÄ historia, yhteiskuntaoppi
Kamila Ulla UKA ruotsi
Karhu Päivi PKA matematiikka
Kaskenviita Rauni RKA äidinkieli ja kirjallisuus
Kaustio Irmeli IKA englanti
Koivuviita Juhani JMKO business management
Laine Reima RLA kemia
Lehtilä Hanna HLE kuvataide
Lintunen Pia PLI ranska
Nera Susanna SNE äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Nieminen Joonas JNI filosofia
Osmo Anne AOS ruotsi
Peltonen Mikko MPE matematiikka, fysiikka
Raevuori Johanna JRA psykologia, uskonto, tiedonteoria
Raiko Linda LRA ruotsi
Salokangas Kirsi KSA äidinkieli ja kirjallisuus
Salminen Jenna JSAL englanti
Sarimo Jannika JSA englanti
Sarlund Katri KSR biologia
Sellman Klaus KSE liikunta
Teirola Riikka RTE matematiikka
Tähtinen Hanna HTÄ äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Valtanen Jukka JVL opinto-ohjaus
Waltari-Grundström Anu AWA historia, yhteiskuntaoppi, tiedonteoria, CAS- koordinaattori, lukion vararehtori
Vanhatalo Marianna MVA kemia, fysiikka, IB-koordinaattori
Vartiainen Katrina KVA lukion rehtori, saksa
Vaurula Nina NVA englanti
Åhlman Hilkka HÅL biologia, terveystieto

Opettajiin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla tai Wilman kautta.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@utu.fi

RYHMÄNOHJAAJAT  JA KOTILUOKAT

1AB1 Hilkka Åhlman C3206
1AB2 Riikka Teirola B3112
1AB3 Juha Vänttinen B3105
1IB Rici Lindgren B3108
1IBkv Pia Lintunen C3208
2AB1 Markus Järvinen C3203
2AB2 Linda Raiko C3207
2AB3 Reima Laine C2208
2IB Jenna Salminen A3011
2IBkv Anu Waltari-Grundström C3204
3AB1 Hanna Lehtilä C1252
3AB2 Aki Järvinen A3oo9
3AB3 Sara Eeva C3205
3IB Johanna Raevuori A3010
3IBkv Eevastiina Haavisto B3107

Ryhmänohjaus

Lukiolaiset on jaettu vuositasolla viiteen ohjausryhmään. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja. Ryhmäohjaaja (RO) on lukiolaisen lähiohjaaja koko lukion ajan. RO seuraa ryhmänsä opintojen edistymistä ja auttaa opiskelijoita lukion käytänteissä. Hän pitää opiskelijoidensa kanssa kehityskeskustelut lukuvuosittain ja seuraa poissaoloja sekä niiden syitä. RO pitää RO-tuokiot ja osallistuu ryhmänsä kanssa koulun yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin. RO pitää yhteyttä koteihin lukiolaisen asioissa. Ryhmänohjaaja on jokaista lukiolaista varten. Hänen puoleensa kannattaa kääntyä aina, kun jokin asia askarruttaa. Lukiolainen on myös velvollinen osallistumaan RO-tuokioihin, joista tiedotetaan syksyn alussa.

Opiskelun tuki ja terveydenhuolto

Opiskeluhuolto

Avainhenkilöt

Lukion rehtori        Katrina Vartiainen           0400 831009
Kanslia                     Anna Elenius                     050 3297783
Opinto-ohjaaja       Jukka Valtanen                  050 5660932
IB-koordinaattori  Marianna Vanhatalo         040 5773395
Koulukuraattori     Jatta Auremaa                    050 5924685
Opintopsykologi    Petri Tiitta                            040 5181955
Erityisopettaja       Jaana Hyvärinen                 050 5327080
Terveydenhoitaja  Vilma Alcenius                     040 1498500

Opiskelijahuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua myös lukiolainen, hänen huoltajansa, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuolto edistää myös koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Opinto-ohjaaja

Lukion opinto-ohjaajana toimii Jukka Valtanen, jonka huone on 3. kerroksessa. puh. 050 5660932, e-mail jukka.valtanen@utu.fi

Opinto-ohjaaja antaa opiskeluun, uranvalintaan, jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattorina toimii Jatta Auremaa, joka työskentelee kaikkien luokka-asteiden oppilaiden kanssa. Hänen vastaanottotilansa on A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa.                         Puh. 050 5924 685     jatta.auremaa@utu.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on oppilaiden erilaisten koulunkäyntiongelmien selvittely. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien, oppilashuollon muun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarvittaessa koulukuraattori myös ohjaa oppilaita ja perheitä koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Oppilaat ja huoltajat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa henkilökohtaisistakin asioistaan. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Puh. 050 5924 685.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– opiskeluun liittyvät ongelmatilanteet (esimerkiksi poissaolot, opiskelumotivaation puute ja keskittymisvaikeudet)
– haasteet sosiaalisissa suhteissa (esimerkiksi ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa)
– kiusaamistilanteiden selvittely
– tunne-elämään liittyvät asiat
– elämänhallintaan liittyvät asiat
– opintoetuuksiin liittyvä neuvonta ja ohjaus

Koulupsykologi

Koulupsykologi Petri Tiitta on tavattavissa sopimuksen mukaan A-siivessä ensimmäisessä kerroksessa. Puh. 040 5181955     e-mail: petri.tiitta@utu.fi.

Koulupsykologin puoleen voi kääntyä psyykkiseen hyvinvointiin, kuten opiskelumotivaatioon ja stressiin, liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologin tehtävät:

 • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
 • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
 • vanhempien ohjaus ja neuvonta
 • oppilaiden ohjaus ja neuvonta
 • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
 • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Koulun psykiatrinen sairaanhoitaja

 Koulun psykiatrisena sairaanhoitajana toimii Leija Santala, jonka vastaanotto sijaitsee A- siiven ensimmäisessä kerroksessa.

Koulun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden mielenterveyteen liittyvien, kuten ahdistuneisuuden, masentuneisuuden tai muiden mielialaoireiden hoitaminen tukikäyntien avulla. Käynnit ovat luottamuksellisia. Leija toimii yhteistyössä muun opiskeluhuoltoryhmän kanssa.

Vastaanotoille pääsee terveydenhoitajan kautta, joten huolen noustessa yhteydenotto (voi olla oppilaan oma tai huoltajan) ensin terveydenhoitajaan.

Erityisopettaja

Jaana Hyvärinen                                                           jaana.hyvarinen@utu.fi            puh. 050 5327080

Erityisopettaja on opiskelijan tuki oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa silloin kun opiskelijan opiskelukyky on akuutisti, tilapäisesti tai pitkittyneesti heikentynyt esim. fyysisen tai psyykkisen sairauden tai erityisen vaikean elämäntilanteen  vuoksi. Tai kun lukio-opintojen  vaatimien opiskelutaitojen, vastuullisuuden, ajanhallinnan, toiminnanohjauksen tai motivaation kehittyminen vaatii erityistä tukea.

Erityisopettaja tekee lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukitestit, joiden perusteella järjestetään tukea ja ohjausta.  Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnot ylioppilastutkintoa varten. Jos opiskelija haluaa erityisjärjestelyjä lukion kokeeseen, hän ottaa itse yhteyttä rehtoriin/opinto-ohjaajaan/aineenopettajaan.

Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja Vilma Alcenius  (puh. 040 149 8500)

Terveydenhoitajan huone sijaitsee 1. krs. A-aulan lähellä

 • klo 8–9 vastaanottto ilman ajanvarausta
 • klo 9–  vastaanotto ajanvarauksella

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

 • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa aikuistumista ja elämänhallintaa
 • tunnistaa erityisen tuen tarve ja ohjata opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin
 • seurata ja edistää opiskeluyhteisön ja –ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta terveydellisiä oloja

Lukiolaisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuoltoa Normaalikoulussa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He ohjaavat tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen kutsutaan kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteiseen terveystarkastukseen kutsutaan lukion II vuosikurssin opiskelijat tai tarvittaessa aikaisemmin.

Terveystarkastuksen avulla pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin.

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. Kutsuntaikäisille asevelvollisille tehdään 2.asteen lääkärintarkastuksen yhteydessä myös kutsuntoja edeltävä tarkastus.

Uuden opiskelijan olisi tärkeää ilmoittaa opiskelun alussa mahdollisesta perussairaudestaan tai muusta opiskeluun vaikuttavasta oireesta terveydenhoitajalle ja tarvittaessa ryhmänohjaajalle sekä aineopettajalle.

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneet lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat tai äkilliset sairastapaukset hoidetaan osoitteen mukaisella terveysasemalla tai päivystyksessä (TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku, keskitetty puhelinneuvonta p.02-313800). Terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulussa sairastuneille. Koulutapaturman hoito on oppilaille maksutonta. Lisätietoa koulutapaturmien hoitokäytännöstä wilmassa.

Hammashuolto

Hammashuolto toteutuu opiskelijan oman postipiirin mukaisessa hammashoitolassa, minne voi tarpeen mukaan varata ajan. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Turun keskushammashoitola p. 02-2660 644. Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat oman kunnan hammashoitolaan.

OPISKELUN TUKI JA OHJAUS
Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä edistää opiskeluun liittyvien tavoitteiden toteutumista ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Ohjauksen tavoitteena on myös edistää opiskelijan valmiuksia suunnitella jatko-opintojaan ja elämänuraansa sekä tehdä näihin liittyviä valintoja ja päätöksiä. Ohjaustoimintaan osallistuu koulun opetus-, ohjaus- ja muu asiantuntijahenkilöstö.

Lukion opiskeluhuolto
Opiskeluhuoltotyö kuuluu kouluyhteisössä kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Turun normaalikoulussa lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi. Tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin voi osallistua ryhmänohjaaja tai aineenopettaja.

Opiskeluhuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteena on myös edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit opiskelijan opiskelun ja hyvinvoinnin tukemisessa ovat huoltajat. Opiskelijan tarvitsemat tukipalvelut suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan itsensä, kodin ja tarvittaessa opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän kanssa. Syksyn aikana järjestetään vuosiluokittain kolme huoltajien iltaa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja joissa huoltajat voivat tavata koulun henkilökuntaa.

Ryhmänohjaajat käyvät kehityskeskustelut ryhmänsä opiskelijan kanssa lukuvuoden alussa. Näihin keskusteluihin ovat myös huoltajat tervetulleita. Koulu pyrkii kaikin tavoin kannustavaan ja opiskelijan hyvää itsetuntoa ylläpitävään ja rakentavaan työskentelyilmapiiriin.

Opinto-ohjaus
Opinto-ohjaaja antaa  opiskeluun, uranvalintaan,             jatkokoulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkatunneilla sekä henkilökohtaisen ja ryhmänohjauksen avulla. Opintoohjaaja toimii yhteistyössä muiden opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan kanssa. Opinto-ohjaukseen sisältyy myös opintokäyntejä jatko-opintotapahtumiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Tutortoiminta
Tutorit ovat vanhempia lukiolaisia, jotka opastavat ja auttavat lukion aloittavia tutustumaan lukion käytänteihin. Jokaisella ryhmällä on oma nimetty tutor. Tutorilta voi ja kannattaa kysyä aina, kun joku asia askarruttaa. Tutoriksi voi hakea vuosittain keväällä. Toiminnasta saa yhden lukiokurssin ja IB-linjalla CAS-suorituksia. Koulussa toimii myös eri alojen tutoreita, jotka auttavat muita oppilaita esim. tietokoneen käytössä.

 

Kurssitarjonta ja kurssien suoritusjärjestys

TUNTIJAKO

Lukion vuonna 2020 tai aikaisemmin aloittaneille

Oppiaine Pakol-

liset kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit Koulu-kohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3
Suomi toisena kielenä 6 1
A-kielet (EN, RU, SA, RA, VE) 6 2 3
B-ruotsi 5 2 3
B2-kielet (SA, RA, VE) 8-10
B3-kielet (SA, RA, VE) 8-10 2
Matematiikka
Yhteinen kurssi 1
Lyhyt 5 2 1
Pitkä 9 3 2
Biologia 2 3 2
Maantiede 1 3 3
Fysiikka 1 6 2
Kemia 1 4 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4 1
Filosofia 2 2 1
Psykologia 1 4 2
Historia 3 3 2
Yhteiskuntaoppi 3 1 2
Liikunta 2 3 1
Musiikki 1-2 2 2
Kuvataide 1-2 2 1
Terveystieto 1 2 1
Opinto-ohjaus 2 1
Teemaopinnot 3

SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYKSESTÄ

Lukion vuonna 2020 tai aikaisemmin aloittaneille

Aine 1. vuosi 2.vuosi 3.vuosi
ÄI 1 2 10 3 4 5 7 10 6 8 7 9
S2 1 2 10 3 4 5 7 10 6 8 9
ENA 1 2 3 4 5 6 10v 7 8 9 10v
RUA 1 2 3 10 11
4 5 6 7 10  8 9
FA, SA, VA* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUB 1 2 3 9 10
4 5 6 9  7 8
RAB2, SAB2 1 2 3 4 5 6 7 8
RAB3, SAB3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAA 1Y 2 3 4 15 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14
MAB 1Y 2 3 4 5 6 7 8 9
BI 1 2 3 4 5 6
GE 1 2 3 4 4 5
FY 1 2 3 4 5 6 7 8
KE 1 2 3 4 5 6
UE 1 2 3 4 5 6
UI 1v 2v
Aine 1. vuosi 2.vuosi 3.vuosi
ET 1 2 3v 4v
FI 1 2 3 4 5
PS 1 2 3 4 5 6 7
HI 1 2 6 3 4 5 6 7
YH 1 2 3 4 5 6v
MU 1 2 6k 2 3 4 5 7k 3 4 5 8k
KU 1 2 2 3 4 4 5
LI 1 3 2 4 5
TE 1 2 3 4 2 3 4
OP 1 3 2 3 2 3

Mustalla merkityt kurssit ovat pakollisia ja punaisella merkityt syventäviä ja soveltavia kursseja.

* FA,SA ja VA voivat olla myös pakollisia A-kieliä.

Kurssien suorittaminen ja arviointi

KURSSIEN ARVIOINTI

Kurssit arvioidaan niiden päätyttyä. Arviointi perustuu kurssin tavoitteisiin ja kertoo opiskelijalle, miten hyvin hän on saavuttanut tavoitteet. Arviointi kannustaa ja ohjaa opiskelijaa hänen lukio-opinnoissaan yhä tuloksellisempaan työntekoon. Arviointi auttaa opiskelijaa analysoimaan omaa opiskeluaan ja löytämään itselleen sopivia opiskelutapoja.

Kurssin alussa opettaja ja opiskelijat sopivat arvioinnin tavoista ja aikatauluista. Mitä tarkemmin arvioinnista sovitaan, sitä paremmat mahdollisuudet opiskelijalla on tavoitteelliseen opiskeluun.

Arviointi on monipuolista: se on esim. kirjallisia ja suullisia kokeita, esseitä, portfolioita, esitelmiä, harjoitustöitä, tutkielmia, kuunteluita, itsearviointia, vertaisarviointia, ryhmäkokeita sekä tuntityöskentelyn jatkuvaa havainnointia.

Arviointi voidaan toteuttaa  perustellusta syystä myös muulla poikkeavalla tavalla. Jos opiskelija haluaa itselleen poikkeavaa arvostelua, hän ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai rehtoriin.

Arviointitavat
Kurssien arviointitapa kerrotaan Wilman kurssikuvauksissa. Opiskelijan kaikki pakolliset ja syventävät sekä suurin osa koulukohtaisista kursseista arvioidaan numeroin 4-10. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S= suoritettu.

Arvosanat
10 (erinomainen),  9 (kiitettävä),  8 (hyvä),  7 (tyydyttävä),  6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty)

Kurssin arvioimatta jättäminen
Opettaja voi arvioida opiskelijan opiskeleman kurssin, kun hänellä on riittävästi monipuolista näyttöä opiskelijan osaamisesta. Myös arvosana 4 (hylätty) edellyttää tätä. Muussa tapauksessa kurssiarvosanan määrääminen ei ole mahdollista.

Jos opettaja katsoo, ettei voi arvostella opiskelijan opiskelemaa kurssia, hän joko jättää kurssin kokonaan arvioimatta, tai kirjoittaa opiskelijalle merkinnän T, joka tarkoittaa täydennettävää suoritusta. Opiskelija näkee Wilmasta T-merkinnän edellyttämät suoritukset.

Oppimäärän arviointi

Päättötodistuksessa oppiaineen arvosana lasketaan opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona. Mukana arvosanassa ovat kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Opiskelijan opiskelemat koulukohtaiset syventävät kurssit voivat korottaa arvosanaa. Opiskelijalla on oikeus poistaa päättötodistuksestaan  koulukohtaisten kurssien arvosanat.

Opiskelijalla voi olla opiskelemistaan kursseista hylättyjä arvosanoja seuraavan taulukon mukaisesti:

Pakollisia ja   valtakunnallisia syventäviä Hylättyjä enintään
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9- 3

Poissaolot
Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla RO-tuokioissa ja muissa lukion yhteisissä tilaisuuksissa. Jos opiskelija ei pääse oppitunnille, hänen tulee pyytää lupa hyvissä ajoin etukäteen. Opiskelija  täyttää Wilmassa itsenäisen suorituksen kaavakkeen ja anoo sillä lupaa suorittaa osa opiskelusta poikkeavalla tavalla, jos hän joutuu olemaan useita päivä poissa.

Jokainen poissaolo selvitetään Wilmassa viikon kuluessa poissaolosta. Alle 18-vuotiaan kohdalla sen tekee huoltaja. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla selvityksen voi antaa terveysviranomainen, vanhemmat tai muu luotettava henkilö.

Jos poissaolo johtuu osallistumisesta lukion muuhun toimintaan, opiskelija  ilmoittaa asiasta etukäteen opettajalle, joka kirjaa poissaolon Wilmaan merkinnällä: Koulun muu toiminta.

Poissaolojen vaikutus kurssien suorittamiseen
Säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen korreloivat selvästi lukio-opinnoissa menestymiseen. Jos poissaoloja kurssilta kertyy 3-4, opettaja arvioi, onko kurssin arviointi mahdollista. Jos opettaja katsoo, etteivät arvioinnin edellytykset täyty, opiskelija saa kurssista merkinnän T ja hän saa tilaisuuden kurssisuorituksensa täydentämiseen.

Jos poissaoloja kertyy enemmän, kurssin opettaja ei voi arvioida enää kurssia, vaan antaa kurssista merkinnän K (=keskeytetty) Opiskelija suorittaa tällöin kurssin itsenäisesti tai osallistumalla kurssille uudelleen.

Koeviikko
Kokeet pidetään joko auditoriossa tai luokissa. Kokeet järjestetään sekä aamu-  että iltapäivällä. Aamupäivän kokeet alkavat klo 9.00 ja loppuvat klo 12.00. Iltapäivän kokeet alkavat klo 13.00 ja loppuvat klo 16.00. Kokeista voi poistua tuntia ennen kokeen päättymistä. Kokeiden päivämäärät näkyvät Wilmassa. Lukiolaisella voi olla oikeus pidennettyyn koeaikaan. Sekä opiskelija itse että erityisopettaja ilmoittavat pidennetystä koeajasta opettajille.  Koeviikolla ei yleensä järjestetä muuta ohjelmaa. Kokeiden kysely-, valmennus ja palautustunti ovat mahdollisia.

Kokeet järjestetään niin, että jokaisella on mahdollisuus käydä ruokailemassa. Tarkemmat ohjeet ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan Wilmalla.

Kokeet järjestetään pääasiassa sähköisinä. Luonnostelua ja muistiinpanoja  sekä paperikokeita varten opiskelijalla voi olla kokeissa olla mukana kirjoitusvälineet ja sallitut, etukäteen kerrotut apuvälineet, matemaattisissa aineissa esim. taulukot ja laskimet. Opiskelija huolehtii itse siitä, että nämä tarvittavat välineet ovat mukana, koska niitä ei lainata koetilanteessa. Opiskelijalla voi olla mukanaan myös vettä juotavaksi. Ulkovaatteet, laukut,  kännykät suljettuna jne. jätetään luokan etuosaan tai käytävän naulakkoon. Jos opiskelijalla on kokeessa kännykkä mukanaan, se tulkitaan vilpin yrityksenä ja koe hylätään.

Koepaperit on järjestelty valmiiksi värikoodien mukaan. Värit ovat nähtävissä auditorion oven ulkopuolella ennen koetilaisuuden alkua. Opiskelija ei saa siirtää koepapereitten paikkaa.

Opiskelijalla ei ole osallistumisoikeutta kurssikokeeseen, jos hänellä on selvittämättömiä poissoloja kurssilta.

Poissaolo kokeista
Jos opiskelija on sairaana, hän ilmoittaa siitä aamulla ennen kokeen alkua lukion kansliaan ja selvittää poissaolonsa kokeen pitäjälle. Kokeen suoritusoikeus säilyy, jos poissaolon syy on hyväksyttävä. Sairaustapauksissa tarvitaan lääkärintodistus tai vanhempien selvitys.

Kurssiarvosanan korottaminen
Jos opiskelija haluaa korottaa kurssista saamaansa   arvosanaa (hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa),

•   hän voi osallistua uusintakuulusteluun yhden kerran

•   hän voi suorittaa kurssin uudelleen opetukseen osallistumalla

Opiskelijan saama parempi arvosana jää aina voimaan.

Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta kohdassa Lomakkeet –> Ilmoittautuminen uusintakokeeseen vähintään viikkoa ennen kokeen ajankohtaa. Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija ilman pätevää syytä jää pois uusintakokeesta, ilmoittautuminen katsotaan yrityskerraksi. Uusintakoepäivät löytyvät kohdasta Lukuvuoden työ- ja lomapäivät.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa kurssin/opintojakson tai osan siitä itsenäisesti.  Osa opinnoista voidaan myös edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Opiskelija täyttää itsenäisen suorituksen lomakkeen Wilmassa (kohta Hakemukset ja päätokset –> Tee uusi hakemus) ja ilmoittaa asiasta kyseisen kurssin opettajalle. Kurssi suoritetaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen hyväksymisestä päättää rehtori.  Itsenäinen suoritus jätetään arvosteltavaksi yhdessä opiskelijan kanssa sovittuun päivämäärään mennessä.

Perusteltuja syitä suorittaa kurssi itsenäisesti ovat esimerkiksi opiskelun nopeuttaminen, opintojen päällekkäisyys tai opiskelijan erityinen tilanne. Lupa tietyn opintojakson itsenäiseen suorittamiseen myönnetään vain kerran.

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytysti suoritettu arvosana. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan, hän voi sopia arvostelevan opettajan kanssa täydennettävistä suorituksista, jotka auttavat häntä saamaan hyväksytyn arvosanan itsenäisesti opiskelemastaan kurssista.

Jos opiskelija ei täydennettävienkään suoritusten jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, hän voi suorittaa kurssin osallistumalla opetukseen.

YO-kirjoitukset

KANSALLINEN  YO-TUTKINTO

Yleisiä sääntöjä ja määräyksiä

(www.ylioppilastutkinto.fi)

Kokeiden lukumäärä

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta ja yksi tai useampia ylimääräisiä kokeita. Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittavat suorittavat viisi pakollista koetta.

Pakollisten valinta

 1. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena kielenä –koe. Kolme muuta pakollista koetta saa valita seuraavista:
 2. Toisen kotimaisen kielen koe (A- tai B-taso)
 3. Vieraan kielen koe (A- tai C-taso)
 4. Matematiikan koe (pitkä tai lyhyt oppimäärä)
 5. Reaalikoe

Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita haluamansa määrän.

Lisäehto

Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativampi koe: kielissä A-taso ja matematiikassa pitkä oppimäärä.

Hajautusehto

Yo-tutkinto on suoritettava enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana (syksy, kevät, syksy tai kevät, syksy, kevät). Tutkintoa voi täydentää jälkeenpäin.

Uusinnat

Hylätty pakollinen koe kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.

Pakolliseksi valittua ainetta ei saa vaihtaa; vain tason voi muuttaa, jos vaativamman kokeen vaatimus täyttyy. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Ilmoittautuminen

Syksyn kokeisiin toukokuun loppuun mennessä ja kevään kokeisiin marraskuun 20. päivään mennessä

Kokelaan on ilmoitettava kirjallisesti lukion rehtorille, mitkä kokeet ja minkä tasoisina hän kyseisenä tutkintokertana aikoo suorittaa joko pakollisina tai ylimääräisinä.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit.

Tutkintomaksut

Tällä hetkellä tutkinnon tutkintokerran perusmaksu on 14€ ja koekohtainen maksu 28€ jokaisesta kokeesta, johon osallistuu.

Syksyn 2021 koepäivät

ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä

Kevään 2022 koepäivät

ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Kansainvälisyys ja opintomatkat

Kansainvälisyys koulun sisällä

 • Turku International School (TIS), Turun kansainvälinen koulu on osa Turun normaalikoulun toimintaa.  Oppilaita on noin 300 ja opetuskielenä on englanti.
 • Koulussamme vierailee ulkomaalaisia opiskelijoita, harjoittelijoita, opettajia ja tutkijoita.
 • Finland University järjestää erilaisia ja eripituisia opettajien koulutustilaisuuksia koulussamme.
 • Oppilaiden äidinkieliä on yli 40. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi käytävillä kuulee koko ajan myös englantia.

Opintomatkat

Normaalikoulun lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua omakustanteisiin opintomatkoihin. Matkoja tehdään sekä kotimaahan että ulkomaille. Matkoja vetävät koulumme kokeneet opettajat ja matkojen pituudet vaihtelevat yhdestä päivästä yli viikkoon. Osasta matkoja voi saada kokonaisen lukiokurssin, jonka huipennuksena on itse matka.

Seuraavia ulkomaanmatkoja matkoja järjestetään jossakin vaiheessa lukiota:

Rooma tai Ateena – historiapainotteinen matka

Lontoo – IB pre-vuosi

Tukholma – ruotsin opiskelijat

 

 

Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö

 

 

Oppikirjat ja -materiaalit

Opintotuki ja opintososiaaliset edut

Opintotuki

Seitsemäntoista vuotta täyttänyt lukiolainen voi tietyin ehdoin saada opintorahaa, joissakin tapauksissa myös asumistukea ja opintolainaa. Opintotukea haetaan Kansaneläkelaitokselta (KELA). Tuen myöntämisen ehtoihin ja muihin tietoihin voi tutustua osoitteessa www. kela.fi/opintotuki/. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemuksesta saa kuraattorilta, jolle hakemukset liitteineen jätetään.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintotukeen oikeutettu lukiolainen voi saada opintorahan oppimateriaalilisää 47,26 e/kk. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa. Oppimateriaalilisää haetaan KELA:lta.

Koulumatkatuki

Lukion opiskelija voi anoa KELA:sta koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus on yli 10 km ja kulut kuukaudessa yli 54 euroa. Omavastuu on 43 euroa/kuukausi. Koulumatkatukiasioita voi hoitaa lukion kansliassa. Hakulomakkeita voi tulostaa osoitteessa www.kela.fi/ lomakkeet. Niitä voi noutaa myös lukion kanslian lomaketelineestä.

Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennus

Opiskelija-alennukseen oikeuttavia opiskelijakortteja ja lukuvuositarroja myydään Matkahuollon toimipaikoissa ja VR:n asemien lipunmyyntipisteissä. Hakemuslomakkeen voit tulostaa osoitteesta www.vr.fi tai www.matkahuolto.fi. Lomakkeeseen tarvitaan koulun edustajan allekirjoitus. Lisäksi tarvitset passikuvan ja henkilöllisyystodistuksen opiskelijakorttia hakiessasi.

Opiskelijatodistus

Opiskelijatodistuksen saa lukion kansliasta koulusihteeriltä.

Lukiolaisten liiton opiskelijakortti

Lukiolainen voi hankkia maksullisen Lukiolaisten liiton opiskelijakortin. Lisätietoja eduista, hinnasta ja hakemisprosessista saa osoitteesta www.lukio.fi.

Lukion hankkeita

Lukion opetussuunnitelma

Lukiolaiset kanotoimassa Aurajoella Halistenkosken ja Liedon Vanhalinnan välillä.