Oppilaita istuu sohvilla.

Lukio

_________________________________________________

Turun normaalikoulun lukiossa painotamme avointa vuorovaikutusta, yhteisöllistä toimintaa ja yritteliästä asennetta.  Osana lukio-opintoja tarjoamme Yrittäjyys-Norssi-opintokokonaisuuden, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjämäisestä toiminnasta ja voi kehittää omaa yritteliäisyyttään. Lukuvuonna 2023-24 aloitamme uutena ohjelmoinnin opettamisen.

_________________________________________________

Uuden ylioppilaan Vilma Helkearon puhe lakkiaisissa 4.6.2022

Opiskelijat opiskelevat A-aulassa.