Turku International School – Turun kansainvälinen koulu

Turku International School (TIS) was founded in 2003. It is financed by the city of Turku. All teaching is provided by Turun normaalikoulu based on the agreement between the city of Turku and Turku University. The language of instruction is English.

Turun kansainvälinen koulu aloitti toimintansa vuonna 2003. Koulun ylläpitäjänä toimii Turun kaupunki. Kansainvälisen koulun opetuksesta vastaa Turun normaalikoulu Turun kaupungin ja Turun yliopiston välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Koulun opetuskielenä on  englanti.

> Turku International School web-pages / Turun kansainvälisen koulun kotisivulle