Näytteiden toimittaminen Aerobiologian laboratorioon

Näytteiden vastaanotto laboratoriossa: ma – pe klo 8:00 – 16:00.
Näytteenoton ongelmatilanteissa, voit aina soittaa p. 050 – 526 7795, vastaamme arkisin 8-16
Näytteenottovälineiden varaus:  p. 050 526 7795,  aerobiologit@utu.fi

Käyntiosoite:
Aurum-rakennus, 6. kerros
Henrikinkatu 2, Turku
Pysäköinti: Naturankuja
Postiosoitteemme: 
Aerobiologian laboratorio
20014 Turun yliopisto

Huomioi näytteen toimittamisessa

  • Postipaketit saapuvat labo­ra­to­rioon pe­rille asti ilman erillistä jakelu­tilausta.
  • Matkahuoltoa käytettäessä näytteet ja väli­­neet on palautettava laboratorioon perille asti jake­luna (jakopaketti).
  • Ilma­näytteen­ottovälineet toimitamme asiakkaille ensi­sijaisesti Mat­ka­huollon kautta.
  • Yli 20 näyt­teen eristä pyydämme ilmoit­ta­maan etu­­kä­teen.

Varmistathan käyttämästäsi kuljetuspalvelusta, että lähetys ehtii perille riittävän nopeasti! Huomioi viikonloppu kuljetuksen kannalta!

  • Viljeltävät näytteet on toimitettava laboratorioon viljelyä varten mahdollisimman pian, mieluiten 24 tunnin kuluessa näytteenotosta
  • Kosteat materiaalinäytteet ja pintanäytteet on viljeltävä 24 h sisällä näytteenotosta ja näytteet on säilytettävä viileässä. Viljelyjä ei aloiteta perjantaisin klo 12 jälkeen.
  • Kuivat materiaalinäytteet on saatava viljeltäviksi 5 vrk sisällä.
  • Ilmanäytteet on toimitettava laboratorioon kasvatusta varten mahdollisimman pian, mieluiten 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.
  • Jos toimitus todennäköisesti viivästyy, neuvottele laboratorion kanssa!