Hinnasto, lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet: Materiaali- ja pintanäyte:

Lomakkeet: Teolliset mineraalikuidut:

Lomakkeet: Ilmanäytteet:

 

 

Asumisterveystutkimuksiin liittyvät analyysit //taulukot hinnastosta, menetelmät eivät ajantasalla, kuidut???/ pois?

Taulukko 1a. Rakennusten mikrobitutkimuksissa käytetyt näytetyypit ja niistä tehtävät analyysit. Akkreditoinnin piirissä olevat analyysit on merkitty FINAS-tunnuksella

Näytetyyppi, analyysi ja lyhenne: Tulokset ilmoitetaan
Rakennus-
materiaali-
näyte
akkreditointitunnus T312Laimennussarjaviljely (LAIM)
Valviran ohje 8/2016.
pmy/g

akkreditointitunnus T312Suoraviljely, Valvira (VALMAT)
Valviran ohje 8/2016.
suhteellinen
runsausasteikko:
–,+,…,++++

akkreditointitunnus T312Suoraviljely, lajistopainotettu (MAT)
Laboratorion sisäinen menetelmä, validoitu laimennussarjaviljelyyn nähden.
suhteellinen
runsausasteikko:
–,+,…,++++

akkreditointitunnus T312Suoramikroskopointi (NAT)
Viljelyä tukevana Ruokaviraston hyväksymä menetelmä
sanallinen kuvaus
Pintanäyte
rakenteesta
akkreditointitunnus T312Laimennussarjaviljely (PIN_LAIM)
Valviran ohje 8/2016
pmy/cm²

Suoraviljely (PIN)
Laboratorion sisäinen menetelmä
suhteellinen
runsausasteikko:
–,+,…,++++

Teippinäytteen suoramikroskopointi (PIN_NAT)
Laboratorion sisäinen menetelmä
sanallinen kuvaus
Ilmanäyte akkreditointitunnus T3126-vaiheimpaktiokerääjällä otettu ilmanäyte (ILMA). Valviran ohje 8/2016. pmy/m³


Taulukko 1b. Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä

Näytetyyppi, analyysi ja lyhenne: Tulokset
Kuitunäytteet 14 vrk laskeuma huonetilasta (KUITU).
Valviran ohje 8/2016. Menetelmällä on toimenpideraja.
kpl/cm²
Tuntematon laskeuma-aika (KUITU).
Menetelmä: Tekes, 2006. Ei toimenpiderajaa.
kpl/cm²