Aerobiologian laboratorio kouluttaa

Muut palvelut

Koulutus

Aerobiologian laboratorio antaa sisäilman mikrobeihin ja niiden tutkimiseen liittyvää koulutusta. Järjestämme vuosittain asiakkaillemme maksuttoman asiakaspäivän, jossa käydään läpi asumisterveysasetuksen mukaiset mikrobien analyysimenetelmät. Asiakaspäivässä on myös laboratorion ulkopuolisia asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista sisäilmarintamalla.

Kauttamme voi myös tilata räätälöityjä maksullisia koulutuksia mikrobeihin liittyen:

  • Hometunnistus
  • Mikrobiekologia
  • Mikrobit ja kosteusvauriot
  • Näytteenottomenetelmät mikrobitutkimuksissa
  • Mikrobinalyysit ja tulosten tulkinta
  • Mineraalikuidut: tutkiminen ja terveysvaikutukset

Tutkimusprojektit

Tarvitsetko rakennusmikrobiologiaan tai sisäilmaan liittyvää tutkimuspalvelua, jota ei löydy hinnastostamme? Räätälöimme osaamisalaamme liittyviä tutkimuksia tarpeen mukaan.

  • Menetelmäkehitys
  • Homehdutuskokeet: materiaalitestaus asiakkaan tiloissa ja pienimuotoiset homehdutuskokeet laboratoriossamme