Siirry sisältöön
Tritirachium -homeen vaaleanpunaisia pesäkkeitä kasvualustalla.

Ajankohtaista

Uutisia ja infoa

Kuituohjeistus muuttuu: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen osaan III on tehty päivityksiä 21.12.2020.

Hiukkasmaisia epäpuhtauksia koskevaan lukuun on päivitetty ja tarkennettu teollisten mineraalikuitujen näytteenottoon ja määritykseen liittyviä yksityiskohtia.

Aerobiologian laboratorio jatkaa kuituanalyysien tekemistä nykyisten analyysiperiaatteiden mukaan toistaiseksi, kunnes Valviran ohjeistukset täsmentyvät. Validoimme parhaillaan teollisten mineraalikuitujen laskentamenetelmää Valviran uutta ohjeistusta vastaan. Näytteenoton osalta lisäättiin ohjeeseen samasta tilasta otettavat rinnakkaisnäytteet, mikä varmentaa saatua tulosta.

Lisätty ohjeistus soveltamisohjeessa: ”Teollisten mineraalikuitujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä 0,2 kuitua/cm². Kahden viikon laskeuma kerätään suoraan pinnoilta, hengityskorkeudelta geeliteipin avulla tai imuroimalla näyte suodatinkoteloon. Geeliteippiä käytettäessä tulee ottaa vähintään kolme rinnakkaista näytettä. Näytteistä lasketaan valomikroskooppisesti n. 100-kertaisella suurennuksella ne teolliset mineraalikuidut, joiden halkaisija on vähintään 3 μm ja pituuden suhde halkaisijaan vähintään 3:1. Määritysrajan on oltava ≤ 0,1 kuitua/cm² ja näytteenottopinta-alan vähintään 14 cm Määritys voidaan tehdä myös pyyhkäisyelektronimikroskopiaa hyödyntäen suodatinkotelonäytteistä olettaen, että analysoidaan vastaavan kokoisia kuituja ja että saavutetaan vähintään vastaava määritysraja.”

Raporttipohjamme ovat uudistuneet

Pohjissa huomioidaan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen päivitys 19.2.2020, jossa kosteusvauriota indikoivan lajiston taulukkoon tehtiin sieninimistön muutoksista johtuvia tarkennuksia.

Uusista nimistä huolimatta kosteusvauriota indikoivat sienet ovat samoja kuin aiemminkin, ne vain nimetään eri tavalla. Nimistöselkiytyksellä on pyritty välttämään virhetulkintoja esimerkiksi verrattaessa DNA-pohjaisiin tai kemiallisiin tunnistusmenetelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun aiemmin yhtenä lajina pidetty Aspergillus versicolor on jaettu yli kymmeneen uuteen Aspergillus-lajiin tämä ilmaistaan raporteissa Aspergillus versicolores –lajiryhmänä. Vanhassa lajinimissä pitäytyminen voisi johtaa virhetulkintoihin tai kosteusvauriota indikoivan lajiston rajaamiseen aiempaa suppeammin.

Näytteiden toimitus korona-tilanteen aikaan

Korona-tilanteesta huolimatta Aerobiologian laboratorion analysointitoiminta jatkuu keskeytyksettä. Yliopiston rakennukset on kuitenkin suljettu ulkopuolisilta ja opiskelijoilta.

Mikäli toimitatte näytteitä suoraan laboratorioon, pyydämme soittamaan etukäteen välinetilausnumeroomme 050 526 7795, jolloin voimme ottaa näytteet vastaan ulko-ovelta (Vesilinnan puoleinen parkkipaikka).

  • Näytteet voi edelleen toimittaa postitse tai matkahuollon (perille jakeluna, mikäli palvelu toimii) kautta normaalisti.
  • Näytteenottovälineitä luovutamme vastaavasti vastaavasti ulko-ovelta sekä postitse tai matkahuollon kautta.
  • Raportointi tehdään normaalien aikataulujen puitteissa ja neuvontapuhelimme  050 431 3268 toimii normaalisti.

Toivotamme kaikille turvallista työpäivää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa!

Ajankohtaista sisäilma-alalta

9.3.2021 Sisäilmastoseminaari virtuaalitapahtuma

Sisäilmastoseminaari järjestetään virtuaalisena tapahtumana 9.3.2021. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös sisäilma-aiheinen virtuaalinäyttely.

Seminaarimaksu on 55 eur + alv., ja se sisältää Sisäilmastoseminaarijulkaisun pdf-version. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan www.sisailmayhdistys.fi 9.2.2021.

Valtioneuvoston Terveet tilat -ohjelma

Valtioneuvoston terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. https://tilatjaterveys.fi/etusivu

Ohjelman videotallenteita voit käydä katsomassa hankkeen Terveet tilat 2028 youtube-kanavalla.

Menneet koulutukset ja tapahtumat

Aerobiologian laboratorio kouluttaa 15.12.2020 Mikrobikasvua rakenteissa -webinaari

Tervetuloa ilmaiseen webinaariin!

15.12.2020 klo 9-11.30

 Mikrobikasvua rakenteissa:
Miten otan näytteen?
Mitä näytteille tapahtuu laboratoriossa?
Miten tuloksia tulkitaan?

  • Koulutukseen pääset zoom-yhteydellä, saat osallistumislinkin ilmoittautuessasi.
    Koulutus soveltuu RTA- ja SISA-sertifikaattien täydennyskoulutukseksi.
  •  Webinaari on maksuton.
  • Ilmoittautuminen osoitteeseen aerobiologit@utu.fi viimeistään 13.12.2020.

Tarkempi ohjelma: Mikrobikasvua Rakenteissa 15.12.-20 koulutus

12.9.2019 - 11.12.2020 Rakennusterveysasiantuntijakoulutus, RTA - Turku AMK ja Aerobiologian laboratorio

RTA-koulutus (45 op) vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia, ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n  hyväksyntä. Koulutuksen suorittaneet ja Eurofins Expert Services Oy:n henkilösertifikaatin saaneet voivat toimia yksin asumisterveysasetuksen ja terveydensuojelulain mukaisina ulkopuolisina asiantuntijoina rakennusten ja oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden arvioinnissa.

Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan sertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 op.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa sekä lupa- ja valvontaviranomaispuolella.

Koulutukseen soveltuva pohjakoulutus on rakennustekninen peruskoulutus (teknikko tai ylempi tutkinto) tai muu soveltuva teknillisen tai luonnontieteellisen alan tutkinto. Tarkemmat peruskoulutusvaatimukset ja tiedot henkilösertifioinnin ehdoista löytyvät asetuksesta.

Ajankohta ja toteutus

Koulutus järjestetään 12.9.2019–11.12.2020.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun AMK:n rakennusteollisuuden osaamisalue ja aerobiologian laboratorio.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta yhteensä 360 tuntia eli 8 h/opintopiste. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa (torstai ja perjantai). Heinäkuussa ei ole lähiopetusta.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää organisaation mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa.

Lue lisää TurkuAMK:n sivuilta