Future Excellence (FE) -ohjelma

Future Excellence (FE) -ohjelma

Suomenkielisessä FE- ohjelmassa syvennytään liiketoiminnan kehittämisen perusteemoihin, joihin linkittyvät vahvasti teoriat, käytännön johtamistyö ja yrityscaset sekä oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. Ohjelmassa tärkeää on mm. yhteisöllinen ja yksilötyöskentely, vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen sekä yrityscaset.

Ohjelman sisältö ja toteutus

Ohjelman ydinteemat

  • Ennakointiajattelu ja tulevaisuustyöskentely
  • Strateginen ajattelu
  • Innovaatioiden tuottaminen
  • Johtaminen ja talous muuttuvassa työympäristössä
  • Yrityksen ansaintalogiikka yrityssimulaation muodossa
  • Markkinointi- ja asiakkuusajattelu
  • Ihmisten johtaminen ja uudistava johtamisosaaminen
  • Globaalit neuvottelutaidot ja vaikuttaminen

Kaupan alan teemapäivä

Future Excellence -yritysohjelmaan uutena elementtinä rakennettu kaupan alan teemapäivä nostaa keskiöön verkkokaupan ja päivittäistavarakauppojen ydinosa-alueisiin liittyviä sisältöjä. Teemapäivä on tarkoitettu verkkokaupan ja kaupan alan ammattilaisille ja toimijoille, sekä muille liiketoiminnan kehittäjille.

Esimerkiksi verkkokauppa on konseptina liiketoiminnan kehittämisen kannalta erittäin kiinnostava useista syistä. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa globaalin asiakaskunnan ja laajentaa markkinoitaan merkittävästi ilman erityisiä fyysisiä rajoituksia. Tämä voi johtaa huomattavaan kasvuun ja tuottavuuden lisääntymiseen.

Yritysvierailut

Future Excellence -ohjelman aikana järjestetään 1-2 järjestettyä yritysvierailua, joiden kohteena voi olla joko koulutusohjelmaan osallistuvien henkilöiden yrityksiä tai muita tarkoitukseen valikoituja yrityksiä. Nämä vierailut on suunniteltu tarjoamaan käytännön kokemusta ja näkemystä tietyistä teollisuudenaloista tai liiketoimintakäytännöistä. Tarkoituksena on vierailun puitteissa antaa osallistujille mahdollisuus tutustua yrityksen toimintaan, kulttuuriin, johtamiseen, tuotteisiin tai palveluihin sekä työntekijöiden rooleihin ja vastuisiin.

Aikataulu ja hinnoittelu

Aloitus: 10.1.2024
Kesto: 
6-8 kuukautta
Koulutuspäivien määrä:
 11-14
ECTS: 
15

Hinta on sidottu yrityskohtaisiin osallistujamääriin:
≥ 4 hlö/yritys  6 800 € (+ alv)/16.11. alkaen 6 900 € (+ alv)
2-3 hlö/yritys 7 600 € (+ alv)/16.11. alkaen 7 700 € (+ alv)
1 hlö 8 400 €/yritys (+ alv)/16.11. alkaen 8 500 € (+ alv)

Yksittäisen päivän hinta:
6 hlö/yritys 350€ (+ alv)
3-5 hlö/yritys 400€ (+ alv)
2 hlö/yritys 500€ (+ alv)
1 hlö/yritys 600€ (+ alv)