Aihetta kiitokseen ja juhlaan!

Keväällä 2015 saivat osaavat tutkimushoitajamme rekrytointitavoitteen täyteen ja nyt FinnBrainissa on mukana yli 4000 perhettä. Suuri kiitos kaikille teille tutkimuksessa mukana oleville! Ilman teidän sitoutumistanne ja aktiivisuuttanne ei tästä tutkimushankkeesta tulisi tietenkään yhtään mitään. Toinen ilouutinen tuli joitakin viikkoja sitten: Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi FinnBrainille 1,2 milj. euron apurahan. Olemme tästä hurjan kiitollisia ja helpottuneita, koska tämä rahoitus mahdollistaa tämän Suomen Akatemian ja useiden säätiöiden rahoituksella aikanaan käynnistetyn tutkimushankkeen jatkamisen täydellä teholla. Erityisen hienoa tämä on, koska FinnBrain porukka on upea joukko eri alojen osaajia. Tässä ryhmässä on hienoa tehdä työtä!

Professori Hasse Karlsson

HK 2015_2

Vi har orsak till tacksamhet och fest!

På våren 2015 uppnådde våra forskningsskötare målet för rekryteringen. Nu deltar över 4000 familjer i FinnBrain. Stort tack till er alla som deltar i forskningen! Utan ert deltagande och er aktivitet skulle det såklart inte bli något forskningsprojekt. Den andra glädjande nyheten kom för några veckor sedan: Från Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljades ett stöd på 1,2 miljoner euro till FinnBrain. Vi är mycket tacksamma och lättade. Det här bidraget möjliggör att vi kan fortsätta med det här forskningsprojektet, som startades med medel från Finlands Akademi och från flera andra fonder, med full effekt. Speciellt fint är det eftersom FinnBrain-gruppen är en fantastisk grupp bestående av på olika områden kunniga personer. Det är fantastiskt att arbeta i den här gruppen!

Professor Hasse Karlsson