Julhälsning

Då 2021 närmar sig sitt slut vill vi berätta om de senaste nyheterna från FinnBrain-studien och tacka för att du och din familj tillsammans med oss bidrar till viktig forskning för att främja familjers välmående.

De yngsta barnen som deltar i vår studie fyllde 5 år under det här året – våra 5-årsmätningar har alltså avslutats. Vi fick mycket värdefull information om familjernas vardag och mående från hela 2 260 föräldrar via enkätblanketter som fylldes i hemma. Dessutom deltog enormt många familjer i delstudierna. Uppemot 550 barn besökte en neuropsykolog för barn, varav 390 också deltog i en delstudie om utveckling av tal och språk. Cirka 500 mammor och pappor undersöktes av en neuropsykolog för vuxna. Vi fick hårprover från 520 barn och 320 föräldrar. Hela 200 barn gjorde en MRI-undersökning. Barnläkare intervjuade föräldrarna till 940 FinnBrain-barn och vi fick dessutom blodprov från 840 barn, avföringsprov från 730 barn och prov på rumsdamm från 730 barns hem.

Det har gett oss ett även globalt sett anmärkningsvärt material, som vi lyckats sammanställa tack vare dig och din familj som deltog i studien! Våra forskare från olika vetenskapsgrenar analyserar och bearbetar material som samlats in ända från graviditeten. Vi publicerar information om forskningsresultaten via pressmeddelanden, på vår webbplats och via våra sociala medier.

Nu planerar vi en mängd nya intressanta saker till en kommande delstudiehelhet för 9-åriga barn. Denna helhet har byggts upp med betoning på barnets trivsel. Vi ser ivrigt fram emot att få träffa FinnBrain-barnen igen efter så lång tid! Vi kommer per telefon att bjuda in barn och föräldrar till ett familjehälsobesök. Beroende på deltagande i olika undersökningar vid tidigare ålderspunkter kommer vi också att bjuda in barn och föräldrar till andra 9-årsbesök. Enkätblanketterna är i fortsättningen digitala och vi skickar en länk till blanketten via sms till föräldrarna till 9-åriga barn.

Coronapandemin har pågått länge och påverkat allas vår vardag. I början av coronapandemin våren 2020 inledde vi i FinnBrain en delstudie som kartlägger familjernas upplevelser och välmående under coronatiden. I studien strävar vi efter att på ett unikt sätt utreda hur familjernas välmående har förändrats under coronatiden och vilka bakgrundsfaktorer som förklarar välmåendet eller förlängda stressymtom hos föräldrar och barn. Delstudien inkluderar uppföljningsenkäter och vi har även samlat in hårprov vid två olika tidpunkter från barn och föräldrar som deltar i coronadelstudien.

I studien upptäckte vi att föräldrarnas depressions- och ångestsymtom ökade i början av pandemin på våren 2020. Dessutom analyserar vi som bäst barnens långvariga symtom under pandemitiden samt stresshormonhalternas betydelse för barnens och föräldrarnas långvariga symtom.

I coronadelstudien har vi också samlat information om föräldrarnas inställning till vaccin. Resultaten från studien visade att de flesta föräldrar betraktade covid-19 som en allvarlig sjukdom sommaren 2020 och att de var oroliga för att de skulle smitta andra människor. De föräldrar som betraktade sjukdomen som farlig ville också mer sannolikt ta coronavirusvaccinet. Rädsla för virus och bakterier ökade däremot inte föräldrarnas villighet att ta vaccinet. Publikationerna finns på vår webbsida www.finnbrain.fi

FinnBrains delstudie Tandfen har pågått även under det här året, då 5-årsmätningarna avslutats och vi har förberett studiens nästa ålderspunkt 9 år. Tillsammans med Tandfen samlar vi in viktig information om stress- och immunsystemets funktion hos foster under graviditeten. Ett barns mjölktänder börjar utvecklas redan under fostertiden på samma sätt som ett träd får årsringar, och tänderna lagrar information om miljön under graviditeten. På så sätt kan vi i efterhand studera utvecklingen före födseln. Vi vill alltjämt få mjölktänder för Tandfe-studien från barn som deltar i FinnBrain-studien!

FinnBrain-studien är numera en del av Centret för befolkningsforskning, som har till uppgift att främja multidisciplinär hälsoforskning kring olika skeden av livet: https://www.popc.utu.fi/ Våren 2022 flyttar vi in i nya, nyligen färdigställda lokaler hos Centret för befolkningsforskning. Medisiina ligger ca 50 meter från våra nuvarande lokaler på Kinakvarngatan 8-10, Åbo.

Vi berättar om aktuella saker och nya forskningsresultat i våra sociala medier. Det lönar sig alltså att följa oss:
https://blogit.utu.fi/finnbrain/
https://www.facebook.com/finnbrain
Twitter (FinnBrainStudy)

Kom även ihåg att meddela oss om era kontaktuppgifter ändrats: info@finnbrain.fi eller 050 5166148.

 

FinnBrain önskar en god jul och ett gott nytt år 2022.