Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Miten taide tuottaa hyvinvointia? Voiko sitä mitata? Millaista tieteiden- ja tieteidenvälistä metodologiaa tarvitaan näitä kysymyksiä tutkittaessa? Muun muassa tällaisia kysymyksiä…

Uudet tilat ja tilanteet

Astuin läpinäkyvälle lattialle, jonka alle tehdastilan arki oli jätetty näkyviin. Tila oli sovelias menetelmäopetuksen ideoinnille. Kaiken tuli olla läpinäkyvää. Nyt halutaan, että opiskelijat oppivat, miten menetelmä sidotaan aineistoon ja teoriaan tutkimuksessa, miten työelämään valmistaudutaan ja miten opitaan hallitsemaan kokonaisuuksia, niin opinnäytteessä kuin projektien kulussa. Mutta miten nämä taidot välitetään opiskelijalle?

Pyhää ja pahaa kuvien kertomana

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Arte ry:n yhteistyönä syksyn 2011 aikana toteuttama Camera Sacra & Mala…

Maailma pyhän ja pahan taisteluareenana

Camera Sacra & Mala -tapahtumasarja haastaa pohdintoihin pyhää ja pahaa koskevasta rajankäynnistä. Tämä on keskeinen, mutta usein huomaamaton, arvioinnin kohde myös nyky-yhteiskuntamme myllerryksissä.

Kaksi stipendiaattia Udmurtiasta

Kevätlukukauden 2011 folkloristiikassa oli kaksi Erasmus-stipendiaattia Udmurtiasta: Irina Pčelovodova ja Tatjana Okuneva Venäjän Tiedeakatemian Uralin osaston Udmurtian historian, kielen ja…