Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

”Aika on rahaa”, totesi Benjamin Franklin (1706–1790) aikanaan. Sijoittajan näkökulmasta aika on ensisijainen sijoituskohde. Sijoittajan on käytettävä aikaa esimerkiksi pörssikurssien…

Kirjoittamisen aika

Olen pitkään opettanut tieteellistä kirjoittamista sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Vaikka monet nauttivat kirjoittamisesta, yhä useampien opiskelijoiden kirjoittamiseen liittyy ahdistusta ja…

Uskonto ja talous

Uskontoa ja taloutta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa kuvataan usein näiden alueiden yhdistämisestä aiheutuvaa ristiriitaa. Kaupallisuuden ja uskonnon suhde koetaankin usein varsin epämiellyttäväksi…

Rahan teologisia kehitysaskeleita

Rahavetoisen markkinatalouden kehityksen on arvioitu alkaneen ajanlaskun alussa. Rahan yleistyessä ja markkinoiden muuttuessa keskiajan kirkkokin reagoi. Puhdasta kristillistä oppia arvioitiin…

Raha uskonnollisena symbolina

Perinteiseen uskonnolliseen kulttuuriin Suomessa – luterilaisuuteen ja vanhoihin herätysliikkeisiin – on kuulunut kielteinen tai välttelevä suhde rahaan. Amerikkalaislähtöisen uuskarismaattisen liikkeen…

Modernin talouselämän uskonnonkaltaisuus

Modernissa talouselämässä on paljon uskonnon kaltaisia piirteitä: siinä missä vaikeasti ennustettava ja rituaaleilla lepytettävä juutalaisten Jahve tai kristittyjen vanhatestamentillinen Jumala…

Markkinavoimien uskonvaraisuus

Pörssikeinottelu, osakesijoittaminen ja muu tulevaisuuteen tähtäävä vaurastuminen vaatii lujaa uskoa siihen, että sijoituksen arvo käyttäytyy odotetulla tavalla. Tavalliselle palkansaajallekin tarjotaan…

Viestintää ja kulttuuria Kapkaupungissa

Southern African-Nordic Centre tarjoaa jäsenilleen tutkimusrahoitusta, tietoa sekä foorumin kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi. Myös opiskelijaliikkuvuus kuuluu SANORD:n toimenkuvaan. Pohjoismaisten jäsenyliopistojen opiskelijoille…