Tilläggsutbildning för De otroliga åren-grupphanteringens grupphandledare (Online TCM-konsultation)

Categories: Yleinen

Kommentarer inaktiverade.

I december 2020 ordnar vi ett utbildningsevenemang för De otroliga åren-grupphanteringens (TCM) grupphandledare. Konsultationen räcker 3 timmar och 15 minuter och den ordnas undantagsvis genom distansförbindelse via Zoom på grund av begränsningarna som relaterar till covid-19.

Konsultationen är en interaktiv tilläggsutbildning för grupphandledare som regelbundet leder workshopar i grupphantering. Under konsultationen går vi tillsammans igenom färdigheter i högklassig grupphandledning med hjälp av videoexempel och insiktsfulla arbetssätt. Utbildningen är avsedd för grupphandledare som aktivt vill utveckla sina grupphandledarfärdigheter och/eller förbereder sig för certifiering.

Under konsultationen tittar man tillsammans på videor på tre deltagares grupphandledningssituationer där utbildaren ger positiv, konstruktiv respons och handledning. Med hjälp av videorna får hela utbildningsgruppen ta del av insiktsgivande diskussioner och återspegla dem på sina egna erfarenheter. Under konsultationen repeteras de viktigaste arbetsformerna inom handledningen och hur de genomförs. Om du vill visa din egen video (cirka 10 minuter) och få respons ska du ange det på anmälningsblanketten. Genom anmälningsblanketten kan du också skicka frågor och önskemål till utbildaren på förhand.

Märk väl att konsultationens deltagarantal är begränsat.

Varmt välkommen!

Ytterligare information

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 530 3743
kati.granlund@utu.fi