Vanhempi ja lapsi katsovat toisiaan hymyillen silmiin.

De otroliga åren

Programmet De otroliga åren (The Incredible Years) är en programhelhet i gruppformat som använts i Finland i över tio år. Syftet med programhelheten är att stöda barn med beteendesymtom och beteendestörningar, deras familjer samt anställda inom social- och hälsovården och utbildningssektorn. Programmet De otroliga åren har utvecklats och undersökts runt om i världen i över 30 år, och det har konstaterats vara en mycket effektiv intervention.

Det nationella hemboet för De otroliga åren-verksamheten flyttades till Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter i början av 2020. Samtidigt inleddes en studie som relaterar till implementeringen av programmet. Studiens syfte är att producera information och verktyg som baserar sig på starka forskningsdata och som kan användas i utvecklingen av servicesystem.

I programhelheten ingår förebyggande och vårdande program som riktas till föräldrarna, en grupphanteringsmetod som riktas till anställda inom småbarnspedagogiken och lågstadiets utbildningspersonal, samt egna programdelar för barnen.

Kaikki alkuperäiseen the Incredible Years -ohjelmaan sisältyvät ryhmät

Läs mer om programmet: www.incredibleyears.com

Program

Aktuellt