Grupphanteringsprogram (TCM) för fostrare

Det här programmet i gruppformat är avsett för dagvårdspersonal, lågstadielärare och yrkespersoner som arbetar med barn och som vill förbättra barngruppens sociala färdigheter och använda positiva grupphanteringsfärdigheter i sitt arbete. Med programmet stöds alla barns färdigheter i självreglering samt gott kamratskap och beteende, med fokus i synnerhet på barn som behöver särskilt stöd i dessa färdigheter. Tyngdpunkten på grupphanteringsmetoden är att utveckla de anställdas arbetsgrepp i en riktning där de kan förebygga uppkomsten av beteendeproblem och korrigera existerande beteendeproblem hos enskilda barn och i barngruppen. Med grupphanteringsmetoden kan man också stöda vården av barn med beteendeproblem i skolan.

Utbildningen till metodexpert genom grupphanteringsprogrammet ges genom workshoppar i gruppformat där man främjar användningen av positiva och förebyggande grupphanteringsstrategier och metoder för att ställa upp gränser i den egna barngruppen. I workshopparna går vi igenom metoder för att lära barn sociala, problemlösnings- och självregleringsfärdigheter. Dessutom kommer vi att bearbeta metoder för ett gott samarbete med föräldrarna och att bygga uppfostringspartnerskap.

Forskning har visat att användningen av Grupphanteringsprogrammet:

 • Minskar barnens aggressiva och störande beteende i gruppen
 • Förbättrar barnens självförtroende
 • Ökar barnens akademiska engagemang och prosociala beteende
 • Ökar barnens beredskap för skolan
 • Minskar kritiken som fostringspersonalen riktar mot barnet
 • Ökar fostringspersonalens grupphanteringsfärdigheter
 • Ökar mängden beröm och uppmuntran som fostringspersonalen använder

Grupphanteringsprogrammets workshop består av följande delområden:

 • Ett positivt förhållande till barnen och föräldrarna
 • Förutseende planering i arbetet med barn med beteendeproblem
 • Främjande av positivt beteende i barngruppen
 • Användning av incitament för att motivera barnen
 • Ingripande i störande beteende och minska det i gruppen
 • Få ordning på dåligt beteende effektivt med hjälp av påföljder
 • Att lära barnen självreglering och hantering av känslor

Workshoppen i gruppformat är interaktiv och innehåller mycket teori och övningar, problemsituationer att lösa, kamratdiskussioner och DVD-exempel. I workshoppen ingår element av arbetshandledning, och ibruktagandet av metoden i den egna barngruppen stöds genom uppgifter som genomförs mellan utbildningsdagarna.

Längd: 6 hela dagar, utbildningen genomförs i delar med cirka 3–4 veckors mellanrum.

Deltagarantal:  16 deltagare/workshop

Se erfarenheter från piloten som genomfördes i Karleby:

OPPIVA Pore – Vi mår bra i Chydenius! from Edita Oppiminen on Vimeo.

Ytterligare information:

Kati Granlund
Barnpsykiatriska forskningscentret
Åbo universitet
kati.granlund@utu.fi
050 530 3743