Dataskydd

RegisteransvarigÅbo universitet
Barnpsykiatriska forskningscentret
Lemminkäinengatan 3 Teutori vån. 3
20014 Åbo universitet
Person som ansvarar för registerärendenPäivi Lindberg, projektkoordinator, tfn 050 471 4512, paivi.lindberg@utu.fi
Registrets namnAnmälan till De otroliga åren-utbildningen
Rättslig grund för behandling av personuppgifterUniversitetets grundläggande uppgifter och fullgörandet av dessa för allmänt intresse som fastställs i 2 § i universitetslagen (558/2007). Att svara på anmälan ses som bevis på samtycke till att använda personuppgifterna som baserar sig på vetskap.
Registrets användningsändamålAnmälningsuppgifterna används för att informera deltagarna om ärenden som relaterar till ifrågavarande utbildning, för att skicka ut deltagarlänken, material och intyg, samt för fakturering.
Registrets datainnehållNamn, telefonnummer, e-postadress, yrkesbeteckning, den nuvarande arbetsplatsens kontakt- och faktureringsuppgifter samt beredskap att delta i utbildningen
Regelmässiga datakällorUppgifterna fås av personen som anmäler sig
Uppgifternas mottagareUppgifter som relaterar till anmälan och utbildningsarrangemangen behandlas på Barnpsykiatriska forskningscentret, och faktureringsuppgifterna behandlas på Åbo universitet.
Överlåtelse och överföring av data utanför EU eller EESMed samtycke av personen som anmäler sig förmedlas vid behov hens namn och e-postadress till Incredible Years-utbildningsorganisationen (Seattle, USA) för att utbildarinstansen ska kunna bevilja ett intyg på utbildningen och rätten att delta i De otroliga åren-fortbildningar och certifieringsprocessen i fortsättningen.
FörvaringstidDe anmäldas personuppgifter raderas efter utbildningen när åtgärderna som relaterar till utbildningsarrangemangen har slutförts. Förvaringstiden är dock högst ett år.
Principer för skydd av registretRegistret skyddas från användning av utomstående. Vid Åbo universitet och Barnpsykiatriska forskningscentret beaktas datasäkerheten planmässigt i all användning och behandling av data. Tillgången till användningsmiljön skyddas med behörigheter och lösenord.
Den registrerades rättigheterRätt att kontrollera sina uppgifter
Rätt att rätta sina uppgifter
Rätt att be att uppgifterna raderas
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna
Rätt att vägra behandlingen av uppgifterna
Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
Övriga uppgifterNär tjänsten används uppstår loggmarkeringar som används för att sörja om tjänstens datasäkerhet, teknisk utveckling av tjänsten samt för att upptäcka, förhindra och utreda fel (Informationssamhällsbalken (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Loggarna förvaras den tid som de behövs för dessa ändamål, och de används inte för andra ändamål.

Åbo universitets dataskyddsansvarig: dpo@utu.fi

 

 

Mer detaljerad information om skyddet av personuppgifterna.