Vanhempi ja lapsi katsovat toisiaan hymyillen

Basic-föräldraskapsprogrammet

Categories: Yleinen

Kommentarer inaktiverade.

Basic innehåller grupprogram för föräldrar till barn under skolåldern och i lågstadieåldern. I föräldraskapsgruppen stöds föräldrarna i att ta i bruk metoder i positiv uppfostran hemma med barnen som konstaterats vara effektiva. Under gruppträffarna, som ordnas en gång i veckan och räcker cirka två timmar, betonas kamratgruppssamtal och kamratstöd samt fokusen på familjernas individuella mål och resurser. Under gruppträffarna funderar man på olika uppfostrings- och interaktionssituationer enligt utbildningens teman och övar på positiva metoder i små grupper. Familjernas framskridande stöds genom hemuppgifter och telefonsamtal samt vid behov genom hembesök under föräldraskapsprogrammet. I föräldraskapsgruppen ryms det 10–14 föräldrar och gruppen träffas under 14–20 veckor beroende på gruppens behov.

Att utbilda sig till Basic-föräldraskapsgruppsledare

Utbildningen till föräldraskapsgrupphandledare inom De otroliga åren är processbaserad.

Utbildningsprocessen innehåller:

 1. tre dagar grupphandledarutbildningen
 2. information och stöd för att starta en föräldraskapsgrupp
 3. en period av inlärning i arbetet som går ut på att leda föräldraskapsgrupper tillsammans med ett arbetspar och med metodstöd av en arbetshandledare
  certifiering

För att handleda grupper behövs ett manualpaket som beställs separat och som den deltagande instansen betalar för separat (ingår inte i utbildningens pris). Manualpaketet kostar cirka 1 500 euro och det kan användas av flera grupphandledare.

Grupphandledarutbildningen

I utbildningen får deltagaren information om programmet De otroliga åren och dess grundprinciper. Under utbildningen går vi igenom arbetssätt för grupper som kan öka den positiva interaktionen mellan föräldern och barnet samt minska barnets negativa, icke-önskvärda beteende. På utbildning behandlas ärenden som berör grupphandledning och som är viktiga för programmet, till exempel att stöda och uppmuntra föräldrarna, hemuppgifter, telefonsamtal en gång i veckan, samt att använda DVD-exempel i gruppen, leda praktiska övningar, använda material och få deltagarna att förstå temanas centrala principer. Under utbildningen får deltagarna beredskap att börja leda sina egna föräldraskapsgrupper.

Utbildningens innehåll:

 • grundprinciperna i föräldraskapsprogrammet De otroliga åren
 • grupphandledningsmetoder
 • lek och att agera med barnet
 • att stärka positivt beteende och ställa upp gränser
 • positiva styrmetoder
 • problemlösning
 • interaktionsfärdigheter
 • att främja barnets lärande

Utbildning i att starta grupper

Snart efter distansutbildning ordnas en utbildning online som leds av en erfaren finskspråkig De otroliga åren-expert. I utbildningen går vi igenom hur man sammanställer och startar en föräldraskapsgrupp ur det finländska servicesystemets perspektiv. I utbildningen sätter vi oss också in i det nationella metodstöd som är tillgängligt med tanke på grupphandledarens utveckling.

Inlärning i arbetet och certifiering

Så fort som möjligt efter distansutbildning börjar de som studerar till föräldraskapsgrupphandledare leda en föräldraskapsgrupp parvis vid sin egen enhet. Praktiken börjar med att sammanställa en grupp, inledande intervjuer, arrangemang och att sätta sig in i materialet. Det lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för detta.

Cirka en tredjedel av arbetstiden för handledningen av föräldraskapsgrupper går åt till gruppträffarna. Förutom inledande arrangemang går det åt arbetstid till att sätta sig in i material, planera ensam och med arbetsparet, handleda gruppträffarna, ta kontakt mellan träffarna samt skrivarbete. Gruppträffarna spelas också in på video som ett redskap för grupphandledarnas egen utveckling. Under grupphandledningen leds grupphandledarparet av en arbetshandledare enligt Peer coach-metodhandledare som hjälper grupphandledarna att lära sig programmets arbetssätt genom att tillsammans titta på och fundera över videorna från gruppträffarna. Peer coach metodhandledningen beställs direkt från serviceproducenten eller via egna områdets De otroliga åren – metodhandledaren (minst 4 handledningstillfällen/grupp under de tre första grupperna). Kunskapen i användningen av metoden upprätthålls även genom deltagande i konsultationsdagar och nätverksträffar inom det egna området.

När minst två föräldraskapsgrupper har genomförts i sin helhet kan grupphandledaren gå vidare till behörighetsskedet genom certifieringsprogrammet. Certifieringsprogrammet består av bedömning/godkännande av arbetsprov och s.k. skrivarbete. För bedömning av arbetsprovet ska man skicka videomaterial på sin egen grupphandledning till huvudorganisationens utbildare. Likaså skickas materialet som samlas in under gruppträffarna och som stöder fideliteten till huvudorganisationen. Certifieringsavgiften innehåller bedömningen av två arbetsprov och genomgång av skrivarbetet samt skriftlig respons och ett certifikat.

Läs mer: www.incredibleyears.com

 

Krav för deltagande

Deltagandet till grupphandledarutbildningen förutsätter minst en lägre högskoleutbildning inom social-, hälsovård eller pedagogik.

Grupphandledarutbildningen ordnas via Zoom-appen. Utbildningen är interaktiv och samarbetsbaserad och den kräver aktivt deltagande. Utbildningen innehåller en förhandsuppgift och självständiga studier av materialet mellan utbildningstillfällena.

Vad deltagaren behöver för att göra uppgifter under utbildningen (obligatoriska)

 • manualen och DVD-setet för föräldraskapsprogrammet för barn under skolåldern
 • De otroliga åren-problemlösningsguiden för föräldrar till 2–8-åriga barn (Webster-Stratton)
 • Collaborating with Parents to Reduce Child Behavior Problems: A Book for Therapists Using Incredible Years Programs by Carolyn Webster-Stratton (boken ingår i manualpaketet som ska beställas)

Om er organisation inte har dessa material kan du be om instruktioner för att beställa dem på kati.granlund@utu.fi. Produkterna ska beställas på https://shop.incredibleyears.com/

 • en dator med webbuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare samt Zoom-appen nerladdad
 • tillräckliga kunskaper i engelska för aktivt deltagande

Märk väl att det finns ett begränsat antal utbildningsplatser. Vi prioriterar deltagare vars organisationer förbinder sig till att systematiskt leda familjegrupper, utveckla deras kvalitet genom metodstödet och samla in data om programmets effektivitet. Vid Åbo universitet håller man på att utveckla ett elektroniskt system för att stöda detta.

Deltagare som beviljas en plats på utbildningen skickas en separat bekräftelse via e-post.

Varmt välkommen att utbilda dig till föräldraskapsgrupphandledare!

Ytterligare information

Päivi Lindberg
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 471 4512

paivi.lindberg@utu.fi

 

Katja Toivonen
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 469 8681
katja.toivonen@utu.fi