Vanhempi ja lapsi katsovat toisiaan hymyillen

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmänohjaajakoulutus (Basic)

Basic sisältää ryhmämuotoiset ohjelmat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten vanhemmille. Vanhemmuusryhmässä tuetaan vanhempia ottamaan käyttöönsä vaikuttaviksi todettuja myönteisen kasvatuksen keinoja kotona lasten kanssa. Viikoittaisissa, noin 2 tunnin ryhmätapaamissa korostuvat vertaisryhmäkeskustelut ja -tuki sekä keskittyminen perheiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja voimavaroihin. Ryhmäkerroilla pohditaan erilaisia kasvatus-ja vuorovaikutustilanteita teemojen mukaisesti ja harjoitellaan myönteisiä keinoja pienryhmissä. Perheiden edistymistä tuetaan kotiharjoittein ja puhelinsoitoin sekä tarvittaessa kotikäynnein vanhemmuusryhmän aikana. Vanhemmuusryhmään mahtuu 10–14 vanhempaa ja ryhmän kesto on 14–20 viikkoa riippuen ryhmän tarpeista.

Kouluttautuminen Basic-vanhemmuusryhmänohjaajaksi

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmänojaajaksi kouluttautuminen on prosessinomaista.

Koulutusprosessi sisältää:

 1. kolmipäiväisen ryhmänohjaajakoulutuksen
 2. tietoa ja tukea vanhemmuusryhmän käynnistämiseksi
 3. työssäoppimisjakson, joka tarkoittaa vanhemmuusryhmien ohjaamista yhdessä työparin kanssa peer coach-menetelmäohjauksen tukemana
 4. pätevöitymisen eli sertifioitumisen

Ryhmien ohjaamiseen tarvitaan erikseen tilattava manuaalipaketti, jonka osallistujataho kustantaa erikseen (ei sisälly koulutuksen hintaan). Manuaalipaketin hinta on noin noin 2000 e (+rahti ja tullaus) ja sitä voi käyttää useampi ryhmänohjaaja.

Ryhmänohjaajakoulutus

Koulutuksessa osallistuja saa tietoa Ihmeelliset vuodet -ohjelmasta ja sen perusperiaatteista. Koulutuksen aikana käydään läpi ryhmämuotoisia työtapoja, joiden avulla voidaan lisätä vanhemman ja lapsen positiivista vuorovaikutusta ja vähentää lapsen negatiivista ei-toivottua käytöstä. Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, videoesimerkkien käyttö ryhmässä, käytännön harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutuksen aikana luodaan osallistujille valmiudet lähteä ohjaamaan omia vanhemmuusryhmiä.

Koulutuksen sisällöt:

 • Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman perusperiaatteet
 • ryhmän ohjaamisen keinot
 • leikki ja lapsen kanssa toimiminen
 • positiivisen käytöksen vahvistaminen, rajojen asettaminen
 • positiiviset ohjauskeinot
 • ongelmanratkaisu
 • vuorovaikutustaidot
 • lapsen oppimisen edistäminen

Ryhmien käynnistäminen -koulutus

Pian koulutuksen jälkeen järjestetään suomenkielinen online-koulutus, jonka kouluttajana toimii kokenut Ihmeelliset vuodet -asiantuntija. Koulutuksessa käydään läpi vanhemmuusryhmän kokoamiseen ja käynnistämiseen liittyviä asioita suomalaisen palvelujärjestelmän näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään lisäksi saatavilla olevaan kansalliseen menetelmätukeen ryhmänohjaajan kehittymisen näkökulmasta.

Työssäoppimisjakso ja pätevöityminen

Vanhemmuusryhmänohjaajaksi opiskelevat aloittavat koulutuksen jälkeen niin pian kuin mahdollista vanhemmuusryhmän ohjaamisen pareittain omassa yksikössään. Harjoittelu alkaa ryhmän kokoamisella, alkuhaastatteluilla ja järjestelyillä sekä materiaaliin perehtymisellä. Tähän on hyvä varata riittävästi aikaa.

Vanhemmuusryhmän ohjaamiseen kuluu työajasta noin kolmasosa ryhmien aikana. Työaikaa kuluu alkuvalmistelujen lisäksi materiaaleihin perehtymiseen, suunnitteluun yksin ja yhdessä työparin kanssa, ryhmäkertojen ohjaamiseen, väliyhteydenottoihin ja paperitöihin. Ryhmäkertoja myös videoidaan ryhmänohjaajien oman kehittymisen välineeksi. Ryhmien ohjaamisen aikana ryhmänohjaajaparia ohjaa Peer coach –menetelmäohjaaja, joka auttaa ryhmänohjaajia saamaan ohjelman mukaiset työskentelytavat haltuun yhdessä ryhmäkertojen videoita katsoen ja ohjauskeinoja työstäen. Menetelmäohjaukset tilataan suoraan palveluntarjoajilta tai oman alueen Ihmeelliset vuodet menetelmäohjaajalta (vähintään 4 ohjauskertaa/ryhmä ensimmäisten kolmen ryhmän aikana). Menetelmäosaamista ylläpidetään myös osallistumalla konsultaatiopäiviin ja alueellisiin vertaistapaamisiin.

Kun vanhemmuusryhmiä on toteutettu vähintään kaksi, ryhmänohjaaja voi siirtyä pätevöitymisvaiheeseen sertifiointiohjelman kautta. Sertifiointiohjelma koostuu työnäytteen arvioinnista/hyväksynnästä ja ns. paperitöistä. Työnäytteen arviointia varten omasta ryhmänohjaamisesta toimitetaan videomateriaalia pääorganisaation kouluttajalle katsottavaksi. Samoin ryhmien aikana kertyvä fideliteettiä tukeva lomakeaineisto toimitetaan pääorganisaatioon. Sertifioitumismaksu sisältää kahden työnäytteen arvioinnin ja paperitöiden läpikäynnin sekä kirjallisen palautteen ja sertifikaatin.

Lue lisää: www.incredibleyears.com

Osallistumisvaatimukset

Ryhmänohjaajakoulutukseen osallistumisen vaatimuksena on vähintään alempi korkeakoulututkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta.

Ryhmänohjaajakoulutus järjestetään joko livemuotoisena 3 peräkkäistä päivää tai online muotoisena 5 iltapäivää (zoom). Koulutus on interaktiivinen ja yhteistoiminnallinen, se edellyttää osallistujilta aktiivista osallistumista. Online muotoinen koulutus sisältää ennakkotehtävän ja koulutuskertojen välissä itsenäistä materiaalien opiskelua.

Osallistuja tarvitsee koulutuksen ajaksi käyttöönsä opiskelutehtäviä varten (pakollinen)

 • alle kouluikäisten vanhemmuusohjelman manuaalin ja videosetin
 • Ihmeelliset vuodet -ongelmanratkaisuoppaan 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille (Webster-Stratton)
 • Collaborating with Parents to Reduce Child Behavior Problems: A Book for Therapists Using Incredible Years Programs by Carolyn Webster-Stratton (kirja sisältyy tilattavaan ohjausmateriaaliin eli manuaalipakettiin)

Mikäli organisaatiossanne ei ole näitä materiaaleja, kysy ohjeet niiden tilaamiseen ihmeellisetvuodet@utu.fi. Tuotteet tilataan https://shop.incredibleyears.com/

Lisäksi online koulutuksessa:

 • tietokoneen, jossa on internet-yhteys, web-kamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä ladattuna maksuton Zoom-sovellus
 • riittävän englanninkielen taidon aktiivista osallistumista varten

Huomioithan, että koulutuspaikkoja on rajattu määrä. Etusijalla ovat osallistujat, joiden organisaatioissa sitoudutaan systemaattiseen vanhemmuusryhmien ohjaamiseen, niiden laadun kehittämiseen menetelmätuen avulla ja vaikuttavuustiedon keräämiseen Turun yliopiston Ihmeelliset vuodet -seurantajärjestelmän avulla.

Hyväksytystä koulutuspaikasta lähetetään vahvistus osallistujalle erikseen sähköpostitse.

Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan vanhemmuusryhmänohjaajaksi!

Lisätietoja

Päivi Lindberg
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 471 4512
paivi.lindberg@utu.fi

Katja Toivonen
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 469 8681
katja.toivonen@utu.fi