Vanhempi ja lapsi katsovat toisiaan hymyillen

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmänohjaajakoulutus (Basic)

Basic sisältää ryhmämuotoiset ohjelmat alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten vanhemmille. Vanhemmuusryhmässä tuetaan vanhempia ottamaan käyttöönsä vaikuttaviksi todettuja myönteisen kasvatuksen keinoja kotona lasten kanssa. Viikoittaisissa, noin 2 tunnin ryhmätapaamissa korostuvat vertaisryhmäkeskustelut ja -tuki sekä keskittyminen perheiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja voimavaroihin. Ryhmäkerroilla pohditaan erilaisia kasvatus-ja vuorovaikutustilanteita teemojen mukaisesti ja harjoitellaan myönteisiä keinoja pienryhmissä. Perheiden edistymistä tuetaan kotiharjoittein ja puhelinsoitoin sekä tarvittaessa kotikäynnein vanhemmuusryhmän aikana. Vanhemmuusryhmään mahtuu 10–14 vanhempaa ja ryhmän kesto on 14–20 viikkoa riippuen ryhmän tarpeista. Covid-19-aikana ryhmää on vedetty ainakin osittain myös etäyhteyksin.

Kouluttautuminen Basic-vanhemmuusryhmänohjaajaksi

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmänojaajaksi kouluttautuminen on prosessinomaista.

Koulutusprosessi sisältää:

 1. ryhmänohjaajakoulutuksen
 2. tietoa ja tukea vanhemmuusryhmän käynnistämiseksi
 3. työssäoppimisjakson, joka tarkoittaa vanhemmuusryhmien ohjaamista yhdessä työparin kanssa menetelmän työnohjaajan tukemana
 4. pätevöitymisen eli sertifioitumisen

Ryhmien ohjaamiseen tarvitaan erikseen tilattava manuaalipaketti, jonka osallistujataho kustantaa erikseen (ei sisälly koulutuksen hintaan). Manuaalipaketin hinta on noin 1500 e ja sitä voi käyttää useampi ryhmänohjaaja.

Ryhmänohjaajakoulutus

Koulutuksessa osallistuja saa tietoa Ihmeelliset vuodet -ohjelmasta ja sen perusperiaatteista. Koulutuksen aikana käydään läpi ryhmämuotoisia työtapoja, joiden avulla voidaan lisätä vanhemman ja lapsen positiivista vuorovaikutusta ja vähentää lapsen negatiivista ei-toivottua käytöstä. Kurssilla käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, DVD-esimerkkien käyttö ryhmässä, käytännön harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutuksen aikana luodaan osallistujille valmiudet lähteä vetämään omia vanhemmuusryhmiä.

Koulutuksen sisällöt:

 • Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusohjelman perusperiaatteet
 • ryhmän ohjaamisen keinot
 • leikki ja lapsen kanssa toimiminen
 • positiivisen käytöksen vahvistaminen, rajojen asettaminen
 • positiiviset ohjauskeinot
 • ongelmanratkaisu
 • vuorovaikutustaidot
 • lapsen oppimisen edistäminen

Ryhmien käynnistäminen -koulutus

Pian etäkurssin jälkeen järjestetään suomenkielinen parin tunnin etäkoulutus, jonka vetäjänä toimii suomenkielinen kokenut Ihmeelliset vuodet -osaaja. Koulutuksessa käydään läpi vanhemmuusryhmän kokoamiseen ja käynnistämiseen liittyviä asioita suomalaisen palvelujärjestelmän näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään lisäksi saatavilla olevaan kansalliseen menetelmätukeen ryhmänohjaajan kehittymisen näkökulmasta.

Työssäoppimisjakso ja pätevöityminen

Vanhemmuusryhmänohjaajaksi opiskelevat aloittavat etäkurssin jälkeen niin pian kuin mahdollista vanhemmuusryhmän vetämisen pareittain omassa yksikössään. Harjoittelu alkaa ryhmän kokoamisella, alkuhaastatteluilla ja järjestelyillä sekä materiaaliin perehtymisellä. Tähän on hyvä varata riittävästi aikaa.

Vanhemmuusryhmän ohjaamiseen kuluu työajasta noin kolmasosa ryhmien aikana. Työaikaa kuluu alkuvalmistelujen lisäksi materiaaleihin perehtymiseen, suunnitteluun yksin ja yhdessä työparin kanssa, ryhmäkertojen vetämiseen, väliyhteydenottoihin ja paperitöihin. Ryhmäkertoja myös videoidaan ryhmänohjaajien oman kehittymisen välineeksi. Ryhmien vetämisen aikana ryhmänohjaajaparia ohjaa Peer coach –menetelmän työnohjaaja, joka auttaa ryhmänohjaajia saamaan ohjelman mukaiset työskentelytavat haltuun yhdessä ryhmäkertojen videoita katsoen ja pohtien.

Kun vanhemmuusryhmiä on toteutettu vähintään kaksi kokonaisuutta, ryhmänohjaaja voi siirtyä pätevöitymisvaiheeseen sertifiointiohjelman kautta. Sertifiointiohjelma koostuu työnäytteen arvioinnista/hyväksynnästä ja ns. paperitöistä. Työnäytteen arviointia varten omasta ryhmänohjaamisesta toimitetaan videomateriaalia pääorganisaation kouluttajalle katsottavaksi. Samoin ryhmien aikana kertyvä fideliteettiä tukeva aineisto toimitetaan pääorganisaatioon. Sertifioitumismaksu sisältää kahden työnäytteen arvioinnin ja paperitöiden läpikäynnin sekä kirjallisen palautteen ja sertifikaatin.

Lue lisää: www.incredibleyears.com

Osallistumisvaatimukset

Ryhmänohjaajakoulutus järjestetään Zoom-sovelluksella. Koulutus on interaktiivinen ja yhteistoiminnallinen, se edellyttää osallistujilta aktiivista osallistumista. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja koulutusiltojen välissä itsenäistä materiaalien opiskelua.

Osallistuja tarvitsee koulutuksen ajaksi käyttöönsä opiskelutehtäviä varten (pakollinen)

 • alle kouluikäisten vanhemmuusohjelman manuaalin ja DVD-setin
 • Ihmeelliset vuodet -ongelmanratkaisuoppaan 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille (Webster-Stratton)
 • Collaborating with Parents to Reduce Child Behavior Problems: A Book for Therapists Using Incredible Years Programs by Carolyn Webster-Stratton (kirja sisältyy tilattavaan manuaalipakettiin)

Mikäli organisaatiossanne ei ole näitä materiaaleja, kysy ohjeet niiden tilaamiseen kati.granlund@utu.fi. Tuotteet tilataan www.incredibleyears.com

 • tietokoneen, jossa on internet-yhteys, web-kamera, mikrofoni ja kaiuttimet sekä ladattuna maksuton Zoom-sovellus
 • riittävän englanninkielen taidon aktiivista osallistumista varten

Huomioithan, että koulutuspaikkoja on rajattu määrä. Etusijalla ovat osallistujat, joiden organisaatioissa sitoudutaan systemaattiseen vanhemmuusryhmien ohjaamiseen, niiden laadun kehittämiseen menetelmätuen avulla ja vaikuttavuustiedon keräämiseen. Turun yliopistossa on kehitteillä sähköinen järjestelmä tämän tueksi.

Hyväksytystä koulutuspaikasta lähetetään vahvistus osallistujalle erikseen sähköpostitse.

Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan vanhemmuusryhmänohjaajaksi!

Lisätietoja
Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
050 530 3743
kati.granlund@utu.fi