Kaksi aikuista esittelee pehmosydämiä päiväkoti-ikäiselle lapselle

Ryhmänhallintaohjelma (TCM) ammattikasvattajille

Tämä ryhmämuotoinen ohjelma on tarkoitettu päivähoidon henkilöstölle, alakoulujen opettajille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat parantaa lapsiryhmän sosiaalisia taitoja ja käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintakeinoja. Ohjelman keinoin tuetaan kaikkia lapsia itsesäätelyn, hyvän kaveruuden ja käytöksen taidoissa, fokuksena erityisesti lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea näissä taidoissa. Ryhmänhallintamenetelmässä painopiste on ammattilaisen työotteen kehittämisessä suuntaan, jolla voidaan ennaltaehkäistä käytöspulmien syntyä ja korjata jo olemassa olevia käytösongelmia yksittäisellä lapsella ja lapsiryhmässä. Ryhmänhallintamenetelmällä voidaan myös tukea käytöshäiriöisen lapsen hoitoa koulussa.

Ryhmänhallintaohjelman menetelmäosaajaksi kouluttaudutaan ryhmämuotoisissa työpajakoulutuksissa, joissa edistetään positiivisten ja ennakoivien ryhmänhallintastrategioiden käyttöä ja rajojen asettamisen keinoja omassa lapsiryhmässä. Työpajakoulutuksessa käydään läpi keinoja, kuinka opettaa lapsille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja itsesäätelytaitoja. Tämän lisäksi työpajassa työstetään keinoja, joiden avulla voidaan tehdä hyvää yhteistyötä vanhempien kanssa ja rakentaa kasvatuskumppanuutta.

Tutkimusten mukaan Ryhmänhallintaohjelman käyttö:

 • Vähentää lasten aggressiivista ja häiritsevää käytöstä ryhmässä
 • Parantaa lasten itsetuntoa
 • Lisää lasten akateemista sitoutumista ja prososiaalista käytöstä
 • Lisää lasten kouluvalmiutta
 • Vähentää ammattikasvattajan lapseen kohdistamaa kritiikkiä
 • Lisää ammattikasvattajan ryhmänhallintataitoja
 • Lisää ammattikasvattajan käyttämien kehujen ja kannustamisen määrää

 

Ryhmänhallintaohjelman työpaja koostuu seuraavista osa-alueesta:

 1. Positiivinen suhde lapsiin ja vanhempiin
 2. Ennakoiva suunnittelu käytösongelmaisten lasten kanssa toimimisessa
 3. Myönteisen käyttäytymisen edistäminen lapsiryhmässä
 4. Kannustimien käyttö lasten motivoinnissa
 5. Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
 6. Huono käytös kuriin tehokkaasti seuraamusten avulla
 7. Itsesäätelyn ja tunteiden hallinnan opettaminen lapsille

Ryhmämuotoinen työpajakoulutus on interaktiivinen ja se sisältää paljon teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisemista, vertaiskeskusteluja ja DVD-esimerkkejä. Työpajassa on työnohjauksellisia elementtejä ja menetelmän käyttöönottoa omassa lapsiryhmässä tuetaan koulutuspäivien välissä toteutettavilla välitehtävillä.

Kesto: 6 kokonaista päivää, koulutus toteutetaan osissa n. 3-4 viikon välein
Osallistujamäärä:  16 osallistujaa/työpajaryhmä

 

Lisätietoja

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
kati.granlund@utu.fi
​050 530 3743

Katja Toivonen
Projektiasiantuntija
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
katja.toivonen@utu.fi
050 469 8681