Tutkimus

Ihmeelliset vuodet –implementaatiotutkimus vanhemmuusryhmiin osallistuville huoltajille

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on käynnistänyt tammikuussa 2021 Ihmeelliset vuodet -tutkimuksen. Tavoitteena on selvittää Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmien käyttöä osana lapsiperheiden palveluja. Kaikkia Ihmeelliset vuodet -ryhmiin vuosien 2021–2025 aikana osallistuneita huoltajia  pyydetään osallistumaan tutkimukseen.

Tutkimuksen kulku

Tietoa kerätään netissä Turun yliopiston ylläpitämällä sähköisellä alustalla kyselylomakkeiden avulla. Tutkimukseen osallistuvia huoltajia pyydetään vastaamaan taustatietojen lisäksi erilaisiin lapsen ja huoltajan hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Keräämme tietoa sähköisten kyselyjen avulla ryhmän alkaessa, päättyessä ja seurantakyselyin (n. 6kk, 12kk ja 24 kk ryhmän aloittamisesta).

Kyselyihin vastaaminen vie aikaasi noin 30–45 minuuttia. Aloituskysely on hieman pidempi, koska siinä kysytään myös erilaisia taustatietoja. Osallistumalla tutkimukseen edistät lapsi- ja perhepalvelujen tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa.

Luottamuksellisuus ja tietoturvallisuus

Kyselysivusto sijaitsee yliopiston ylläpitämällä suojatulla palvelimella.  Sisäänpääsyyn käytetään henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Tutkijoiden käsittelemät aineistot eivät sisällä henkilötietoja. Huoltajaa tai lasta ei voida tunnistaa tutkimusraporteista. Pyydämme huoltajaa huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnus päädy ulkopuolisille.

Lisätietoja

Kollegiumtutkija Miika Vuori (etunimi.sukunimi@utu.fi)
Kehityspäällikkö Kati Granlund (etunimi.sukunimi@utu.fi)