Vanhempi ja lapsi katsovat toisiaan hymyillen silmiin.

Ihmeelliset vuodet

 

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Incredible years) on Suomessa yli 10 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmakokonaisuus, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia, heidän perheitään sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on osoitettu vaikuttavuudeltaan erittäin tehokkaaksi interventioksi.

Ihmeelliset vuodet -ohjelman kansallinen kotipesätoiminta siirtyi Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen  vuoden 2020 alussa. Samalla aloitettiin ohjelman implementaatioon liittyvä tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa ja työkaluja, jota voidaan hyödyntää palvelujärjestelmien kehittämisessä

Ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat vanhemmille suunnatut ennaltaehkäisevät ja hoitavat ohjelmat, varhaiskasvattajille ja alakoulun opetushenkilöstölle suunnattu ryhmänhallintamenetelmä ja lapsille omat ohjelmaosionsa.

Kaikki alkuperäiseen the Incredible Years -ohjelmaan sisältyvät ryhmät

Lue ohjelmasta lisää: www.incredibleyears.com

Ohjelmat

Ajankohtaista