Nina Simola.

Nina Simola on ensimmäinen suomenkielinen sertifioitunut Ihmeelliset vuodet -mentori

Koulutusasiantuntija Nina Simola on kulkenut pitkän tien Ihmeelliset vuodet -menetelmän parissa. Hän on kokenut omakohtaisesti ohjelman vaikuttavuuden ja sittemmin kouluttautunut vanhemmuusryhmänohjaajaksi, menetelmäohjaajaksi ja lopulta ensimmäiseksi suomenkieliseksi Ihmeelliset vuodet -kouluttajaksi. Lapsi- ja perhetyön ammattilaisia Simola kannustaa lähtemään mukaan Ihmeellisten vuosien toimintaan.

Nina Simola on työskennellyt lasten ja perheiden parissa toistakymmentä vuotta, viimeiset vuodet ja varhaisen tuen lapsiperhepalveluissa. Ihmeelliset vuodet -menetelmään hän tutustui ensimmäisen kerran asiakkaan roolissa.

– Olen aikoinaan osallistunut esikoiseni kanssa ensimmäisiin Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmiin, mitä Suomessa on järjestetty. Minulla on siis omakohtainen ensikosketus ohjelmaan. Tykkäsin jo silloin siitä, miten vanhempainohjaus rakentui, Simola kertoo.

Ihmeelliset vuodet -menetelmä on Suomessa yli 15 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmakokonaisuus, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia ja heidän perheitään vanhemmuusryhmien avulla sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ryhmänhallintamenetelmän (Teacher Classroom Management TCM) avulla.

Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmänohjaajan ja kotiohjelma koulutuksen Simola hankki vuonna 2016 työskennellessään Vantaan kaupungilla. Ryhmien ohjaamisen lisäksi hän toimii menetelmäohjaajana ja on ensimmäinen suomenkielinen sertifioitunut Ihmeelliset vuodet -kouluttaja eli mentor.

– Pääasiallinen työni mentorina on kouluttaa ohjelman parissa työskenteleviä ammattilaisia. Lisäksi tuen siinä, että menetelmää toteutetaan ohjelman mukaisesti.

Tutkitusti vaikuttava ohjelma

Ihmeelliset vuodet -menetelmissä pitkälle kouluttautunut Nina Simola kertoo, että ohjelma imaisi hänet nopeasti mukaansa.

– En ole aiemmin työurani aikana nähnyt omalla työlläni olevan niin suurta vaikutusta perheiden arkeen kuin tällä menetelmällä. Ensimmäisiä muutoksia saattaa nähdä jo ryhmän alkupuolella.

Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on osoitettu vaikuttavuudeltaan erittäin tehokkaaksi interventioksi.

– Meillä on tosi tarkka strukturoitu sekä manualisoitu ohjelma, joka perustuu tutkimusnäyttöön. Me saamme vanhemmat aidosti motivoitumaan niillä keinoilla, joita ohjelma tarjoaa. En ole huomannut muilla työskentelytavoilla saavuttavani yhtä merkittävää käytöksellään oireilevien tai käytöshäiriöisten lasten elämään ja perheiden arkeen, Simola kertoo.

Simola työskentelee koulutusasiantuntijana Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa, jonka alaisuudessa toimivassa kansallisessa kotipesätoiminnassa koordinoidaan ja tuetaan ohjelman toteutusta sekä toteutetaan ensimmäistä kansallista vaikuttavuustutkimusta. Kotipesätoimintaa rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Itla.

– Tällaista kotipesätoimintaa ei ole missään muussa ohjelmassa Suomessa. Menetelmälle on luotu sellainen tuen malli, jollaista ei ole ollut aiemmin muualla Suomessa ja se ei olisi mahdollista ilman Itlan pitkäaikaista tukea. Yhteistyö on ollut tosi tärkeää ja hedelmällistä alusta alkaen, Simola sanoo.

Räätälöidyt ratkaisut perheiden arjen tukena

Yksi Ihmeelliset vuodet -menetelmän vahvuuksista on Simolan mukaan se, että vaikka kyse on ryhmämuotoisesta ja tarkan rakenteen ohjelmasta, jokainen perhe on mahdollista huomioida yksilöllisesti. Jokaisen ryhmäkerran jälkeen ohjaajat kysyvät perheiltä palautetta ja muokkaavat toimintaa sen perusteella.

– Mietimme jokaisen perheen tilanteeseen räätälöidyt harjoitukset kotiin, jotka sopivat heidän arkeensa ja haasteisiinsa. Jokaisella perheellä on omat arvonsa ja toiveensa ja me kunnioitamme niitä. Perheiltä tuleva palaute on lähes poikkeuksetta positiivista, Simola kertoo.

Lasten käytösoireiluun ja -ongelmiin on Simolan mukaan hyvät mahdollisuudet puuttua Ihmeelliset vuodet -menetelmän avulla, ja hän kannustaakin kaikkia lasten ja perheiden parissa työskenteleviä kouluttautumaan ryhmänohjaajiksi.

– Eräs äiti sanoi ryhmään osallistumisen jälkeen, että hän rakastui uudestaan omaan lapseensa. Positiivinen palaute ja muutoksen näkeminen vanhemmissa ja lapsissa on suurin motivaatio lähteä mukaan menetelmän pariin.